Global fråga & svar: ”Har människor med funktionshinder lätt att komma in i arbetslivet i ditt land?”
Jamilla Benzerrouk, 52, sjukvårdsbiträde, Lund, Sverige. <p> Givetvis, här i Sverige är det naturligt att funktionshindrade har samma möjlighet som andra att studera, arbeta och praktisera på en arbetsplats, och så vidare. De har då en möjlighet att känna sig som alla andra. Som jag ser det får de 200 procents stöd från samhället för att vara aktiva och leva ett normalt liv så i Sverige kan man känna sig trygg och säker när det gäller denna aspekt. (Foto: The Epoch Times)


Runt om i världen upplever funktionshindrade människor både stöd och fördomar. En del länder uppmuntrar och hjälper dem att arbeta medan andra helt lagligt begränsar deras roll i arbetslivet. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Förenade Arabmineraten upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: ” Har människor med funktionshinder lätt att komma in i arbetslivet i ditt land?”

Översatt från engelska


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/2_USA_DerekSeder_.jpg" alt="Derek Seder, 37, psykolog, San Francisco, USA.

Många företag jobbar verkligen för att tillhandahålla plats för dem som har olika funktionshinder. Dessutom finns det mer infrastruktur nu för tiden när det gäller tillgänglighet för personer med fysiska funktionshinder. Så det är en stor förbättring. Det finns troligen fortfarande utrymme för vidareutveckling. Större företag är mer känsliga för det eftersom de är mer rädda för rättsprocesser. I större städer är det lättare. På landsbygden och i småstäderna går det långsammare att anpassa sig till funktionshindrade av olika slag. Här i Bay Area bör det inte vara några problem alls. I Mellanvästern har jag sett att det är ganska problematiskt, beroende på bransch. (Foto: The Epoch Times)
” width=”100%”>

Derek Seder, 37, psykolog, San Francisco, USA.

Många företag jobbar verkligen för att tillhandahålla plats för dem som har olika funktionshinder. Dessutom finns det mer infrastruktur nu för tiden när det gäller tillgänglighet för personer med fysiska funktionshinder. Så det är en stor förbättring. Det finns troligen fortfarande utrymme för vidareutveckling. Större företag är mer känsliga för det eftersom de är mer rädda för rättsprocesser. I större städer är det lättare. På landsbygden och i småstäderna går det långsammare att anpassa sig till funktionshindrade av olika slag. Här i Bay Area bör det inte vara några problem alls. I Mellanvästern har jag sett att det är ganska problematiskt, beroende på bransch. (Foto: The Epoch Times)


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/3_Brazil1.jpg" alt="Mário Sergio Santos Fonseca, 37, telekommunikationstekniker, Salvador, Bahia, Brasilien.

Nej, inte inom själva Brasilien. Det finns fortfarande mycket fördomar mot personer med funktionshinder. Många företagare är fortfarande begränsade i sitt synsätt och tycker och tänker att funktionshindrade är oförmögna att göra något, det vill säga att man bedömmer att de inte ha förmågan att utföra och ta på sig vissa uppgifter på arbetsplatsen. I själva verket vet vi att många av dessa handikappade kan i praktiken överträffa dem som anses normala. (Foto: The Epoch Times)
” width=”100%”>

Mário Sergio Santos Fonseca, 37, telekommunikationstekniker, Salvador, Bahia, Brasilien.

Nej, inte inom själva Brasilien. Det finns fortfarande mycket fördomar mot personer med funktionshinder. Många företagare är fortfarande begränsade i sitt synsätt och tycker och tänker att funktionshindrade är oförmögna att göra något, det vill säga att man bedömmer att de inte ha förmågan att utföra och ta på sig vissa uppgifter på arbetsplatsen. I själva verket vet vi att många av dessa handikappade kan i praktiken överträffa dem som anses normala. (Foto: The Epoch Times)


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/4_India1.jpg" alt="Sunil Kumar Jain, 37, auktoriserad revisor, Bangalore, Indien.

Med tanke på att utbildningssystemet i Indien inte fokuserar på att skapa arbetstillfällen för personer med funktionshinder, blir det svårare att komma in på arbetsmarknaden. Men det finns NGO:s (frivilligorganisationer) som gör det möjligt för dessa människor att få en anställning och även insatser av NSDC (National Skill Development Corporation)…..som genomför en del förändringar i denna fråga. Så länge som dessa människor är en del av den huvudsakliga arbetsstyrkan som till exempel fackmän såsom ingenjörer, läkare, auktoriserade revisorer och artister, har vi mycket att göra för att detta ska bli verklighet för miljontals människor med funktionshinder. (Foto: The Epoch Times)
” width=”100%”>

Sunil Kumar Jain, 37, auktoriserad revisor, Bangalore, Indien.

