Global fråga & svar: ”Har turismen gynnat lokalbefolkningen i ditt land?”


Totalt sett stöder turismen den lokala ekonomin och kan förbättra urbaniseringen, men i vissa områden kan turismen få motsatt effekt för specifika lokala processer och kan öka kostnaderna. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Peru upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: ” Har turismen gynnat lokalbefolkningen i ditt land?” 

Lund, Sweden: Lisa Stenström, 44, förskolelärare: Ja, jag tror att turismen kan gynna vårt land när det gäller landets ekonomi och hjälpa till att behålla kulturellt och historiskt värdefulla platser som Glimminge Hus och Ringmuren i Visby.


testing

testing

Buenos Aires, Argentina: Luis Sanchez, 62, bilförsäljare: För närvarande tror jag att turismen har stor betydelse för människor som vill besöka vårt land eftersom dollarn har blivit mycket dyr för oss, men det är desto billigare för besökare att komma till Argentina. Att besöka spektakulära platser och uppleva alla slags klimat, vi har en modern stad som Buenos Aires, och platser som Puerto Madero, som inte kommer långt efter de bästa städerna i Europa. Jag tror att om regeringen vill genomföra en bra politik för att uppmuntra den utländska turismen så är den perfekta tiden just nu. Trots den ekonomiska krisen skulle detta gynna en stor del av vår befolkning.


testing

testing

Salvador, Bahia, Brasilien: Joselito Bonaventura Almeida, 49, försvarare av mänskliga rättigheter: Absolut, det är alltid välkommet. Det blir rörlighet i den lokala ekonomin, det gynnar staden som helhet och förser befolkningen med nödvändiga pengar. Turisterna köper olika arbeten, hantverk, lokaltypiska livsmedel, etcetera, och detta hjälper lokalbefolkningen med diverse olika andra sätt för att överleva. Enligt min mening för turismen med sig stora förbättringar – urbanisering där turister är på besök, och på alla sätt för turismen med sig stora fördelar och kulturella aspekter som många kan glädja sig åt.


testing

testing

Envigado, Colombia: Trinidad Liliana Parra Díaz, 50, kulturchef på universitet: Det är mycket möjligt att de ekonomiska nivåer vid speciella tidpunkter, som kallas "högsäsong", gör att affärsmöjligheterna inom vissa sektorer förbättras, men på det sociala planet, kulturella och territoriella nivåer, genererar turismen metoder som strider mot lokala processer. Det är en praxis som förvandlar kortsiktig, redan existerande, territoriell logik utan samtycke från personer och aktörer som är berörda.


testing

testing

Puerto Montt, Chile: Elisa Azocar Perez, 45, annonsör/försäljare: Ja på alla sätt. Det har gynnat många människor, särskilt dem som erbjuder olika varor eller tjänster, särskilt dem inom handeln, och alla dessa som erbjuder icke-traditionella produkter, men det har också medfört en liten kostnadsökning för många lokala invånare.


testing

testing

Lima, Perú: David Nervi, 55, affärsman: Turismen i Peru gynnar landet och dess invånare. Trots interna problem fortsätter turisterna att komma. Vi har tre regioner som främjar den kulturella och upplevelseturismen. Peru är en magisk plats eftersom människor som åker till Cuzco fylls med energi, det finns något mystiskt där och jag tror på det. Man känner vibrationerna. Mycket nära Lima har vi Marcahuasi, rester av en gammal kultur – mycket imponerande. Vad som saknas är fler ställen att bo på för människor som inte har ekonomiska resurser, som backpackers. I departementet Cajamarca har den ekonomiska avkastningen varit bra, den faller något i oroliga tider men det finns fortfarande arbete och turism.

Översatt från engelska