Global fråga & svar: ”Hur skulle du ändra din nationalsång för att bättre spegla bilden av ditt land?”
Lund, Sverige: Monika Svensson, 46, förskolelärare: Jag är nöjd med mitt lands nationalsång som den är idag och jag tycker att det är en riktigt fin sång.


En del nationalsånger väntar på en ansiktslyftning för att omfatta den kulturella mångfalden och globaliseringen medan andra nationalsånger bara behöver lite eller inga ändringar. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Peru upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: ”Hur skulle du ändra din nationalsång för att bättre spegla bilden av ditt land?”


Toowoomba, Australien: Drew Rickard, 29, Fil.kand. i samhällsvetenskap och antropologi/festfixare: Jag tycker att nationalsången i princip är föråldrad med tanke på hur vi ser på mångkultur och hur vi ska ta det till oss mer. Jag tycker att den fortfarande är ganska kolonial, särskilt de verser som vi inte alltid fokuserar på. Vi behöver förmodligen ersätta den helt och fokusera mer på vad Australien faktiskt står för, med tanke på den kulturella mångfalden och de olika etniska grupperna.

Toowoomba, Australien: Drew Rickard, 29, Fil.kand. i samhällsvetenskap och antropologi/festfixare: Jag tycker att nationalsången i princip är föråldrad med tanke på hur vi ser på mångkultur och hur vi ska ta det till oss mer. Jag tycker att den fortfarande är ganska kolonial, särskilt de verser som vi inte alltid fokuserar på. Vi behöver förmodligen ersätta den helt och fokusera mer på vad Australien faktiskt står för, med tanke på den kulturella mångfalden och de olika etniska grupperna.


Buenos Aires, Argentina: Liliana Castro, 68, handlare: Ändra ingenting. För mig är frihet huvudsaken. Utan frihet är jag inte jag, saker och ting skulle hanteras av andra och jag skulle förlora mitt inre väsen som mänsklig varelse.

Buenos Aires, Argentina: Liliana Castro, 68, handlare: Ändra ingenting. För mig är frihet huvudsaken. Utan frihet är jag inte jag, saker och ting skulle hanteras av andra och jag skulle förlora mitt inre väsen som mänsklig varelse.


Salvador, Bahia, Brasilien: Claudia Ferraz Marques, 47, biolog/sjuksökterska/skådespelare: Den brasilianska nationalsången är den vackraste i världen enligt min åsikt och den ska inte ändras! Det som skulle ändras är hur brasilianare lyssnar på nationalsången – det skulle ändra brasilianarnas politik att göra rättvisa åt landet, ”djärv koloss!” Vi lever i ett land med vacker och rik natur…och vi har det bästa klimatet, underbart djur- och växtliv och en stor förmåga att övervinna svårigheter!

Salvador, Bahia, Brasilien: Claudia Ferraz Marques, 47, biolog/sjuksökterska/skådespelare: Den brasilianska nationalsången är den vackraste i världen enligt min åsikt och den ska inte ändras! Det som skulle ändras är hur brasilianare lyssnar på nationalsången – det skulle ändra brasilianarnas politik att göra rättvisa åt landet, ”djärv koloss!” Vi lever i ett land med vacker och rik natur…och vi har det bästa klimatet, underbart djur- och växtliv och en stor förmåga att övervinna svårigheter!


Puerto Montt, Chile: Gladis Hernández, 44, säljare: Det är svårt att säga. Bakom vår nationalsång finns det många värden som har formats under människors liv och jag tror att det är så även i andra länder. Med globaliseringen har alla värden ändrats, konsumtionen har ökat och de multinationella företagen styr nu alla mänskliga värden, med immigration i alla länder för att söka ett bättre liv och med alla sorters raser och folklore är det svårt att hitta ett enda karakteristiska drag  för landet. Kreolerna har helt blandats upp – det är bara namnet på mitt land som är kvar. Nästan alla traditioner har förlorats och bara några få mindre grupper försöker behålla sina seder. Så det skulle vara svårt att fastställa bilden av mitt land i en ny nationalsång.

Puerto Montt, Chile: Gladis Hernández, 44, säljare: Det är svårt att säga. Bakom vår nationalsång finns det många värden som har formats under människors liv och jag tror att det är så även i andra länder. Med globaliseringen har alla värden ändrats, konsumtionen har ökat och de multinationella företagen styr nu alla mänskliga värden, med immigration i alla länder för att söka ett bättre liv och med alla sorters raser och folklore är det svårt att hitta ett enda karakteristiska drag för landet. Kreolerna har helt blandats upp – det är bara namnet på mitt land som är kvar. Nästan alla traditioner har förlorats och bara några få mindre grupper försöker behålla sina seder. Så det skulle vara svårt att fastställa bilden av mitt land i en ny nationalsång.


Tunja, Colombia: Maria Lilia Ruiz, 64, pensionerad lärare: Jag tycker att de skulle ändra den helt eftersom den bara återger situationen som den var när den skrevs för tvåhundra år sedan. Nu är situationen annorlunda och nationalsången speglar inte den sanna bilden av vårt land. Vi behöver skapa en som speglar dagens verklighet.

Tunja, Colombia: Maria Lilia Ruiz, 64, pensionerad lärare: Jag tycker att de skulle ändra den helt eftersom den bara återger situationen som den var när den skrevs för tvåhundra år sedan. Nu är situationen annorlunda och nationalsången speglar inte den sanna bilden av vårt land. Vi behöver skapa en som speglar dagens verklighet.


Ica, Peru: José Navarrete, 17, högskolestudent: Jag skulle bara vilja ändra delar av vår nationalsång. Det skulle vara i texterna som talar om seder, religion etcetera och även tala om mod, engagemang och uthållighet hos människorna i Peru.

Ica, Peru: José Navarrete, 17, högskolestudent: Jag skulle bara vilja ändra delar av vår nationalsång. Det skulle vara i texterna som talar om seder, religion etcetera och även tala om mod, engagemang och uthållighet hos människorna i Peru.