Global fråga & svar: ”Tycker du att demonstrationer för att få bort regimer är bra för ett land på lång sikt?”
Harlösa, Sverige: Marita Gavelin, 44, städerska <p> Till exempel var händelsen på Himmelska Fridens torg bra när en man vågade stå framför stridsvagnarna, eftersom människor kommer ihåg sådana händelser. Jag tror att demonstrationer är nödvändiga och ett bra sätt i ett demokratiskt land och i diktaturer behövs det ännu mer.


Fredliga demonstrationer utan aggressivt beteende anses vara nödvändigt när majoriteten i ett land eftersträvar förändring som är bra för alla. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Spanien upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: ”Tycker du att demonstrationer för att få bort regimer är bra för ett land på lång sikt?”

Översatt från engelska


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/2Russia_.jpg" alt="Nalchik, Ryssland: Khachim Guketlov, 29, juridisk rådgivare

Jag tror att demonstrationer, som genomförs inom ramen för landets lag, är ibland verkningsfulla beroende på deras relevans och rimlighet. Jag vill betona att det är viktigt att massprotester inte är ett verktyg för statsmakten till förmån för en annan stat. I vilket fall som helst, om mer än femtio procent av landets befolkning är inställd på en viss protestaktion, bör regeringen vidta nödvändiga åtgärder för att tillfredsställa majoritetens krav. Det är nödvändigt att regelbundet genomföra legitima och självständiga val för att mäta arbetet i regeringen. Det är särskilt nödvändigt att godkänna bestämmelser om ifrågasättande (misstroendevotum) som sträcker sina regler till tjänstemän och den rättsliga, verkställande och lagstiftande makten, riksdagen och statsöverhuvudet.
” width=”100%”>

Nalchik, Ryssland: Khachim Guketlov, 29, juridisk rådgivare

Jag tror att demonstrationer, som genomförs inom ramen för landets lag, är ibland verkningsfulla beroende på deras relevans och rimlighet. Jag vill betona att det är viktigt att massprotester inte är ett verktyg för statsmakten till förmån för en annan stat. I vilket fall som helst, om mer än femtio procent av landets befolkning är inställd på en viss protestaktion, bör regeringen vidta nödvändiga åtgärder för att tillfredsställa majoritetens krav. Det är nödvändigt att regelbundet genomföra legitima och självständiga val för att mäta arbetet i regeringen. Det är särskilt nödvändigt att godkänna bestämmelser om ifrågasättande (misstroendevotum) som sträcker sina regler till tjänstemän och den rättsliga, verkställande och lagstiftande makten, riksdagen och statsöverhuvudet.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/3UAE_01.jpg" alt="Dubai, Förenade Arabmineraten: Ahmed Alsaidy, 21, mediastuderande

Massprotester under lång tid skadar landets ekonomiska ställning på grund av oroligheterna som det orsakar. Ändå kan krav på en korrupt regerings avgång på lång sikt vara fördelaktigare för landet. Beroende på hur korrupt regeringen är kan människorna avgöra vad som är skadligast: en kortsiktig ekonomisk lågkonjunktur eller en långsiktig korrupt regering. (Foto med tillstånd av Ahmed Alsaidy)
” width=”100%”>

Dubai, Förenade Arabmineraten: Ahmed Alsaidy, 21, mediastuderande

Massprotester under lång tid skadar landets ekonomiska ställning på grund av oroligheterna som det orsakar. Ändå kan krav på en korrupt regerings avgång på lång sikt vara fördelaktigare för landet. Beroende på hur korrupt regeringen är kan människorna avgöra vad som är skadligast: en kortsiktig ekonomisk lågkonjunktur eller en långsiktig korrupt regering. (Foto med tillstånd av Ahmed Alsaidy)


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/4Argentina__01.jpg" alt="Buenos Aires, Argentina: Aylin A. Pappano, 27, kommunikationsjournalist

Jag håller med om att människor ska ha rätt att uttrycka sig. För att lyfta fram de frågor hos en regering som de inte har samma åsikt om, eller deras missnöje med statspolitiken, eller med någon speciell situation – till exempel brottslighet, narkotikahandel och arbetslöshet – tror jag att det är mer än nödvändigt med stora massdemonstrationer. Jag tar avstånd från våld i sådana protester. Jag tror att våld inte kan mötas med våld utan med ord och handlingar, med en ingående och respektfull diskussion med de övriga politiska partierna. Jag tar avstånd från demonstrationer med en anstrykning av en kupp för att störta en regering.
” width=”100%”>

