Global fråga & svar: “Tycker du att folk handlar moraliskt nu för tiden?”
Inga-Lena Nilsson, 67, pensionerad skolsköterska, Aneby, Sverige. <p> Det finns många fina människor med moralkänsla i vårt land. Men jag tycker också att jag märker en nedåtgående trend i samhället. Jag tycker mig märka att moralkänslan urholkas och bryts ner mer och mer.


En del människor har en hög moral, medan andra förväxlar personliga rättigheter med vad som är rätt.

Epoch Times reportrar från Colombia till Rumänien frågade folk:

”Tycker du att folk handlar moraliskt nu för tiden?”

Översatt från engelska:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/50971/


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.02.10.02_Picture_Romania_W_104_Cezara_sm.jpg" alt="Gradinariu Cezara, 24, studerar arkitektur, Bukarest, Rumänien.

Ja, jag antar det, men oftast inte. Vi är för veka och påverkas lätt av så många saker: politik, ekonomi, den här krisen. Allt påverkar oss. Så det är lätt för folk att bli irriterade, elaka och själviska. Hoppet har vi fortfarande kvar, men det är upp till oss hur vi lär oss att hantera saker och ting.
” width=”100%”>

Gradinariu Cezara, 24, studerar arkitektur, Bukarest, Rumänien.

Ja, jag antar det, men oftast inte. Vi är för veka och påverkas lätt av så många saker: politik, ekonomi, den här krisen. Allt påverkar oss. Så det är lätt för folk att bli irriterade, elaka och själviska. Hoppet har vi fortfarande kvar, men det är upp till oss hur vi lär oss att hantera saker och ting.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.02.10.03_Mabubakardar_masoomahaq_104_pakistan_sm.jpg" alt="Mohammad AbuBakar Dar, 30, arbetslös, Lahore, Pakistan.

Nej, jag tycker inte alls att folk handlar moraliskt. När folk har makt, som i regeringen, använder de den för sin egen vinning. Folk här känner stort missmod och osäkerhet. Här i Pakistan, tror jag att vem som helst som får lite makt använder den för egen vinning och blir korrumperad av systemet vi har här. Jag känner mig osäker i situationen här i Pakistan, både för min fysiska säkerhet och vad gäller jobbsäkerheten. Regeringen bryr sig inte om gemene man.
” width=”100%”>

Mohammad AbuBakar Dar, 30, arbetslös, Lahore, Pakistan.

Nej, jag tycker inte alls att folk handlar moraliskt. När folk har makt, som i regeringen, använder de den för sin egen vinning. Folk här känner stort missmod och osäkerhet. Här i Pakistan, tror jag att vem som helst som får lite makt använder den för egen vinning och blir korrumperad av systemet vi har här. Jag känner mig osäker i situationen här i Pakistan, både för min fysiska säkerhet och vad gäller jobbsäkerheten. Regeringen bryr sig inte om gemene man.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.02.10.05_Australia_Alethea_McGowan_sm.jpg" alt="Alethea McGowan, 24, arbetar i detaljhandeln, Solkusten, Australien.

Nej, det tycker jag inte att det gör. Moral är bara något som människor är medvetna om, som en lag eller en regel, men det är inget som de tar på allvar som en del av deras fri- och rättigheter att göra något. Jag tror att de förväxlar personliga rättigheter med vad som är rätt, så det blir mer som en lag i deras huvuden och samveten om vad som är rätt och fel. Men de kan ändå välja vad de vill göra, så det spelar egentligen ingen roll. Det är bara som ett råd, men de behöver inte nödvändigtvis ta det till sig och använda sig av det.
” width=”100%”>

Alethea McGowan, 24, arbetar i detaljhandeln, Solkusten, Australien.

Nej, det tycker jag inte att det gör. Moral är bara något som människor är medvetna om, som en lag eller en regel, men det är inget som de tar på allvar som en del av deras fri- och rättigheter att göra något. Jag tror att de förväxlar personliga rättigheter med vad som är rätt, så det blir mer som en lag i deras huvuden och samveten om vad som är rätt och fel. Men de kan ändå välja vad de vill göra, så det spelar egentligen ingen roll. Det är bara som ett råd, men de behöver inte nödvändigtvis ta det till sig och använda sig av det.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.02.10.08_Colombia_07FEB-alexander-yeneira-colombia.jpg" alt="Alexander Rios Mesa, 25, PR-rådgivare, Medellín, Colombia.

