Global fråga & svar: ”Vad tycker du om USA´s nyligen fattade beslut om att upphöra med förbudet mot kvinnliga stridande trupper?”
Lars Sundberg, 56, IT support, Lund, Sverige.<p> Om de (USA) tror att kvinnor är fysiskt och psykiskt/mentalt starka så tycker jag att det är ok för dem att göra det.


Lokalbefolkningen från Sverige till Chile har mycket skilda uppfattningar om huruvida kvinnor ska slåss i stridande styrkor, avslöjar varierande åsikter hos kvinnor från olika kulturer.  Det är vad Epoch Times reportrar från runt om i världen fann när de frågade lokalbefolkningen: ”Vad tycker du om USA´s nyligen fattade beslut om att upphöra med förbudet mot kvinnliga stridande trupper?”

Översatt från engelska


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q2USA_Global-AnnieLaurie-350×262.jpg" alt="Annie Laurie Miller, 22, klädskapare, New York, USA.

Jag tycker inte om det. Fast jag antar att jag har en ganska traditionell syn på kvinnorollen, bara för att de kan vara mammor och få barn. Traditionellt har krig varit någonting som män har utfört, de slogs för vårt land och för vår frihet och jag ser det som mannens uppgift att skydda. Min bror är i flygvapnet och han har sagt till mig att han handgripligen skulle stoppa mig om jag någonsin försökte gå in i någon styrka bara därför att han ser att du inte blir behandlad som en kvinna utan som en man. Jag menar även vid omhändertagandet av de sårade….som kvinnor att vara både moraliskt och känslomässigt stöd åt männen. Kemiskt är våra hjärnor uppbyggd helt annorlunda och fysiskt är det också olika så jag tror att det skulle bli svårt att göra även det.
” width=”100%”>

Annie Laurie Miller, 22, klädskapare, New York, USA.

Jag tycker inte om det. Fast jag antar att jag har en ganska traditionell syn på kvinnorollen, bara för att de kan vara mammor och få barn. Traditionellt har krig varit någonting som män har utfört, de slogs för vårt land och för vår frihet och jag ser det som mannens uppgift att skydda. Min bror är i flygvapnet och han har sagt till mig att han handgripligen skulle stoppa mig om jag någonsin försökte gå in i någon styrka bara därför att han ser att du inte blir behandlad som en kvinna utan som en man. Jag menar även vid omhändertagandet av de sårade….som kvinnor att vara både moraliskt och känslomässigt stöd åt männen. Kemiskt är våra hjärnor uppbyggd helt annorlunda och fysiskt är det också olika så jag tror att det skulle bli svårt att göra även det.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q3Russia-350×262.jpg" alt="Yuriy Bazavluk, 64, pensionerad överstelöjtnant, ingenjör, Pyatigorsk, Ryssland.

I grunden är jag positiv men alla roller passar inte för kvinnor. Exempelvis kan kvinnor vara bra kommunikationsspecialister, radiooperatörer och sjukvårdare. Men det är bättre för dem att inte ta del direkt i striderna. Trots allt är en kvinna en kvinna. Hennes uppgift är att föda barn som kan bli krigare, framtida försvarare av fosterlandet.
” width=”100%”>

Yuriy Bazavluk, 64, pensionerad överstelöjtnant, ingenjör, Pyatigorsk, Ryssland.

I grunden är jag positiv men alla roller passar inte för kvinnor. Exempelvis kan kvinnor vara bra kommunikationsspecialister, radiooperatörer och sjukvårdare. Men det är bättre för dem att inte ta del direkt i striderna. Trots allt är en kvinna en kvinna. Hennes uppgift är att föda barn som kan bli krigare, framtida försvarare av fosterlandet.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q4Spain-350×262.jpg" alt="Jesus Yela Perez, 37, kock, tidigare miligär, Zaragoza, Spanien.

Jag tycker det är bra. Jämlikhet mellan män och kvinnor är på både gott och ont. Slagfälten kan idag utvecklas perfekt för kvinnor – utom om du är gravid – eftersom kvinnor klarar samma tester och undersökningar som män gör och intärna stridigheter nästan upphört.
” width=”100%”>

Jesus Yela Perez, 37, kock, tidigare miligär, Zaragoza, Spanien.

