Global fråga & svar: ”Tycker du att medierna bör rapportera om terroristattacker?”
Pablo Maturana, 27, reklamingenjör, Santiago, Chile. <p> Ja, jag tror att medierna bör rapportera om de här sortens attacker, men på ett riktigt sätt och ge en rättvis bild, där man jämför med andra nyheter. Till exempel att jämföra antalet människor som är offer i en terroristattack med antalet offer i en naturkatastrof på en liknande tidsskala. Jag säger det här eftersom jag ofta tycker att informationen kring attacker verkar väldigt uppförstorade. Medierna borde vara mer oberoende, objektiva och väga in den påverkan det kan innebära med den här sortens nyheter. En potentiell nyhet skulle kunna vara hur spridningen av nyheten om en terroristattack missbrukas av medierna.


Rapportering av fakta med bilder utan våld, att inkludera jämförelser med naturkatastrofer är bland de krav folk skulle vilja ställa på mediernas rapportering av terroristattacker. 

Detta är vad Epoch Times reportrar från Chile till Pakistan fick kännedom om när de frågade folk på orten: ”Tycker du att medierna bör rapportera om terroristattacker?”

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/47142/<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.12.07.Romania_Ancuta_.jpg" alt="Anca Ciubotaru, 28, dataingenjör, Suceava, Rumänien.

Problemet är att nästan alla medier rapporterar mest om dåliga saker och förstärker det mycket; följden blir att det är det enda folk får se. Jag tycker att medierna bör rapportera om terroristattacker, men utan att förstärka det hela. Om dåliga saker, som terroristattacker sker, kan man inte bara ignorera dem men generellt sett borde medierna föra fram bra saker.
” width=”100%”>

Anca Ciubotaru, 28, dataingenjör, Suceava, Rumänien.

Problemet är att nästan alla medier rapporterar mest om dåliga saker och förstärker det mycket; följden blir att det är det enda folk får se. Jag tycker att medierna bör rapportera om terroristattacker, men utan att förstärka det hela. Om dåliga saker, som terroristattacker sker, kan man inte bara ignorera dem men generellt sett borde medierna föra fram bra saker.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.12.07.Pakistan_shakeelhashmi_masoomahaq.jpg" alt="Shakeel Hashmi, 43, räddningsman, Islamabad, Pakistan.

Medierna bör ge folk information om när och var attackerna sker, men utan att visa grafiska bilder eller att upprepa samma historia flera gånger. Det skapar rädsla och folk kan bli paranoida när man visar våldsamma bilder och ändlösa detaljer. På det här sättet uppfyller man terroristernas mål. Jag har varit med om att sitta och se på nyheterna i flera timmar och sedan känna att min stressnivå ökar och känna att det är ett krig som håller på utanför; men när jag går ut är det som vanligt och inget är annorlunda. Jag tror att andra också känner igen sig i det.
” width=”100%”>

Shakeel Hashmi, 43, räddningsman, Islamabad, Pakistan.

Medierna bör ge folk information om när och var attackerna sker, men utan att visa grafiska bilder eller att upprepa samma historia flera gånger. Det skapar rädsla och folk kan bli paranoida när man visar våldsamma bilder och ändlösa detaljer. På det här sättet uppfyller man terroristernas mål. Jag har varit med om att sitta och se på nyheterna i flera timmar och sedan känna att min stressnivå ökar och känna att det är ett krig som håller på utanför; men när jag går ut är det som vanligt och inget är annorlunda. Jag tror att andra också känner igen sig i det.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.12.07.Colombia_Lillibeth.jpg" alt="Lilibeth Ramirez Rodriguez, 39, företagsadministratör, Medellin, Colombia.

Tidningarna här i Colombia är mycket sensationslystna, om vi ska skriva om terroristhändelser borde det vara på en mer informativ nivå, utan att visa hur blodtörstiga de i själva verket är, men samtidigt ge oss informationen. När tidningarna är väldigt sensationslystna skapar det en nivå av terror bland folket. Jag tycker inte det är passande att visa det på det här sättet. Generellt sett visar terrorismen bristen på jämlikhet i ett land, eftersom alla slåss för ett ideal eller en position gentemot vad landets regering tycker. Det är viktigt att visa vad vi lär oss av det.
” width=”100%”>

Lilibeth Ramirez Rodriguez, 39, företagsadministratör, Medellin, Colombia.

