Global fråga & svar: ”Har världen i största allmänhet blivit okänsligare för brott mot mänskliga rättigheter?”
Lund, Sverige. Rume Igbiri, 44, receptionist <p> Som jag ser det är de flesta människorna idag likgiltigare och okänsligare för brott mot mänskliga rättigheter. Ja, tyvärr.


I en del länder runt om på vår jord tycks det för närvarande finnas en viss okänslighet för brott mot de mänskliga rättigheterna medan på andra platser har medvetenheten ökat genom sociala medier och ökat arbete av frivilligorganisationer. Detta är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Australien upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: ”Har världen i största allmänhet blivit okänsligare för brott mot mänskliga rättigheter?”

Översatt från engelska


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/2Argentina.jpg" alt="Argentina. Juan Ignacio Penlowskyj, 53, PR-agent

Ja, tyvärr fullständigt okänsliga och jag är förvånad över övergrepp som tillfogas små barn, tonåringar och äldre människor. Jag växte upp i en liten stad där det gick att lita på var och ens ord och där vi inte visste vad våld var. Jag är helt förbluffad över vad som händer i denna globaliserade värld. Oavsett om det är Nordpolen eller Sydpolen kränks tyvärr de mänskliga rättigheterna mer och mer. Jag vet inte vad som påverkar människan att fatta sådana beslut. Jag vet inte om det har att göra med det faktum att samtidigt som världen utvecklas vetenskapligt går känslan av att vara människa tillbaka. Detta är min åsikt och vad jag förstår.
” width=”100%”>

Argentina. Juan Ignacio Penlowskyj, 53, PR-agent

Ja, tyvärr fullständigt okänsliga och jag är förvånad över övergrepp som tillfogas små barn, tonåringar och äldre människor. Jag växte upp i en liten stad där det gick att lita på var och ens ord och där vi inte visste vad våld var. Jag är helt förbluffad över vad som händer i denna globaliserade värld. Oavsett om det är Nordpolen eller Sydpolen kränks tyvärr de mänskliga rättigheterna mer och mer. Jag vet inte vad som påverkar människan att fatta sådana beslut. Jag vet inte om det har att göra med det faktum att samtidigt som världen utvecklas vetenskapligt går känslan av att vara människa tillbaka. Detta är min åsikt och vad jag förstår.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/3UAE.jpg" alt="Dubai, Förenade Arabmineraten. Ashwatha Mahesh, 20, studerande

Jag är kluven i min uppfattning om människorna har blivit okänsligare för brott mot mänskliga rättigheter. Antalet frivilligorganisationer, som arbetar för att minska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, har ökat, särskilt i dagens värld där medvetandenivån är hög. Samtidigt har människorna också blivit så vana vid att läsa historier om detta så de tror att de inte kan göra något, även om de känner sympati.
” width=”100%”>

Dubai, Förenade Arabmineraten. Ashwatha Mahesh, 20, studerande

Jag är kluven i min uppfattning om människorna har blivit okänsligare för brott mot mänskliga rättigheter. Antalet frivilligorganisationer, som arbetar för att minska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, har ökat, särskilt i dagens värld där medvetandenivån är hög. Samtidigt har människorna också blivit så vana vid att läsa historier om detta så de tror att de inte kan göra något, även om de känner sympati.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/4USA_.jpg" alt="Hoboken, New Jersey, U.S.A. Anthony Kane, 59, sångare/musiker

Nej, jag tror att det finns en större medvetenhet om brott mot mänskliga rättigheter men jag ifrågasätter mer vad politikerna tänker göra åt det. Till exempel är Kina en av de värsta lagbrytarna i världen när det gäller mänskliga rättigheter och ändå har detta land relationer med Kina. … Jag tycker det är bättre än det var för kanske 20 år sedan. Men det finns en stor andel människor som inte vet vad som händer. … Eller de är bara ovetande om de faktiska omständigheterna. De vet inte hur ett land som Kina förföljer till exempel Falun Gong-rörelsen.
” width=”100%”>

Hoboken, New Jersey, U.S.A. Anthony Kane, 59, sångare/musiker

Nej, jag tror att det finns en större medvetenhet om brott mot mänskliga rättigheter men jag ifrågasätter mer vad politikerna tänker göra åt det. Till exempel är Kina en av de värsta lagbrytarna i världen när det gäller mänskliga rättigheter och ändå har detta land relationer med Kina. … Jag tycker det är bättre än det var för kanske 20 år sedan. Men det finns en stor andel människor som inte vet vad som händer. … Eller de är bara ovetande om de faktiska omständigheterna. De vet inte hur ett land som Kina förföljer till exempel Falun Gong-rörelsen.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/5India.jpg" alt="Bangalore, Indien. Selwyn Paul, 24, NSS-programofficer