Jag tycker det är bra. Jämlikhet mellan män och kvinnor är på både gott och ont. Slagfälten kan idag utvecklas perfekt för kvinnor – utom om du är gravid – eftersom kvinnor klarar samma tester och undersökningar som män gör och intärna stridigheter nästan upphört.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q5Colombia-350×261.jpg" alt="Wilmer Alonso Caro Ruiz, 29, elektronikingenjör, Tunja, Colombia.

För det första skulle män inte heller gå ut i krig. Det är mer komplicerat. Krig är mer våldsamt om kvinnor också deltar. Jag tycker inte att de skulle nekas om det var obligatoriskt men deltagandet borde vara frivilligt. När det gäller krigsstyrkorna i mitt land går inte alla kvinnor ut i krig men de kan stödja kriget på andra sätt. Det borde vara mer frivilligt än tvingande.
” width=”100%”>

Wilmer Alonso Caro Ruiz, 29, elektronikingenjör, Tunja, Colombia.

För det första skulle män inte heller gå ut i krig. Det är mer komplicerat. Krig är mer våldsamt om kvinnor också deltar. Jag tycker inte att de skulle nekas om det var obligatoriskt men deltagandet borde vara frivilligt. När det gäller krigsstyrkorna i mitt land går inte alla kvinnor ut i krig men de kan stödja kriget på andra sätt. Det borde vara mer frivilligt än tvingande.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q6Canada_Andra_Oproiu_week211-350×262.jpg" alt="Andra Oproiu, 26, universitetsstuderande på lärarhögskolan, Toronto, Kanada.

För kvinnor är detta nya beslut ett steg mot att uppnå jämlikhet med män i arbetslivet. Vid en anställning ska individen bara bedömas utefter meriter och prestationer utan hänsyn till kön, religion eller kulturell bakgrund. Både män och kvinnor är kapabla till högt kvalificerade arbeten. Åsikten att kvinnor inte kan utföra vissa arbeten är, i bästa fall, förlegad och högst diskriminerande. Kvinnor bör ha möjlighet att få arbete inom armen och flottan på samma sätt som de har möjlighet att få arbeten inom andra områden.
” width=”100%”>

Andra Oproiu, 26, universitetsstuderande på lärarhögskolan, Toronto, Kanada.

För kvinnor är detta nya beslut ett steg mot att uppnå jämlikhet med män i arbetslivet. Vid en anställning ska individen bara bedömas utefter meriter och prestationer utan hänsyn till kön, religion eller kulturell bakgrund. Både män och kvinnor är kapabla till högt kvalificerade arbeten. Åsikten att kvinnor inte kan utföra vissa arbeten är, i bästa fall, förlegad och högst diskriminerande. Kvinnor bör ha möjlighet att få arbete inom armen och flottan på samma sätt som de har möjlighet att få arbeten inom andra områden.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q7Brazil-350×262.jpg" alt="Jonemario Silva Souza, 37, snickare, Salvador, Bahia, Brasilien.

Nu lever vi i det 20e århundradet och kvinnor är mer självständiga i sin attityd, oberoende och vill inte bli tystade av män. När de ska utföra ett arbete tänker de efter innan de utför en handling, de har tålamod som män vanligtvis inte har. Kvinnor av idag kan göra allt. Värderingarna har ändrats och jag tror att det är för det bästa.
” width=”100%”>

Jonemario Silva Souza, 37, snickare, Salvador, Bahia, Brasilien.

Nu lever vi i det 20e århundradet och kvinnor är mer självständiga i sin attityd, oberoende och vill inte bli tystade av män. När de ska utföra ett arbete tänker de efter innan de utför en handling, de har tålamod som män vanligtvis inte har. Kvinnor av idag kan göra allt. Värderingarna har ändrats och jag tror att det är för det bästa.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q8Chile-350×262.jpg" alt="Cintia Aguila, 22, försäkringssäljare, Puerto Montt, Chile.

Jag tycker att krig är för män. Det ser väldigt illa ut när kvinnor slåss. Kvinnor passar bättre till hushållsarbete, uppfostra sina barn och ta hand om sina hem.” width=”100%”>

Cintia Aguila, 22, försäkringssäljare, Puerto Montt, Chile.

Jag tycker att krig är för män. Det ser väldigt illa ut när kvinnor slåss. Kvinnor passar bättre till hushållsarbete, uppfostra sina barn och ta hand om sina hem.