Global fråga & svar: ”Borde det finnas kurser i ”vett och etikett” på våra skolor och universitet”?


Alla inser att det finns en brist på gott uppförande i samhället idag. Helst skulle kurser i etikett behöva kompletteras med praktiska erfarenheter under barnets uppväxttid. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Peru upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: ”Borde det finnas kurser i ”vett och etikett” på våra skolor och universitet”?

Lund, Sverige: Emelie Anderberg, 25, studerande/förskolelärare: Absolut, jag tycker att det är mycket viktigt att eleverna lär sig vett och etikett. När jag gick i skolan hade vi respekt för lärarna och vi hade regler att följa.


testing

testing

Carmona, Sevilla, Spanien: Consuelo Ordoñez González, 54, högskolelärare: Istället för “vett och etikett” skulle jag vilja ha en kurs som heter “Att leva socialt”. Till exempel skulle den vara mer praktiskt än teoretiskt, där barnen lär sig om medkänsla, respekt och solidaritet, värderingar som är grunden för att leva tillsammans – och som idag har blivit mer och mer bortglömda. Om dessa värderingar skulle sättas före den individualism och konkurrensinriktning vi har idag, antingen de finns med från tidig barndom, i familjen, i skolan och i media och om de samordnades, skulle vi fostras till att ha verklig respekt och förmåga att sätta oss in i andras situation. Då skulle världen börja bli lite humanare.


testing

testing

Buenos Aires, Argentina: Juan José Mengani, 36,kommunikations analytiker och tränare: Jag tror att alla nivåer av formell utbildning bör innehålla regler, ceremonier och normer för artighet. Allt för en sundare livsstil som fostrar barn och ungdomar till goda vanor i sina relationer och i kommunikation med andra.


testing

testing

Dubai, Förenade Arabmineraten: Mahsa Saemi, 24, Admin: Jag tycker att det är nödvändigt att ta med kurser i hur man uppför sig, det är ett måste. De behöver lära sig hyfs och fason redan från första klass eftersom vi är en oartig generation . (Foto med tillstånd av Mahsa Saemi).


testing

testing

Puerto Montt, Chile: Gabriela Mendez, 16, studerande: Jag tycker absolut att det skulle finnas sådana kurser, det skulle vara nyttigt för den personliga utvecklingen och för att höja sig på en kulturell nivå. Annars skulle våra seder fortsätta att vara alltför informella; och det kan sluta med att vi blir dåliga representanter för vårt land, om vi reser utomlands.


testing

testing

Brisbane, Australia: Kate Moore, 23, socialarbetare: Gott uppförande och god etikett lär man sig inte bara genom att vara i skolan. Det handlar om erfarenhet, hur din bakgrund ser ut, och hur du har blivit uppfostrad. Det är ett inlärt beteende, så det är något du behöver träna och det kommer från en mängd upplevelser, och inte bara från klassrummet. Det beror på människors bakgrund och kanske att många människor har uppfostrats på olika sätt och inte har med sig detta som en del av sitt värdesystem.


testing

testing

Lima, Peru: Lita Rodríguez, 37, kosmetolog: Ja, jag håller med. För i dag finns det både akademiker och lärarkolleger som är respektlösa och använder ett vulgärt språk när de uttrycker sig. Denna typ av utbildning skedde tidigare i hemmet, men nu arbetar båda föräldrarna och de försummar sitt ansvar att uppfostra sina barn och ungdomar på det området. Idag har unga kvinnor inget fint uppförande.

Översatt från engelska