Global fråga & svar: "Tycker du att flyktingar behandlas väl i ditt land?"
Farshid Ardabili-Farshi, 48, socialpedagog, Nässjö, Sverige. <p> Både ja och nej. Det är bra att de får komma hit. Men klimatet har blivit hårdare de senaste åren. Förut var Sverige mer flyktingvänligt. Jag tycker att Sverige borde hålla fanan högt och låta dem komma hit och få en fristad i stor skala, det får de inte nu. Per kapita tar Sverige emot många flyktingar, men det faktiska antalet är inte stort. Det allra viktigaste är att se till orsakerna, som bland annat, politiskt förtryck, krig, fattigdom och hunger, som skapar flyktingar, och asylsökande elimineras. Om de rika världsdelarna inte tar detta på större allvar, kan man heller inte klara av att stoppa flyktinginvandringarna.


Världsflyktingdagen den 20 juni gav uppmärksamhet för lidandet hos miljontals människor världen över. Flyktingar välkomnas och tas omhand i en del länder, medan en del länder verkar avskräcka flyktingar från att komma.

Detta var vad Epoch Times reportrar från Spanien till Australien fick veta när de frågade lokalbefolkningen:

”Tycker du att flyktingar behandlas väl i ditt land?”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/world/global-qa-do-you-think-refugees-are-treated-well-in-your-country-58002.html


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.06.22.01_S17JUN-Monica-Maya-Spain.jpg" alt="Monica Elguero, 42, administrativ assistent, Madrid, Spanien.

Ja, i det stora hela tycker jag att flyktingar behandlas väl i Spanien. Vanligtvis så försöker många nå Spanien via havet från Afrika och upplever väldigt eländiga förhållanden. Dessvärre dör en del av dem under resan. Emellertid så får överlevarna genast träffa läkare och psykologer. För övrigt så kan de räkna med att förses med rättslig hjälp av människor som jobbar för icke statliga organisationer.
” width=”100%”>

Monica Elguero, 42, administrativ assistent, Madrid, Spanien.

Ja, i det stora hela tycker jag att flyktingar behandlas väl i Spanien. Vanligtvis så försöker många nå Spanien via havet från Afrika och upplever väldigt eländiga förhållanden. Dessvärre dör en del av dem under resan. Emellertid så får överlevarna genast träffa läkare och psykologer. För övrigt så kan de räkna med att förses med rättslig hjälp av människor som jobbar för icke statliga organisationer.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.06.22.02_India_2011-06-12-17.jpg" alt="Ramchand Bathija, 74, affärsman, Bangalore, Indien.

Där har varit en påtagligt stor tillströmning av flyktingar till Indien, må det vara pakistanier, folk från Tibet, Sri Lanka, Bangladesh eller Bhutan. Indien har välkomnat alla människor med öppna armar, och alla indiska samhällen har fått dem att känna sig väldigt bekväma och tillrätta. Även på utbildningsfronten har vi ett stort antal människor som kommer till Indien, och det finns till och med speciella platser reserverade för personer som kommer från andra länder. Indien är ett väldigt generöst land; speciellt städer som Bangalore och Mumbai har gett tillfällen till lahks av flyktingar.

Notering: En lahk är en enhet i det indiska siffersystemet som är lika med 100 000.
” width=”100%”>

Ramchand Bathija, 74, affärsman, Bangalore, Indien.

Där har varit en påtagligt stor tillströmning av flyktingar till Indien, må det vara pakistanier, folk från Tibet, Sri Lanka, Bangladesh eller Bhutan. Indien har välkomnat alla människor med öppna armar, och alla indiska samhällen har fått dem att känna sig väldigt bekväma och tillrätta. Även på utbildningsfronten har vi ett stort antal människor som kommer till Indien, och det finns till och med speciella platser reserverade för personer som kommer från andra länder. Indien är ett väldigt generöst land; speciellt städer som Bangalore och Mumbai har gett tillfällen till lahks av flyktingar.

Notering: En lahk är en enhet i det indiska siffersystemet som är lika med 100 000.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.06.22.03_Chile_S-JUN-20_2011-Felipe-jaime.jpg" alt="Felipe Alvarado, 21, byggnadsteknikerstuderande, Puerto Montt, Chile.