Buenos Aires, Argentina: Aylin A. Pappano, 27, kommunikationsjournalist

Jag håller med om att människor ska ha rätt att uttrycka sig. För att lyfta fram de frågor hos en regering som de inte har samma åsikt om, eller deras missnöje med statspolitiken, eller med någon speciell situation – till exempel brottslighet, narkotikahandel och arbetslöshet – tror jag att det är mer än nödvändigt med stora massdemonstrationer. Jag tar avstånd från våld i sådana protester. Jag tror att våld inte kan mötas med våld utan med ord och handlingar, med en ingående och respektfull diskussion med de övriga politiska partierna. Jag tar avstånd från demonstrationer med en anstrykning av en kupp för att störta en regering.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/5Colombia_03.jpg" alt="Medellín, Colombia: Christian Tovar, 25, konferenschef

Demonstrationer uppstår av nödtvång. De sociala omständigheterna dikterar hur samhället agerar eller reagerar och vissa situationer motiverar verkligen denna typ av reaktion. Ett exempel på det är situationen i Ukraina.
” width=”100%”>

Medellín, Colombia: Christian Tovar, 25, konferenschef

Demonstrationer uppstår av nödtvång. De sociala omständigheterna dikterar hur samhället agerar eller reagerar och vissa situationer motiverar verkligen denna typ av reaktion. Ett exempel på det är situationen i Ukraina.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/6USA__03.jpg" alt="Queens, New York, USA: Jason Feldman, 24, lärare

Det beror på vad du menar med att det är bra för landet. Bra för människorna är annorlunda än bra för regeringen eller pengar, det beror på allt det. Jag tror inte att det finns ett beslut som är bäst för alla länder. Det är från fall till fall och vad som behöver ske mellan det landet och det folket.
” width=”100%”>

Queens, New York, USA: Jason Feldman, 24, lärare

Det beror på vad du menar med att det är bra för landet. Bra för människorna är annorlunda än bra för regeringen eller pengar, det beror på allt det. Jag tror inte att det finns ett beslut som är bäst för alla länder. Det är från fall till fall och vad som behöver ske mellan det landet och det folket.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/7Australia_05.jpg" alt="Maroochydore, Australien: Hannah Montgomery, 22, hårfrisörska

Jag säger ja, det är en bra sak. Australien har yttrandefrihet så vi borde tillåtas att protestera för vår åsikt, men jag tycker inte vi ska hindra andra människor från att gå till sitt arbete, eller hur andra människors lever sina liv, eller något annat liknande. Jag tycker att vi går för långt och att det blir lite för aggressiva protester, vilket blir motsägelsefullt eftersom de flesta människorna inte reagerar positivt på våldsamheter. De slår liksom bara tillbaka, så personligen tycker jag inte att det är någon bra idé om det inte görs på ett korrekt sätt.
” width=”100%”>

Maroochydore, Australien: Hannah Montgomery, 22, hårfrisörska

Jag säger ja, det är en bra sak. Australien har yttrandefrihet så vi borde tillåtas att protestera för vår åsikt, men jag tycker inte vi ska hindra andra människor från att gå till sitt arbete, eller hur andra människors lever sina liv, eller något annat liknande. Jag tycker att vi går för långt och att det blir lite för aggressiva protester, vilket blir motsägelsefullt eftersom de flesta människorna inte reagerar positivt på våldsamheter. De slår liksom bara tillbaka, så personligen tycker jag inte att det är någon bra idé om det inte görs på ett korrekt sätt.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/8Spain.jpg" alt="Zaragoza, Spanien: Dane Bergman, 28, tunnelbyggare

Ja, jag tycker det, över hela världen. Om det inte demonstreras skulle regeringar aldrig kunna rubbas från deras positioner och ojämnlikhet skulle fortsätta att existera. Om ingenting sägs skulle regeringarna dessutom inte vara medvetna om de orättvisor som sker.” width=”100%”>

Zaragoza, Spanien: Dane Bergman, 28, tunnelbyggare

Ja, jag tycker det, över hela världen. Om det inte demonstreras skulle regeringar aldrig kunna rubbas från deras positioner och ojämnlikhet skulle fortsätta att existera. Om ingenting sägs skulle regeringarna dessutom inte vara medvetna om de orättvisor som sker.