Global fråga & svar: ”Vad betyder vattnet för ditt land?”
Buderim, Australien: Johann Engelbrecht, 27, universitetsstuderande <p> Många av oss tar det dagliga vattnet för givet. Det finns länder där behovet att få fram vatten är en överlevnadsfråga i sig själv. Många av oss här i Australien borde vara tacksamma över att ha tillgång till rent vatten varje dag. Det är en mycket vanlig råvara, men som jag upplever det, mycket livsviktig råvara. Vi tar det definitivt för givet och vi borde uppskatta det mycket mera.


Vatten bedöms vara en central förutsättning för livet på jorden, bland annat för att det gynnar ekonomisk utveckling och turism. Avsaltning används i ett land där det är brist på naturligt sötvatten. Det är vad Epoch Times reportrar från Australien till Kanada fann när de frågade lokalbefolkningen: ”Vad betyder vattnet för ditt land?”

Översatt från engelska.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/2Colombia_.jpg" alt="Medellín, Colombia: Linda Diaz Rivera, 28, ingenjör

Colombia är rikt på vattenkällor, vilket är viktigt för att garantera varaktig och hållbar utveckling för ekosystemet. Vikten av vatten och en hälsosam miljö samt dess inverkan på befolkningens hälsa är helt erkänd enligt den colombianska politiska författningen, liksom i de internationella dokument som är ratificerade av landet. Vatten är användbart för aktiviteter av allmänt intresse (hälsa, välbefinnande, social sammanhållning) och för utveckling: användning av legitima, produktiva aktiviteter. Samhället har all rätt att förbättra sin livskvalitet och genomföra produktiva verksamheter som använder sig av vattnet (för närvarande är detta den största anledningen till vattenbrist och föroreningar).
” width=”100%”>

Medellín, Colombia: Linda Diaz Rivera, 28, ingenjör

Colombia är rikt på vattenkällor, vilket är viktigt för att garantera varaktig och hållbar utveckling för ekosystemet. Vikten av vatten och en hälsosam miljö samt dess inverkan på befolkningens hälsa är helt erkänd enligt den colombianska politiska författningen, liksom i de internationella dokument som är ratificerade av landet. Vatten är användbart för aktiviteter av allmänt intresse (hälsa, välbefinnande, social sammanhållning) och för utveckling: användning av legitima, produktiva aktiviteter. Samhället har all rätt att förbättra sin livskvalitet och genomföra produktiva verksamheter som använder sig av vattnet (för närvarande är detta den största anledningen till vattenbrist och föroreningar).


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/3Brazil__01.jpg" alt="Salvador, Bahia, Brazil: Regina Caciquinho, 54, lärare och författare

Vatten är av största betydelse i mitt land och i världen, eftersom vi alla vet att det är avgörande för vår överlevnad på jorden. Det är en viktig naturlig resurs för vår hälsa och alla levande varelser är beroende av det för att överleva. Vatten har en ekonomiskt, socialt och mänskligt grundläggande värde för oss alla. Så “Världsvattendag” gör oss medvetna om vattnets betydelse för våra liv.
” width=”100%”>

Salvador, Bahia, Brazil: Regina Caciquinho, 54, lärare och författare

Vatten är av största betydelse i mitt land och i världen, eftersom vi alla vet att det är avgörande för vår överlevnad på jorden. Det är en viktig naturlig resurs för vår hälsa och alla levande varelser är beroende av det för att överleva. Vatten har en ekonomiskt, socialt och mänskligt grundläggande värde för oss alla. Så “Världsvattendag” gör oss medvetna om vattnets betydelse för våra liv.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/4Spain_.jpg" alt="Zaragoza, Spanien: Corita Viamonte, 64, officerare and sångare

Det är viktigt och grundläggande för näring och ekonomisk utveckling. Genom min region flyter den mäktigaste floden, men området är mycket torrt. De [vissa människor] vill ta vattnet till områden med mycket turism för att vattna golfbanor och jag är emot det, för det finns också ökenliknande områden som skulle gynnas av vattnet. Den här frågan har diskuterats under många år och de vill fortfarande ta vattnet. Detta är inte ett land med stora mängder vatten.
” width=”100%”>

Zaragoza, Spanien: Corita Viamonte, 64, officerare and sångare

Det är viktigt och grundläggande för näring och ekonomisk utveckling. Genom min region flyter den mäktigaste floden, men området är mycket torrt. De [vissa människor] vill ta vattnet till områden med mycket turism för att vattna golfbanor och jag är emot det, för det finns också ökenliknande områden som skulle gynnas av vattnet. Den här frågan har diskuterats under många år och de vill fortfarande ta vattnet. Detta är inte ett land med stora mängder vatten.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/5UAE_.jpg" alt="Dubai, Förenade Arabmineraten: Ashwatha Mahesh, 20, miljöstuderande

Vatten är en mycket viktig förnyelsebar resurs för livet på jorden. I Förenade Arabmineraten finns inte vatten tillgängligt i stora kvantiteter eftersom grundvattnet inte fylls på på ett lämpligt sätt. Detta beror främst på det hårda varma torra vädret i denna del av världen. Man förlitar sig därför på avsaltning för industrier och bostäder i landet. Havsvatten finns i enorma mängder i Mellanöstern. Vattenförbrukningen är väldig i landet på grund av det varma vädret och tillgången till den senaste tekniken för vattenkrävande utrustning. Djuren i Förenade Arabemiraten är dock naturligt anpassade till att konsumera begränsat med vatten. (Foto med tillstånd av Ashwatha Mahesh)
” width=”100%”>

Dubai, Förenade Arabmineraten: Ashwatha Mahesh, 20, miljöstuderande

Vatten är en mycket viktig förnyelsebar resurs för livet på jorden. I Förenade Arabmineraten finns inte vatten tillgängligt i stora kvantiteter eftersom grundvattnet inte fylls på på ett lämpligt sätt. Detta beror främst på det hårda varma torra vädret i denna del av världen. Man förlitar sig därför på avsaltning för industrier och bostäder i landet. Havsvatten finns i enorma mängder i Mellanöstern. Vattenförbrukningen är väldig i landet på grund av det varma vädret och tillgången till den senaste tekniken för vattenkrävande utrustning. Djuren i Förenade Arabemiraten är dock naturligt anpassade till att konsumera begränsat med vatten. (Foto med tillstånd av Ashwatha Mahesh)


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/6Canada.jpg" alt="London, Ontario, Kanada: Don Youngblut, 42, forskare

Frihet och högmod…. En del av vattnet i Kanada är åtminstone av god kvalitet, det är vara orört och rent. I Kanada är det angeläget att se till att vattnet bevaras till kommande generationer och att det förblir i gott skick.” width=”100%”>

London, Ontario, Kanada: Don Youngblut, 42, forskare

Frihet och högmod…. En del av vattnet i Kanada är åtminstone av god kvalitet, det är vara orört och rent. I Kanada är det angeläget att se till att vattnet bevaras till kommande generationer och att det förblir i gott skick.