Tidningarna här i Colombia är mycket sensationslystna, om vi ska skriva om terroristhändelser borde det vara på en mer informativ nivå, utan att visa hur blodtörstiga de i själva verket är, men samtidigt ge oss informationen. När tidningarna är väldigt sensationslystna skapar det en nivå av terror bland folket. Jag tycker inte det är passande att visa det på det här sättet. Generellt sett visar terrorismen bristen på jämlikhet i ett land, eftersom alla slåss för ett ideal eller en position gentemot vad landets regering tycker. Det är viktigt att visa vad vi lär oss av det.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.12.07.20101206_Australia_BamikHambaz.jpg" alt="Bamik Hambaz, 30, reklamtextförfattare och entreprenör, Guldkusten, Australien.

Ja, medier bör rapportera om terroristattacker. Det är deras roll att rapportera om vad som sker i samhället, med ekonomin och politiska aktiviteter på ett ovinklat sätt. Men jag tycker inte att alla internationella medier uppfyller det här ansvaret. Känner du exempelvis till precis vilka aktiviteter som din regering är engagerad i just nu? Är du fullständigt medveten om vad som händer just nu i Mellanöstern? Eller varför den amerikanska ekonomin är som den är just nu? Samhället kan filtrera sin egen kunskap, det är inte mediernas roll.
” width=”100%”>

Bamik Hambaz, 30, reklamtextförfattare och entreprenör, Guldkusten, Australien.

Ja, medier bör rapportera om terroristattacker. Det är deras roll att rapportera om vad som sker i samhället, med ekonomin och politiska aktiviteter på ett ovinklat sätt. Men jag tycker inte att alla internationella medier uppfyller det här ansvaret. Känner du exempelvis till precis vilka aktiviteter som din regering är engagerad i just nu? Är du fullständigt medveten om vad som händer just nu i Mellanöstern? Eller varför den amerikanska ekonomin är som den är just nu? Samhället kan filtrera sin egen kunskap, det är inte mediernas roll.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.12.07.Wgtn_NewZealand_Joe_Dimattina.jpg" alt="Joe Dimattina, 22, kock, Wellington, New Zeeland.

Ja, jag tycker alltid det är bra för oss att känna till sådana saker oavsett om det sker här i Nya Zeeland eller någon annanstans. Då får man en idé om vad folk gör och hur de tänker, och det ger oss också en idé om hur säkra vi kan känna oss med säkerhetssystemet. Det är hela poängen med medierna, om en stor grej inträfar… Tidningarna är inte där för att de ska gå med förlust, de ska tjäna pengar, ju fler tidningar som säljs och desto mer medierna säljer eller får i annonsintäkter… Om de inte vore på plats, skulle folk då få reda på sådana här saker?
” width=”100%”>

Joe Dimattina, 22, kock, Wellington, New Zeeland.

Ja, jag tycker alltid det är bra för oss att känna till sådana saker oavsett om det sker här i Nya Zeeland eller någon annanstans. Då får man en idé om vad folk gör och hur de tänker, och det ger oss också en idé om hur säkra vi kan känna oss med säkerhetssystemet. Det är hela poängen med medierna, om en stor grej inträfar… Tidningarna är inte där för att de ska gå med förlust, de ska tjäna pengar, ju fler tidningar som säljs och desto mer medierna säljer eller får i annonsintäkter… Om de inte vore på plats, skulle folk då få reda på sådana här saker?


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.12.08.20101206_Czechia_Lavicky.jpg" alt="Bohumil Lavicky, 69, pensionär, Trebic, Tjeckien.

Självklart ska medierna rapportera om det. När folk känner till vad som händer kan de göra något åt det. Om de inte vet någonting och terroristerna slår till, då kommer det att bli illa. Då blir det kaos. Om folk inte vet någonting, som det var i Madrid, hur skulle det bli? Folk känner sig mer rädda då.
” width=”100%”>

Bohumil Lavicky, 69, pensionär, Trebic, Tjeckien.

Självklart ska medierna rapportera om det. När folk känner till vad som händer kan de göra något åt det. Om de inte vet någonting och terroristerna slår till, då kommer det att bli illa. Då blir det kaos. Om folk inte vet någonting, som det var i Madrid, hur skulle det bli? Folk känner sig mer rädda då.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.12.08.Spain_MarianoF.jpg" alt="Mariano Fernandez, 52, pensionär, Zaragoza, Spanien.

Jag tycker att alla ska få den här informationen, men verklig informationen och inte bara den informationen som terroristerna vill ska komma fram. Om vi kommer till den punkten skulle vi känna oss gladare. Vad gäller annan information, som om politik och så vidare, tycker jag att media sköter sig bra. ” width=”100%”>

Mariano Fernandez, 52, pensionär, Zaragoza, Spanien.

Jag tycker att alla ska få den här informationen, men verklig informationen och inte bara den informationen som terroristerna vill ska komma fram. Om vi kommer till den punkten skulle vi känna oss gladare. Vad gäller annan information, som om politik och så vidare, tycker jag att media sköter sig bra.