Global fråga & svar: ”Vem ska förhindra föroreningar, individen eller regeringen?”
Staffanstorp, Sverige: Isabella Lyhagen Ingerby, 27, universitetsstuderande/förskolelärare <p> Jag tycker att regeringen ska ta mer ansvar för den globala föroreningen. De vanliga människorna har inte makt att ta de övergripande besluten.


Att förhindra föroreningar är till stor del allas ansvar. Regeringar kan utbilda och ställa krav men behöver samarbete med individerna för att nå resultat. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Förenade Arabmineraten upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: ”Vem tycker du har mest ansvar för att förhindra föroreningar, individen eller regeringen?”

Översatt från engelska


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1405/2Colombia_02.jpg" alt="Medellín, Colombia: Natalia Castrillón Salgado, 26, produktionstekniker för levande djur/zootekniker

Världens och naturens föroreningar är varje individs ansvar. Det är viktigt att regeringen leder och utbildar medborgarna så att de kan bidra till en mindre förorenad värld, för det är ett faktum att den är förorenad; och vi människor har medverkat till det. Men tack vare utbildningar som leds av regeringen (ansvarar för att upprätta riktlinjer för detta) genom att utbilda barn och vuxna, kan hela samhället bidra till en bättre värld och minskad förorening av miljön. Regeringen bör ta initiativ för att lösa problemet.
” width=”100%”>

Medellín, Colombia: Natalia Castrillón Salgado, 26, produktionstekniker för levande djur/zootekniker

Världens och naturens föroreningar är varje individs ansvar. Det är viktigt att regeringen leder och utbildar medborgarna så att de kan bidra till en mindre förorenad värld, för det är ett faktum att den är förorenad; och vi människor har medverkat till det. Men tack vare utbildningar som leds av regeringen (ansvarar för att upprätta riktlinjer för detta) genom att utbilda barn och vuxna, kan hela samhället bidra till en bättre värld och minskad förorening av miljön. Regeringen bör ta initiativ för att lösa problemet.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1405/3Peru_02.jpg" alt="Lima, Peru: Percy Lester, 56, entreprenör

Jag tycker att båda har ansvar för att förhindra förorening. Vi människor påverkar miljön i positiv eller negativ riktning, på grund av vår tanklöshet eller brist på kultur tar vi inte hand om miljön, vi värdesätter inte vår livsmiljö. Om vi forsätter att förorena kommer vi att förstöra våra egna hem. Regeringen har också ansvar för deras uppgift är att utbilda och se till att miljön tas om hand – utrota föroreningskällor som till exempel genom att övervaka fabriker och även gruvor.
” width=”100%”>

Lima, Peru: Percy Lester, 56, entreprenör

Jag tycker att båda har ansvar för att förhindra förorening. Vi människor påverkar miljön i positiv eller negativ riktning, på grund av vår tanklöshet eller brist på kultur tar vi inte hand om miljön, vi värdesätter inte vår livsmiljö. Om vi forsätter att förorena kommer vi att förstöra våra egna hem. Regeringen har också ansvar för deras uppgift är att utbilda och se till att miljön tas om hand – utrota föroreningskällor som till exempel genom att övervaka fabriker och även gruvor.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1405/4Australia.jpg" alt="Brisbane, Australien: Olivia Tsui, 40, präst

Jag tror i grunden att enskilda såväl som regeringen arbetar hand i hand tillsammans för att förebygga föroreningar. Naturligtvis har regeringen en roll att spela, men om regeringen gör allt för att hindra saker från att hända, men inte tar ansvar också, fungerar det inte. Så jag tycker att båda parter är ansvariga.
” width=”100%”>

Brisbane, Australien: Olivia Tsui, 40, präst

Jag tror i grunden att enskilda såväl som regeringen arbetar hand i hand tillsammans för att förebygga föroreningar. Naturligtvis har regeringen en roll att spela, men om regeringen gör allt för att hindra saker från att hända, men inte tar ansvar också, fungerar det inte. Så jag tycker att båda parter är ansvariga.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1405/5USA_01.jpg" alt="Brooklyn, New York, USA Shanae Syphrett, 28, marknadsföring

Individen! Eftersom alla har ett val vilka produkter man köper och vad man röker och sådana saker. Det är upp till var och en att fatta beslut. Du väljer vilken typ av produkter som du köper. Företag gör vad folk vill ha. Om du bestämmer dig för att vilja fortsätta att köpa cancerframkallande produkter, då fortsätter efterfrågan på det.
” width=”100%”>

Brooklyn, New York, USA Shanae Syphrett, 28, marknadsföring

Individen! Eftersom alla har ett val vilka produkter man köper och vad man röker och sådana saker. Det är upp till var och en att fatta beslut. Du väljer vilken typ av produkter som du köper. Företag gör vad folk vill ha. Om du bestämmer dig för att vilja fortsätta att köpa cancerframkallande produkter, då fortsätter efterfrågan på det.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1405/6Brazil_02.jpg" alt="Guarulhos, São Paulo, Brasilien: Cleilton Fiuza de Araújo, 34, journalist

Jag tycker att det är mer upp till individen! Varje människa har ansvar för att ta hand om denna planet; är ansvarig direkt och indirekt för att bidra till att förhindra föroreningar. Det startar i hemmet med återvinning, att inte skräpa ner på gatorna och att inte hugga ner skogarna så är jag säker på att vi skulle få en bättre värld.
” width=”100%”>

Guarulhos, São Paulo, Brasilien: Cleilton Fiuza de Araújo, 34, journalist

Jag tycker att det är mer upp till individen! Varje människa har ansvar för att ta hand om denna planet; är ansvarig direkt och indirekt för att bidra till att förhindra föroreningar. Det startar i hemmet med återvinning, att inte skräpa ner på gatorna och att inte hugga ner skogarna så är jag säker på att vi skulle få en bättre värld.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1405/7UAE_01.jpg" alt="Dubai, Förenade Arabmineraten: Suad Miriam Habib, 22, miljöstuderande

Jag anser att vi inte bör peka ut en enda sektor utan alla är skyldiga. Regeringen gör mycket lite för att genomföra lagar om föroreningar, och individerna är de som förorenar miljön. Problemet med samhället som helhet är att vi agerar bara snabbt vid katastrofer, men inte för att hindra dem. Varje person har en påverkan på miljön, så varför ska vi lämna det till någon godtycklig person att sätta regler för?” width=”100%”>

Dubai, Förenade Arabmineraten: Suad Miriam Habib, 22, miljöstuderande

Jag anser att vi inte bör peka ut en enda sektor utan alla är skyldiga. Regeringen gör mycket lite för att genomföra lagar om föroreningar, och individerna är de som förorenar miljön. Problemet med samhället som helhet är att vi agerar bara snabbt vid katastrofer, men inte för att hindra dem. Varje person har en påverkan på miljön, så varför ska vi lämna det till någon godtycklig person att sätta regler för?