Jag tror att världen i allmänhet blir allt mer okänslig för kränkning av mänskliga rättigheter. Särskilt i Indien har frågan om våldtäkter, människohandel, handel med barn och könsrelaterat våld blivit allt vanligare den senaste tiden. Som en del av den institution, som jag företräder, har vi olika program för mänskliga rättigheter under tio dagar i december där vi fokuserar på olika frågor kring brott mot mänskliga rättigheter och har diskussionsforum. Ungdomarna i Indien är väldigt distraherade av den senaste tekniken och har en tendens att ignorera dessa frågor. Alltså de tio dagarnas verksamhet som pågår fram till den internationella dagen för mänskliga rättigheter (den 10 december) gör dem medvetna, vilket jag tror är nödvändigt i detta skede.
” width=”100%”>

Bangalore, Indien. Selwyn Paul, 24, NSS-programofficer

Jag tror att världen i allmänhet blir allt mer okänslig för kränkning av mänskliga rättigheter. Särskilt i Indien har frågan om våldtäkter, människohandel, handel med barn och könsrelaterat våld blivit allt vanligare den senaste tiden. Som en del av den institution, som jag företräder, har vi olika program för mänskliga rättigheter under tio dagar i december där vi fokuserar på olika frågor kring brott mot mänskliga rättigheter och har diskussionsforum. Ungdomarna i Indien är väldigt distraherade av den senaste tekniken och har en tendens att ignorera dessa frågor. Alltså de tio dagarnas verksamhet som pågår fram till den internationella dagen för mänskliga rättigheter (den 10 december) gör dem medvetna, vilket jag tror är nödvändigt i detta skede.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/6Chile_02.jpg" alt="Puerto Montt, Chile. Sixto Antiñanco, 38, säljchef

Nej, världen i allmänhet är inte okänsligare. Med så mycket information från sociala nätverk och internet blir världen mer och mer medveten om de mänskliga rättigheterna, det organiseras och förespråkas för frihet [och] mot övergrepp. Du förstår, det är det system som införts av mäktiga människor, i allmänhet kapitalister som åtnjuter många privilegier och som inte tillåter jämlikhet, vilket är något som vi som människor förtjänar.
” width=”100%”>

Puerto Montt, Chile. Sixto Antiñanco, 38, säljchef

Nej, världen i allmänhet är inte okänsligare. Med så mycket information från sociala nätverk och internet blir världen mer och mer medveten om de mänskliga rättigheterna, det organiseras och förespråkas för frihet [och] mot övergrepp. Du förstår, det är det system som införts av mäktiga människor, i allmänhet kapitalister som åtnjuter många privilegier och som inte tillåter jämlikhet, vilket är något som vi som människor förtjänar.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/7Brazil_01.jpg" alt="Salvador, Bahia, Brasilien. Ricardo Antonio Pereira, 33, personalkonsult

Vi kan säga att missförhållanden kommer aldrig att upphöra och för varje dag blir situationen värre. Som talesättet säger: ”ormar sväljer ormar”.
” width=”100%”>

Salvador, Bahia, Brasilien. Ricardo Antonio Pereira, 33, personalkonsult

Vi kan säga att missförhållanden kommer aldrig att upphöra och för varje dag blir situationen värre. Som talesättet säger: ”ormar sväljer ormar”.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/8Australia.jpg" alt="Maroochydore, Australien. Eleanor Dadswell, 40, lärare

Jag håller inte med om det. Det kanske verkar så eftersom det finns så mycket mer på sociala medier, men i själva verket uppmärksammar vi det mer och mer i stället för att bli okänsligare för människorättsfrågor. Vi blir bara mer medvetna om var de existerar och att det sker oftare. Så våra ögon är vidöppna för det.
” width=”100%”>

Maroochydore, Australien. Eleanor Dadswell, 40, lärare

Jag håller inte med om det. Det kanske verkar så eftersom det finns så mycket mer på sociala medier, men i själva verket uppmärksammar vi det mer och mer i stället för att bli okänsligare för människorättsfrågor. Vi blir bara mer medvetna om var de existerar och att det sker oftare. Så våra ögon är vidöppna för det.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/9Colombia.jpg" alt="Ibagüe, Colombia.Sandra Patricia Lozano, 37,företagsmanager

Jag tror inte att världen har blivit okänsligare. Inte bara i Colombia utan i alla länder är människor engagerade i att mänskliga rättigheter respekteras för alla. Man kan se att barn, kvinnor och vuxna kämpar för detta. Mycket beror också på att varje person i samhället bidrar till och är medveten om att det måste göras och detta förtjänar respekt för dig själv och respekt för andra. ” width=”100%”>

Ibagüe, Colombia.Sandra Patricia Lozano, 37,företagsmanager

Jag tror inte att världen har blivit okänsligare. Inte bara i Colombia utan i alla länder är människor engagerade i att mänskliga rättigheter respekteras för alla. Man kan se att barn, kvinnor och vuxna kämpar för detta. Mycket beror också på att varje person i samhället bidrar till och är medveten om att det måste göras och detta förtjänar respekt för dig själv och respekt för andra.