Global fråga & svar: ”Om du fick önska dig något som blev verklighet inom ett dygn, vad skulle det vara?”
Maria Holmberg, 31, universitetsstuderande, Lund, Sverige. <p> Jag önskar att alla människor i världen kunde känna lycka samtidigt.


Över hela världen önskar vi människor varandras välgång. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Australien upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: ”Om du fick önska dig något som blev verklighet inom ett dygn, vad skulle det vara?”

q2USA_Week220_MichelleLayer-676x450

Jag önskar att elever som vanligtvis får dåligt med resurser skulle få en högkvalitativ utbildning. Michelle Layer, 39, lärare, San Francisco, USA.

q3Dubai3-676x450

Jag skulle önska att alla regeringar och politiker och alla med makt i världen skulle använda sin makt på ett bra sätt och lägga större vikt vid folket än sig själva. Samira Ghobadian, 21, studerande, Dubai, Förenade Arabmineraten.

 

Av alla yrken och uppgifter som jag har – tjäna pengar, använda pengar, uppnå någonting, ha roligt etcetera – ingenting av detta gör mig egentligen lycklig. Idag förstår jag att kärleken är störst av allt och därmed denna önskan att gifta mig med kvinnan i mitt liv. Felipe Yali, 29, affärsman, Itatiba, São Paulo, Brasilien.

Av alla yrken och uppgifter som jag har – tjäna pengar, använda pengar, uppnå någonting, ha roligt etcetera – ingenting av detta gör mig egentligen lycklig. Idag förstår jag att kärleken är störst av allt och därmed denna önskan att gifta mig med kvinnan i mitt liv.
Felipe Yali, 29, affärsman, Itatiba, São Paulo, Brasilien.

 

q4Peru2-676x450

Jag skulle önska att alla regeringar och politiker och alla med makt i världen skulle använda sin makt på ett bra sätt och lägga större vikt vid folket än sig själva. Samira Ghobadian, 21, studerande, Dubai, Förenade Arabmineraten.


q5Greece1-676x450

Jag önskar att civiliserade västerlänningar inte var beroende av att utnyttjar den tredje världen. Då menar jag exploateringen av människor och resurser. Antonis Karradakis, 38,hantverkare & designer, Aten, Grekland.

 

Att den regeringen ser till att den levande boskapsexporten från Australien upphör och att lagarna ändras så att handeln inte kan återupptas. Att lämpliga förädlingsanläggningar etableras i Australien så att alla djur som skulle ha transporterats över havet kan slaktas och styckas humant i Australien och att en lönsam kötthandel inrättas med Mellaöstern och Indonesien. Detta skulle garantera att inga fler djur får lida i transporter , den medvetna grymheten vid slaktningen och de barbariska handlingar som många vackra australiska djur har lidit. Not. WSPA: World Society for Protection of Animals” Amy Hobbs, 34, ingenjör och frivillig i WSPA, Melbourne, Australien.

Att den regeringen ser till att den levande boskapsexporten från Australien upphör och att lagarna ändras så att handeln inte kan återupptas. Att lämpliga förädlingsanläggningar etableras i Australien så att alla djur som skulle ha transporterats över havet kan slaktas och styckas humant i Australien och att en lönsam kötthandel inrättas med Mellanöstern och Indonesien. Detta skulle garantera att inga fler djur får lida i transporter , den medvetna grymheten vid slaktningen och de barbariska handlingar som många vackra australiska djur har lidit.
Amy Hobbs, 34, ingenjör och frivillig i WSPA, Melbourne, Australien.