Ja. Men det har blivit sämre, särskilt bland dagens ungdom, som låter sig dras med i vad kompisarna hittar på eller vad som gäller på marknaden. De influeras av musiken de lyssnar på och av sin sociala status, av vad media förmedlar. Nu för tiden vill folk leva i ögonblicket, utan något verkligt perspektiv på livet eller syfte med livet, som tar hänsyn till principer som kan hjälpa oss att leva bättre tillsammans.
” width=”100%”>

Alexander Rios Mesa, 25, PR-rådgivare, Medellín, Colombia.

Ja. Men det har blivit sämre, särskilt bland dagens ungdom, som låter sig dras med i vad kompisarna hittar på eller vad som gäller på marknaden. De influeras av musiken de lyssnar på och av sin sociala status, av vad media förmedlar. Nu för tiden vill folk leva i ögonblicket, utan något verkligt perspektiv på livet eller syfte med livet, som tar hänsyn till principer som kan hjälpa oss att leva bättre tillsammans.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.02.10.09_S7FEB-Lorena-Maria_de_los_Angeles-Peru..jpg" alt="Lorena Carpio, 24, student, Lima, Peru.

När man är ung har man rena känslor, man har ingen aning om gott och ont och man har en naturlig reaktion på olika upplevelser. När man blir äldre lär man sig att leva i en värld som styrs av regler och då glömmer man de rena känslorna, och man dras med av det moraliska och mentala sättet som finns i varje familj, för att analysera och ta beslut. Moral gör att man ser saker på ett statiskt sätt, men i verkligheten förändras allting. Värderingarna är inte desamma som moralen. Moralen bygger på något som är rätt eller fel.
” width=”100%”>

Lorena Carpio, 24, student, Lima, Peru.

När man är ung har man rena känslor, man har ingen aning om gott och ont och man har en naturlig reaktion på olika upplevelser. När man blir äldre lär man sig att leva i en värld som styrs av regler och då glömmer man de rena känslorna, och man dras med av det moraliska och mentala sättet som finns i varje familj, för att analysera och ta beslut. Moral gör att man ser saker på ett statiskt sätt, men i verkligheten förändras allting. Värderingarna är inte desamma som moralen. Moralen bygger på något som är rätt eller fel.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.02.10.11_S07FEB-Lidia-Jaime.jpg" alt="Lidia Amanda Troncoso, 52, religionslärare, Puerto Montt, Chile.

Jag tror att människor kan tolka samma verklighet på många olika sätt, enligt sin egen omgivning, karaktär och personliga erfarenheter. Vår värld är så ytlig, värderingar splittras, det som förr var dåligt är nu något bra, som materialismen som breder ut sig, homosexualitet, att man vill undvika alla besvärligheter… Det värsta är att det är tusentals människor som säger att de är konservativa, men som omedvetet börjar acceptera etiska relativism så att deras medvetanden kan deformeras. De tänker inte längre på att en handling är fel.
” width=”100%”>

Lidia Amanda Troncoso, 52, religionslärare, Puerto Montt, Chile.

Jag tror att människor kan tolka samma verklighet på många olika sätt, enligt sin egen omgivning, karaktär och personliga erfarenheter. Vår värld är så ytlig, värderingar splittras, det som förr var dåligt är nu något bra, som materialismen som breder ut sig, homosexualitet, att man vill undvika alla besvärligheter… Det värsta är att det är tusentals människor som säger att de är konservativa, men som omedvetet börjar acceptera etiska relativism så att deras medvetanden kan deformeras. De tänker inte längre på att en handling är fel.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.02.13.Canada.jpg" alt="Chelsea Beamish, 21, vill bli skådespelerska och dansare, Victoria, B.C., Kanada.

Mindre än tidigare, för länge sedan, tror jag. För varje generation verkar moralen vara något som försvinner, men jag tror att med påverkan från media och saker som folk tror att de kan komma undan med, så tror jag inte att det är det. Det är fortfarande många som sätter moralen högt, men jag tror att vi är på utdöende… Jag tror att med tiden har folk förlorat sina värderingar. Generellt sett har folk tappat mycket av respekten för sig själva. Med självrespekt kommer att hålla fast vid en moral och att tro på att man är värd att ha dygd och en moral.” width=”100%”>

Chelsea Beamish, 21, vill bli skådespelerska och dansare, Victoria, B.C., Kanada.

Mindre än tidigare, för länge sedan, tror jag. För varje generation verkar moralen vara något som försvinner, men jag tror att med påverkan från media och saker som folk tror att de kan komma undan med, så tror jag inte att det är det. Det är fortfarande många som sätter moralen högt, men jag tror att vi är på utdöende… Jag tror att med tiden har folk förlorat sina värderingar. Generellt sett har folk tappat mycket av respekten för sig själva. Med självrespekt kommer att hålla fast vid en moral och att tro på att man är värd att ha dygd och en moral.