Global fråga & svar: ”Tror du att ny teknik i allmänhet utvecklas mot att vara människan till nytta eller till skada”?
Inge Johansson, 62, mekanikingenjör, Karlsborg, Sverige.<p>Jag tycker att det är både bra och dåligt, så att säga. Det kan hjälpa många människor och det kan också vara illa för många människor. Till exempel de hackare som håller på med ekonomisk brottslighet och det är inte heller så bra att den yngre generationen inte kan leva utan den….. de äldre använder det mer måttligt och skickar mail ibland men om de behöver svara på en fråga via internet är det svårare för dem om de inte har uppkoppling hemma.


Ny teknik skapar fördelar som kan sluta med skadligt resultat. Det är viktigt att få en balans och att vägleda våra barn till att göra förnuftiga val. Det var åsikter som Epoch Times reportrar samlade in när de frågade lokalbefolkningen från Sverige till Brasilien: ”Tror du att ny teknik i allmänhet utvecklas mot att vara människan till nytta eller till skada”?

Översatt från engelska


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q2USA_Week221_JeremyLybarger_ChristianWatjen-676×450.jpg" alt="Jeremy Lybarger, 29, marknadsföring, San Francisco, USA.

Jag tror inte detta är en ja eller nej fråga, på ett sätt eller ej. Det beror på vilken sorts teknik som du menar. Människor använder teknik på olika sätt. Jag tycker inte att tekniken i sig själv är bra eller dålig. Människor kan använda den på bra eller dåliga sätt. Jag är inte ens säker på vad som menas med bra eller dåligt i det sammanhanget. Kanske litar man för mycket på tekniken och det kan vara dåligt och kan isolera människor mer.
” width=”100%”>

Jeremy Lybarger, 29, marknadsföring, San Francisco, USA.

Jag tror inte detta är en ja eller nej fråga, på ett sätt eller ej. Det beror på vilken sorts teknik som du menar. Människor använder teknik på olika sätt. Jag tycker inte att tekniken i sig själv är bra eller dålig. Människor kan använda den på bra eller dåliga sätt. Jag är inte ens säker på vad som menas med bra eller dåligt i det sammanhanget. Kanske litar man för mycket på tekniken och det kan vara dåligt och kan isolera människor mer.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q4UAE_Dubai_week-221-natasha-337×450.jpg" alt="Natasha Pradeep, 21, VD, Dubai, Förenade Arabmineraten.

Tekniska framsteg påverkar välbefinnandet hos människor både direkt och indirekt. Med början i att dra upp träd med rötterna för att skapa utrymme för att fler fabriker ska kunna öppnas till att fabriker använder den senaste tekniken istället för anställda vilket leder till ökad arbetslöshet och att skadlig rök släpps ut i atmosfären. Tekniska framsteg påverkar människor och de negativa effekterna överväger fördelarna.
” width=”100%”>

Natasha Pradeep, 21, VD, Dubai, Förenade Arabmineraten.

Tekniska framsteg påverkar välbefinnandet hos människor både direkt och indirekt. Med början i att dra upp träd med rötterna för att skapa utrymme för att fler fabriker ska kunna öppnas till att fabriker använder den senaste tekniken istället för anställda vilket leder till ökad arbetslöshet och att skadlig rök släpps ut i atmosfären. Tekniska framsteg påverkar människor och de negativa effekterna överväger fördelarna.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q5Russia_Week221_IvanShotrov-676x450_01.jpg" alt="Ivan Shotrov, 31, stryketränare, Lermontov, Ryssland.

Jag tror att i grunden är ny teknik till hjälp. Men samtidigt är avancerad teknik tillgänglig för ett fåtal människor, jag menar i huvudsak inom medicinen. När det gäller inom andra områden är jag inte säker.
” width=”100%”>

Ivan Shotrov, 31, stryketränare, Lermontov, Ryssland.

Jag tror att i grunden är ny teknik till hjälp. Men samtidigt är avancerad teknik tillgänglig för ett fåtal människor, jag menar i huvudsak inom medicinen. När det gäller inom andra områden är jag inte säker.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q6Spain_S13MAY-MariCarmen-Juani-Spain.jpg" alt="Juani Valerón Sánchez, 58, arbetssökande, Las Palmas de Gran Canaria, Spanien.

Framstegen inom ny teknik av idag erbjuder oss verktyg som gör vardagslivets sysslor enklare att genomföra , dessutom ger det tillgång till mer information som behövs för professionell utveckling. Den bidrar till att göra jobbet snabbare och mer exakt. Den introducerar metoder för organisation i varje samhälle och kultur och förbättrar våra liv. Därför tror jag att den nya teknologin är mycket användbar för människor.
” width=”100%”>

Juani Valerón Sánchez, 58, arbetssökande, Las Palmas de Gran Canaria, Spanien.

Framstegen inom ny teknik av idag erbjuder oss verktyg som gör vardagslivets sysslor enklare att genomföra , dessutom ger det tillgång till mer information som behövs för professionell utveckling. Den bidrar till att göra jobbet snabbare och mer exakt. Den introducerar metoder för organisation i varje samhälle och kultur och förbättrar våra liv. Därför tror jag att den nya teknologin är mycket användbar för människor.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q7Peru_S13MAYO-Lidia-Clara-Peru-600×450.jpg" alt="Lidia Díaz, 42, lärare, Lima, Peru.

Jag tycker att den nya tekniken är användbar men också skadlig för människor. Den är användbar när det gäller datorer, vi lär oss om att ta hand om hälsan, sjukdomar, och hur man kan undvika dem och hur vi ska äta. Barn kan hitta information till sitt skolarbete. Men den är skadlig eftersom det förstör sinnet på barn, de blir inaktiva, de läser inte böcker och blir beroende. Jag tycker det borde finnas fler framsteg, eftersom det kan komma till en nivå som inte gagnar människan, eftersom vi skulle ersättas av maskiner.
” width=”100%”>

Lidia Díaz, 42, lärare, Lima, Peru.

Jag tycker att den nya tekniken är användbar men också skadlig för människor. Den är användbar när det gäller datorer, vi lär oss om att ta hand om hälsan, sjukdomar, och hur man kan undvika dem och hur vi ska äta. Barn kan hitta information till sitt skolarbete. Men den är skadlig eftersom det förstör sinnet på barn, de blir inaktiva, de läser inte böcker och blir beroende. Jag tycker det borde finnas fler framsteg, eftersom det kan komma till en nivå som inte gagnar människan, eftersom vi skulle ersättas av maskiner.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q8Brazil_Jose-Carlos-Berg-Brazil-221-386×450.jpg" alt="José Carlos Berg, 50, administratör, São Paulo, Brasilien.

Den tekniska utvecklingen är på något sätt skadlig för samhället. Världshälsoorganisationen (WHO) påtalar att de flesta ungdomar och barn har skadats av att de har bytt ut fysiska aktiviteter mot timmar framför en dator eller TV och en bekväm miljö tillsammans med skadligt godis vilket medför en betydande ökning av sjukdomar såsom kolesterol, diabetes och många andra.” width=”100%”>

José Carlos Berg, 50, administratör, São Paulo, Brasilien.

Den tekniska utvecklingen är på något sätt skadlig för samhället. Världshälsoorganisationen (WHO) påtalar att de flesta ungdomar och barn har skadats av att de har bytt ut fysiska aktiviteter mot timmar framför en dator eller TV och en bekväm miljö tillsammans med skadligt godis vilket medför en betydande ökning av sjukdomar såsom kolesterol, diabetes och många andra.