Flyktingarnas ursprung kommer att avgöra hur folk uppfattar dem. …Om flyktingen kommer från Irak, kommer han att ses som en muslim, och därmed, kommer han att associeras med islamisk terrorism. Om han är tysk, kommer han att stämplas av att vara av superrasen. Om han är peruansk kommer han att ses komma från en lägre ras. Detta beror på medierna. Men i det stora hela i Chile så har vi följande talesätt: Här välkomnar vi alla främmande vänner. Därför tror jag att flyktingar behandlas väl i mitt land. Dessutom, så kommer de att fira deras dag den 20 Juni.
” width=”100%”>

Felipe Alvarado, 21, byggnadsteknikerstuderande, Puerto Montt, Chile.

Flyktingarnas ursprung kommer att avgöra hur folk uppfattar dem. …Om flyktingen kommer från Irak, kommer han att ses som en muslim, och därmed, kommer han att associeras med islamisk terrorism. Om han är tysk, kommer han att stämplas av att vara av superrasen. Om han är peruansk kommer han att ses komma från en lägre ras. Detta beror på medierna. Men i det stora hela i Chile så har vi följande talesätt: Här välkomnar vi alla främmande vänner. Därför tror jag att flyktingar behandlas väl i mitt land. Dessutom, så kommer de att fira deras dag den 20 Juni.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.06.22.04_S20JUNIO-Laura-Clara-Peru.jpg" alt="Laura Tarazona, 37, kosmetolog, Lima, Peru.

I mitt land så tycker jag att flyktingarna tas väl omhand. Peru är ett land med många fattiga människor. Människor som kommer från andra länder behandlas alltid väl, och vi ger dem möjligheten att träffa vårt folk. De ges också tillfällen att arbeta och att starta företag.
” width=”100%”>

Laura Tarazona, 37, kosmetolog, Lima, Peru.

I mitt land så tycker jag att flyktingarna tas väl omhand. Peru är ett land med många fattiga människor. Människor som kommer från andra länder behandlas alltid väl, och vi ger dem möjligheten att träffa vårt folk. De ges också tillfällen att arbeta och att starta företag.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.06.22.06_BRAZIL_-_Jose.jpg" alt="Benedito Jose Gomes da Silva, 52, målare, Itatiba, Sao Paulo, Brasilien.

Jag tror att de har det bra när de bor i Brasilien. Landet är stort och om personen vill arbeta, kan det gå rätt snabbt. Jag arbetade med en tysk flykting från kriget, som levde ett mycket bra liv i Brasilien; han arbetade i ett företag som är välkänt i Itatiba. Jag vet att det finns fler flyktingar, men på grund av kriget kommer det inga nu längre.
” width=”100%”>

Benedito Jose Gomes da Silva, 52, målare, Itatiba, Sao Paulo, Brasilien.

Jag tror att de har det bra när de bor i Brasilien. Landet är stort och om personen vill arbeta, kan det gå rätt snabbt. Jag arbetade med en tysk flykting från kriget, som levde ett mycket bra liv i Brasilien; han arbetade i ett företag som är välkänt i Itatiba. Jag vet att det finns fler flyktingar, men på grund av kriget kommer det inga nu längre.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.06.22.07_Australia.jpg" alt="Tameka Baker, 33, lärarassistent, Sunshine Coast, Australien.

Efter vad man ser i media, och på det sätt som flyktingarna protesterar mot hur de behandlas här; tror jag att vi kanske behöver se över sättet på hur vi behandlar dem. De skickas bort från vårt land så fort de kommit. Vi kanske behöver se över hur vi behandlar dem, för det är uppenbart att sättet som vi behandlar dem på inte fungerar för närvarande. Titta på protesterna i Villawood; de glöder; de är arga; de vill bli hörda; men de lyssnas inte på, så vi kanske behöver se på vad vi gör för fel.

Notering: Villawood är en flyktingförläggning för asylsökande.
” width=”100%”>

Tameka Baker, 33, lärarassistent, Sunshine Coast, Australien.

Efter vad man ser i media, och på det sätt som flyktingarna protesterar mot hur de behandlas här; tror jag att vi kanske behöver se över sättet på hur vi behandlar dem. De skickas bort från vårt land så fort de kommit. Vi kanske behöver se över hur vi behandlar dem, för det är uppenbart att sättet som vi behandlar dem på inte fungerar för närvarande. Titta på protesterna i Villawood; de glöder; de är arga; de vill bli hörda; men de lyssnas inte på, så vi kanske behöver se på vad vi gör för fel.

Notering: Villawood är en flyktingförläggning för asylsökande.