Global fråga & svar: “Hur definierar du fred?”
Peter Lindberg, 61, projektledare, Aneby, Sverige. <p> I vårt land har inte staten gjort upp med sitt förflutna vad gäller de foster- och barnhemsbarn som blivit vanvårdade i sina utplaceringar under sin barndom, då de borde ha varit under samhällets beskydd. Man kan inte skapa fred i varken landet eller sinnet, utan att först se bakåt och rätta till misstag som begåtts.


Fred är mer ett inre tillstånd av lugn och harmoni, än något i det yttre.

Det är vad Epoch Times reportrar fann när de frågade lokalbefolkningen:

“Hur definierar du fred?”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/world/how-would-you-define-peace-61852.html


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/300.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.09.20.BulgariaGulsersmail.jpg" alt="Gulser Ismail, 24, arkeolog, Dobrich, Bulgarien.

Fred, bortsett från avsaknaden av krig, betyder lugn och harmoni för mig. Fred är någonting som alla människor och länder längtar efter. Vi behöver alla längta efter fred. Men eftersom vi lever i ett relativt fridfullt land, kanske vi inte kan uppskatta fred som människor i andra länder, som Afghanistan till exempel.
” width=”100%”>

Gulser Ismail, 24, arkeolog, Dobrich, Bulgarien.

Fred, bortsett från avsaknaden av krig, betyder lugn och harmoni för mig. Fred är någonting som alla människor och länder längtar efter. Vi behöver alla längta efter fred. Men eftersom vi lever i ett relativt fridfullt land, kanske vi inte kan uppskatta fred som människor i andra länder, som Afghanistan till exempel.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/300.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.09.20.humashafqetmasoomahaqpakistan.jpg" alt="Huma Shafqet, 25, professor, Islamabad, Pakistan.

Jag definierar fred, som frid i sinnet, förnöjsamhet. Om varje individ skulle vara fridfull skulle samhället som de lever i naturligt vara fridfullt. I Pakistan har majoriteten av människorna inte fullständig inre frid och jag tror det beror på att Pakistan är ett land i utveckling och invånarna strävar fortfarande efter att få det bättre.
” width=”100%”>

Huma Shafqet, 25, professor, Islamabad, Pakistan.

Jag definierar fred, som frid i sinnet, förnöjsamhet. Om varje individ skulle vara fridfull skulle samhället som de lever i naturligt vara fridfullt. I Pakistan har majoriteten av människorna inte fullständig inre frid och jag tror det beror på att Pakistan är ett land i utveckling och invånarna strävar fortfarande efter att få det bättre.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/300.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.09.20.SergioClaraPeru_01.jpg" alt="Sergio Nunez, 32, läkare, Iquitos, Peru.

Ordet fred beskriver jag på två sätt: Yttre fred kan vara lugn och den inre freden kan vara harmoni, och kombinationen av båda, blir som resultat balansen som måste finnas i varje människa. Jag tror att varje människa är som ett universum, och därför måste vi hitta den balansen. I mitt fall, som läkare, behöver jag hitta min balans med den goda vård och uppmärksamhet som jag måste ge till mina patienter…Människan måste utforska, vara öppen för dessa nya färdigheter, för att uppnå visdom, personlig utveckling och fred i världen.
” width=”100%”>

Sergio Nunez, 32, läkare, Iquitos, Peru.

Ordet fred beskriver jag på två sätt: Yttre fred kan vara lugn och den inre freden kan vara harmoni, och kombinationen av båda, blir som resultat balansen som måste finnas i varje människa. Jag tror att varje människa är som ett universum, och därför måste vi hitta den balansen. I mitt fall, som läkare, behöver jag hitta min balans med den goda vård och uppmärksamhet som jag måste ge till mina patienter…Människan måste utforska, vara öppen för dessa nya färdigheter, för att uppnå visdom, personlig utveckling och fred i världen.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/300.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.09.20.LukeDoig.jpg" alt="Luke Doig, 22, fotograf, Wellington, Nya Zeeland.

Jag tror att jag skulle definiera fred som att alla lever i harmoni. Alla ska kunna komma överens, och ha tillräckligt med resurser för att leva utan rädsla för att inte kunna uppnå vad de vill uppnå i livet. Och att göra det realistiskt möjligt för alla. Jag tycker att regeringen har en stor roll i det. Om du är tillräckligt beslutsam för att nå dina mål, kommer det alltid att gå. Men uppenbarligen är det lättare för en del människor än andra, en del människor är inte så angelägna om att uppnå sina mål, och är inte heller angelägna om att göra saker för att ta hand om sina familjer.
” width=”100%”>

Luke Doig, 22, fotograf, Wellington, Nya Zeeland.

Jag tror att jag skulle definiera fred som att alla lever i harmoni. Alla ska kunna komma överens, och ha tillräckligt med resurser för att leva utan rädsla för att inte kunna uppnå vad de vill uppnå i livet. Och att göra det realistiskt möjligt för alla. Jag tycker att regeringen har en stor roll i det. Om du är tillräckligt beslutsam för att nå dina mål, kommer det alltid att gå. Men uppenbarligen är det lättare för en del människor än andra, en del människor är inte så angelägna om att uppnå sina mål, och är inte heller angelägna om att göra saker för att ta hand om sina familjer.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/300.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.09.20.JorgeHumbertoSpain.jpg" alt="Jorge Hidalgo, 62, köpman, Kanarieöarna. Spanien.

Fred är avsaknaden av krig. Det är allt vi ska göra och vara. Jag tror att människor inte är klara över vad fred handlar om. Människor tycker det är bra att slåss för allting…..och jag tror att leva på det sättet inte är rätt alls och är inte heller försvarbart. Vi måste ha ett stort samvete för hur mycket sorg, förtvivlan och smärta krig och våld kan framkalla.
” width=”100%”>

Jorge Hidalgo, 62, köpman, Kanarieöarna. Spanien.

Fred är avsaknaden av krig. Det är allt vi ska göra och vara. Jag tror att människor inte är klara över vad fred handlar om. Människor tycker det är bra att slåss för allting…..och jag tror att leva på det sättet inte är rätt alls och är inte heller försvarbart. Vi måste ha ett stort samvete för hur mycket sorg, förtvivlan och smärta krig och våld kan framkalla.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/300.0.1.0.16777215.0.stories.large.2011.09.20.RiodeJaneroBrazilBernardoMaginaGustavoMassena.jpg" alt="Bernardo Magina Teixeira, 22, kommunikation och konststuderande, Rio de Janeiro, Brasilien.

Det är en känsla som alla män och kvinnor försöker att uppnå, ibland på ett utopiskt sätt. Emellertid, denna känsla kommer inte att bli verklig om man inte hittar den inom sig. Det betyder att det är ingen idé att beskriva en fred för alla, en utopisk fred, om mänskligheten inte har sin moraliska natur, och sina njutningar tillfredsställda.
” width=”100%”>

Bernardo Magina Teixeira, 22, kommunikation och konststuderande, Rio de Janeiro, Brasilien.

Det är en känsla som alla män och kvinnor försöker att uppnå, ibland på ett utopiskt sätt. Emellertid, denna känsla kommer inte att bli verklig om man inte hittar den inom sig. Det betyder att det är ingen idé att beskriva en fred för alla, en utopisk fred, om mänskligheten inte har sin moraliska natur, och sina njutningar tillfredsställda.