Med tanke på att utbildningssystemet i Indien inte fokuserar på att skapa arbetstillfällen för personer med funktionshinder, blir det svårare att komma in på arbetsmarknaden. Men det finns NGO:s (frivilligorganisationer) som gör det möjligt för dessa människor att få en anställning och även insatser av NSDC (National Skill Development Corporation)…..som genomför en del förändringar i denna fråga. Så länge som dessa människor är en del av den huvudsakliga arbetsstyrkan som till exempel fackmän såsom ingenjörer, läkare, auktoriserade revisorer och artister, har vi mycket att göra för att detta ska bli verklighet för miljontals människor med funktionshinder. (Foto: The Epoch Times)


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/5_Russia1.jpg" alt="Vera Gapchenko, 47, serveringspersonal, Lermontov, Ryssland.

Vi har alla ett behov att känna oss behövda för andra. Detta är ovärderligt för våra själar. När detta behov inte är uppfyllt gör det ont i hjärtat. Så när jag fick nedsatt arbetsförmåga, bestämde jag mig direkt för att jag absolut skulle jobba. Men i vårt land förstår de tyvärr inte alltid att det är viktigt att arbeta och vara bland kollegor. Vi har en sådan lag att om du har nedsatt arbetsförmåga och inte kan göra hela jobbet innebär det att du ska stanna hemma. Ingen bryr sig om hur du kan leva på en handikappsersättning och hur du mår. Men trots alla svårigheter är jag lycklig i mitt liv! Jag har ett bra jobb där jag glömmer att jag har en funktionsnedsättning. (Foto: The Epoch Times)
” width=”100%”>

Vera Gapchenko, 47, serveringspersonal, Lermontov, Ryssland.

Vi har alla ett behov att känna oss behövda för andra. Detta är ovärderligt för våra själar. När detta behov inte är uppfyllt gör det ont i hjärtat. Så när jag fick nedsatt arbetsförmåga, bestämde jag mig direkt för att jag absolut skulle jobba. Men i vårt land förstår de tyvärr inte alltid att det är viktigt att arbeta och vara bland kollegor. Vi har en sådan lag att om du har nedsatt arbetsförmåga och inte kan göra hela jobbet innebär det att du ska stanna hemma. Ingen bryr sig om hur du kan leva på en handikappsersättning och hur du mår. Men trots alla svårigheter är jag lycklig i mitt liv! Jag har ett bra jobb där jag glömmer att jag har en funktionsnedsättning. (Foto: The Epoch Times)


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/6_Peru1.jpg" alt="Hesnard Espinoza, 45, massör, Lima, Peru.

Jag är blind och jag måste tyvärr säga att i mitt land finns det många fördomar trots att vi lever på 2000-talet. Samhället och staten begränsar människor med nedsatt syn. Nåväl, personer med synskada kan gå vidare med sin utbildning, ha en karriär inom psykologi och juridik, få utföra massage, shiatsu och zonterapi. Lyckligtvis är vårt institut känt och det har ett gott rykte bland människor. Människorna kommer eftersom de vet att blinda massörer är bra och ger pålitlig massage. De företag som tillverkar choklad eller smör borde kunna ge sysselsättning till personer med synskada. (Foto: The Epoch Times)
” width=”100%”>

Hesnard Espinoza, 45, massör, Lima, Peru.

Jag är blind och jag måste tyvärr säga att i mitt land finns det många fördomar trots att vi lever på 2000-talet. Samhället och staten begränsar människor med nedsatt syn. Nåväl, personer med synskada kan gå vidare med sin utbildning, ha en karriär inom psykologi och juridik, få utföra massage, shiatsu och zonterapi. Lyckligtvis är vårt institut känt och det har ett gott rykte bland människor. Människorna kommer eftersom de vet att blinda massörer är bra och ger pålitlig massage. De företag som tillverkar choklad eller smör borde kunna ge sysselsättning till personer med synskada. (Foto: The Epoch Times)


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/7_Dubai1.jpg" alt="Faisal Farooq, 23, studerande , Dubai, Förenade Arabmineraten.

Hittills har jag inte sett eller hört talas om något sådant fall där det visar sig att ett funktionshinder gör det svårt att få anställning. Om det är ett problem för personer med funktionshinder att arbeta handlar det mer om att de har särskilda krav på hur de ska ta sig till och från arbetsplatsen. (Foto: The Epoch Times)” width=”100%”>

Faisal Farooq, 23, studerande , Dubai, Förenade Arabmineraten.

Hittills har jag inte sett eller hört talas om något sådant fall där det visar sig att ett funktionshinder gör det svårt att få anställning. Om det är ett problem för personer med funktionshinder att arbeta handlar det mer om att de har särskilda krav på hur de ska ta sig till och från arbetsplatsen. (Foto: The Epoch Times)