Global fråga & svar: ”Hur är läget för de hemlösa i din kommun? ”
Anita Qvarfordt, 69, undersköterska, Eslöv, Sverige. <p> Jag tycker att det är katastrof. Alla människor har rätt till ett hem och det har ingen betydelse vem han/hon är eller vilket liv han/hon har oavsett omständigheterna.


Människor över hela världen är oroade över vården för de hemlösa och hur de hemlösa kan dra nytta av de program som är utformade för dem. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Kanada upptäckte detta när de frågade lokalbefolkningen: ”Hur är läget för de hemlösa i din kommun? ”

Översatt från engelska


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q2Brazil_-75×50.jpg" alt="Maria Cirlene Conceição Santana, 43, kommunalråd, Salvador, Bahia, Brasilien.

De flesta människor som kommer till våra härbärgen lever med understöd och andra kommer eftersom de inte har någonstans att bo. En samhällsekonomisk registreringsprocess bidrar med att tillhandahålla tjänster och professionella kurser för människor så att de kommer in på arbetsmarknaden. En stor del av den brasilianska befolkningen är socialt utsatta. Ett statligt program som heter Mitt hem, Mitt liv är en grundlagsgaranterad rättighet att få en bostad. Det är frustrerande och olyckligt att inte varje människa och familj, som är i nöd kan få en bostad. Det är välkänt att många brasilianare anpassar sig till att leva med knappa resurser.
” width=”100%”>

Maria Cirlene Conceição Santana, 43, kommunalråd, Salvador, Bahia, Brasilien.

De flesta människor som kommer till våra härbärgen lever med understöd och andra kommer eftersom de inte har någonstans att bo. En samhällsekonomisk registreringsprocess bidrar med att tillhandahålla tjänster och professionella kurser för människor så att de kommer in på arbetsmarknaden. En stor del av den brasilianska befolkningen är socialt utsatta. Ett statligt program som heter Mitt hem, Mitt liv är en grundlagsgaranterad rättighet att få en bostad. Det är frustrerande och olyckligt att inte varje människa och familj, som är i nöd kan få en bostad. Det är välkänt att många brasilianare anpassar sig till att leva med knappa resurser.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q3UAE_Dubai_week-224-282×450.jpg" alt="Sudhakshina Shivkumar, 20, dansare, Dubai, Förenade Arabmineraten.

Dubai är känt för sin lyx och sina höga byggnader. Tyvärr gömmer sig en mörk bild under denna glitter och glamour. Det finns fortfarande många platser som är i dåligt skick och som inte tas om hand eftersom det prioriteras högre att tillfredsställa turister än att ta hand om de människor som är arbetare och anställda och som sover under träd som skydd för den brännheta värmen.
” width=”100%”>

Sudhakshina Shivkumar, 20, dansare, Dubai, Förenade Arabmineraten.

Dubai är känt för sin lyx och sina höga byggnader. Tyvärr gömmer sig en mörk bild under denna glitter och glamour. Det finns fortfarande många platser som är i dåligt skick och som inte tas om hand eftersom det prioriteras högre att tillfredsställa turister än att ta hand om de människor som är arbetare och anställda och som sover under träd som skydd för den brännheta värmen.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q4Ukraine_IMG_4519-354×450.jpg" alt="Stanislav Levitsky, 41, arbetar i ett kommunikationsföretag, Kiev, Ukraina.

Jag har nyligen sett ett TV program som handlar om detta. Det finns tyvärr tillräckligt av hemlösa. Det är inte bara ett problem för regeringen utan också ett problem ur ett mänskligt perspektiv, eftersom många människor föder barn och överger dem. Jag vet inte hur vi ska hantera det, jag har inte tänkt på det. Men det är ett så stort problem och det är angeläget och måste lösas så fort som möjligt.
” width=”100%”>

Stanislav Levitsky, 41, arbetar i ett kommunikationsföretag, Kiev, Ukraina.

