Global Fråga & Svar: ”Vad tycker du om ditt lands utbildningssystem?"
Stefan Henricsson, 31, Ekonomichef, Göteborg, Sverige.(Epoch Times)<p> - Systemet är både rättvist och bra. Alla har lika stor möjlighet till utbildning, och den håller god kvalité.


Ett lands skolsystem berör alla, vare sig det gäller eleven, föräldrarna, arbetsgivarna eller medarbetarna. Det formar framtiden i varje land och därför väcker det också filosofiska reflektioner hos folk. Detta var vad Epoch Times reportrar från Göteborg till Hongkong fick reda på när de ställde frågan till lokala invånare: ”Vad tycker du om ditt lands utbildningssystem?”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20303/