Global fråga & svar: "Tror du att det negativa överväger det positiva för ett land som är värd för fotbolls-VM?”


Det negativa skulle överväga menar en del medan andra anser att det positiva ska överväga. Meningsfulla förhandsbedömningar skulle kunna skapa en bättre balans som alla inblandade skulle vinna på när ett land är värd för fotbolls VM. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Peru upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: "Tror du att det negativa överväger det positiva för ett land som är värd för fotbolls VM?”

Lund, Sverige: Lotta Anderberg, 32, sjuksköterska: Jag tror inte att det i första hand är så viktigt om de tjänar pengar eftersom de får stor publicitet och ändå gör vinster genom alla turister som kommer dit, och även vinner i många andra aspekter.


testing

testing

Brisbane, Australien: Stacey Armstrong, 26, inlärnings- och utvecklingsinstruktör: Jag tycker att det positiva överväger det negativa.  Anledningen är för det första turismen; det är uppenbart att många människor kommer dit som annars troligen inte skulle ha besökt platsen innan VM kom dit. Så turismen är en stor framgångsfaktor. Självklart skulle det förmodligen även stimulera ekonomin. Beroende på var det var, skulle det förmodligen sätta landet på kartan ytterligare för all publicitet är bra publicitet vad beträffar VM. Även om det fanns någon form av drama eller om det fanns ett par saker som skulle kunna klassificeras som negativa saker, skulle det sätta landet på kartan så att det talas lite mer om det.


testing

testing

Araci, Bahia, Brasilien: Gustavo Miranda Silva, 25, journaliststuderande: Det positiva uppväger inte de negativa eftersom det för ett land, som är värd för fotbolls  VM, är nödvändigt att på förhand göra en bedömning av alla aspekter. Strävan efter förbättring innan genomförandet av händelsen är avgörande, vilket kommer att ge fördelar för alla. Du kan inte investera i ett VM utan att ha kunskap om allt som händer i ett visst land.


testing

testing

Puerto Montt, Chile: Sebastian Bessaletti, 23, studerande/arbetare: I det här fallet tycker jag inte det. Tvärtom upptäcktes det att de negativa aspekterna blev mycket större än de positiva. Till exempel framkom det hur de fattiga i kåkstäderna behandlades – hur de motades undan när de protesterade mot händelsen som uppstod. Också tillkom det bristfälliga genomförandet av arbetet på en överfart, som föll ner på bilar, och då hjälpte det sannerligen inte med fotbollsresultat.


testing

testing

Lima, Peru: Gabriela Cornejo, 37, marknadsföring: Jag tycker att det positiva överväger det negativa. Glädjen av att kunna genomföra ett sportevenemang som kan generera och visa på människors värde, gästfrihet, mänskliga kvaliteter, solidaritet och respekt mellan nationer. Vi övervinner det negativa genom att ge besökarna säkerhet, inte misshandel eller protester, och håller en bra ekonomisk budget och skapar inte merkostnader eller att skador uppstår på värdlandet.

Översatt från engelska