Jag har nyligen sett ett TV program som handlar om detta. Det finns tyvärr tillräckligt av hemlösa. Det är inte bara ett problem för regeringen utan också ett problem ur ett mänskligt perspektiv, eftersom många människor föder barn och överger dem. Jag vet inte hur vi ska hantera det, jag har inte tänkt på det. Men det är ett så stort problem och det är angeläget och måste lösas så fort som möjligt.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q5Spain_S03JUN-MigueAngel-Fco.Jose-Spain-370×450.jpg" alt="José Mora Serrano, 35, bagare, San Roque (Cádiz), Spanien.

I mitt område är det många människor som inte har ett hem och de måste plötsligt bo på gatan. En del är tvungna att bo hos sina föräldrar eller farföräldrar. Jag känner också till människor som har ockuperat tomma hus som ägs av bankerna, därför att dessa banker har vräkt så många människor som har klarat av att betala sina amorteringar och det finns andra som har flyttat utomlands. Eftersom många är arbetslösa här i Spanien, särskild ungdomar, kan de inte längre betala sina lån så de kan inte behålla sina hus.
” width=”100%”>

José Mora Serrano, 35, bagare, San Roque (Cádiz), Spanien.

I mitt område är det många människor som inte har ett hem och de måste plötsligt bo på gatan. En del är tvungna att bo hos sina föräldrar eller farföräldrar. Jag känner också till människor som har ockuperat tomma hus som ägs av bankerna, därför att dessa banker har vräkt så många människor som har klarat av att betala sina amorteringar och det finns andra som har flyttat utomlands. Eftersom många är arbetslösa här i Spanien, särskild ungdomar, kan de inte längre betala sina lån så de kan inte behålla sina hus.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q6USA_IMG_9178-676×450.jpg" alt="Giovanni Ottolini, 39, snickare, Suisun City, Calif., USA.

Många människor väljer att vara hemlösa. I min kommun finns det program för dem som är hungriga och de hjälper dig. En del väljer att inte gå dit av någon anledning…De finns överallt, de är mycket synliga och det är det som är problematiskt… det förekommer vandalism, lägren som de skapar är smutsiga, de gör olaga intrång …Det finns människor som är hemlösa av olika skäl och de kommer ut ur det eftersom de kämpar för det. Det är inte lätt. Jag kan knappt behålla mitt hus. Människor tycker det är för tufft. Därför är du hemlös.
” width=”100%”>

Giovanni Ottolini, 39, snickare, Suisun City, Calif., USA.

Många människor väljer att vara hemlösa. I min kommun finns det program för dem som är hungriga och de hjälper dig. En del väljer att inte gå dit av någon anledning…De finns överallt, de är mycket synliga och det är det som är problematiskt… det förekommer vandalism, lägren som de skapar är smutsiga, de gör olaga intrång …Det finns människor som är hemlösa av olika skäl och de kommer ut ur det eftersom de kämpar för det. Det är inte lätt. Jag kan knappt behålla mitt hus. Människor tycker det är för tufft. Därför är du hemlös.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/q8Canada_MelvaJohn_week224_homelessness_resize-634×450.jpg" alt="Melva John, 46, bildkonstnär, Toronto, Kanada.

Enligt min uppfattning är 25 procent hemlösa i Toronto. Jag har gjort mina undersökningar. Jag har varit hemlös och det är därför jag vet hur utbrett det är. Människor vet inte om det. Om du går härbärgena får du ett speciell kvottal. Det är sorgligt. Det är verkligen sorgligt. Det handlar helt om din mentala hälsa. Det är verkligen en sjukdom som till stor del kommit sig av användning av alkohol och droger.” width=”100%”>

Melva John, 46, bildkonstnär, Toronto, Kanada.

Enligt min uppfattning är 25 procent hemlösa i Toronto. Jag har gjort mina undersökningar. Jag har varit hemlös och det är därför jag vet hur utbrett det är. Människor vet inte om det. Om du går härbärgena får du ett speciell kvottal. Det är sorgligt. Det är verkligen sorgligt. Det handlar helt om din mentala hälsa. Det är verkligen en sjukdom som till stor del kommit sig av användning av alkohol och droger.