Global fråga & svar: ”Bör regeringen separera handel och människorättsfrågor med Kina?"
Rikard Eriksson, 33, civilingenjör, Göteborg, Sverige. <p> Ja, hur bra blir det om man separerar de två? De är på väg framåt och om vi inte ställer krav på dem nu när vi fortfarande har den möjligheten, kommer de att växa som makt i världen. De är inte bra på mänskliga rättigheter idag. Olika folkgrupper och minoriteter är förföljda, det finns mycket problem idag med hur de hanterar mänskliga rättigheter. Och de kommer inte gärna ändra på sig, och när de blir starkare och starkare kommer de sannolikt att fortsätta som de gjort tidigare. Om vi vill se en ändring där, då har vi större påverkan som det är nu. Om man ser det utifrån deras perspektiv kommer de som land inte förändra sig i framtiden, så ska man ha påtryckningsmöjligheter, måste det göras nu.


Nu är det rätt tid att sätta press på Kina för att förbättra mänskliga rättigheter i samband med handelsavtalen. Detta var ett vanligt svar Epoch Times reportrar fick när de frågade lokalbefolkningen:

”Tycker du att regeringen i utbyte med Kina bör hantera handel och mänskliga rättigheter som separata frågor?”

Översatt från engelska


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/Dubai-350x291_02.jpg" alt="Daniel Adkins, 43, professor, Dubai, Förenade arabemiraten.

När man gör affärer med Kina tycker jag att statsskicken i de flesta länder skulle göra klokt i att separera handeln och de mänskliga rättigheterna av två skäl. Mänskliga rättigheter behöver fokuseras på separat och inte användas som förhandlingsobjekt. Om ett land tvingas till att ta till sig mänskliga rättigheter som ett villkor för handeln är det inte äkta och så fort det inte längre finns en handelsfördel kommer de att sluta så det är en kortsiktig vinst men en långsiktig förlust. På handelssidan är det viktigt att fortsätta med handeln för när människor blir mer ekonomiskt framgångsrika blir de mer krävande avseende de mänskliga rättigheterna.
” width=”100%”>

Daniel Adkins, 43, professor, Dubai, Förenade arabemiraten.

När man gör affärer med Kina tycker jag att statsskicken i de flesta länder skulle göra klokt i att separera handeln och de mänskliga rättigheterna av två skäl. Mänskliga rättigheter behöver fokuseras på separat och inte användas som förhandlingsobjekt. Om ett land tvingas till att ta till sig mänskliga rättigheter som ett villkor för handeln är det inte äkta och så fort det inte längre finns en handelsfördel kommer de att sluta så det är en kortsiktig vinst men en långsiktig förlust. På handelssidan är det viktigt att fortsätta med handeln för när människor blir mer ekonomiskt framgångsrika blir de mer krävande avseende de mänskliga rättigheterna.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/Romania-350x291_02.jpg" alt="Aurelian Cretu 52, ingenjör, Bukarest, Rumänien.

Det ideala skulle vara att behandla dom samtidigt och inte som separata frågor, men jag tvivlar på att det kommer ske. Jag tycker att relationen med Kina skulle vara villkorad med respekt för mänskliga rättigheter. Jag tror inte att marknadsekonomin kan existera utan mänskliga rättigheter.
” width=”100%”>

Aurelian Cretu 52, ingenjör, Bukarest, Rumänien.

Det ideala skulle vara att behandla dom samtidigt och inte som separata frågor, men jag tvivlar på att det kommer ske. Jag tycker att relationen med Kina skulle vara villkorad med respekt för mänskliga rättigheter. Jag tror inte att marknadsekonomin kan existera utan mänskliga rättigheter.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/Bulgaria-350x291_02.jpg" alt="Yordanka Georgieva, 31, teleingenjör, Sofia, Bulgarien.

Jag tycker inte att de olika statsskicken ska behandla mänskliga rättigheter i Kina annorlunda än i andra länder. När det gäller handelsrelationer är Kina en stor marknad och tillverkare och när något land importerar deras produkter måste de införa kvantitetskontroller som är baserade på sin standard. När det gäller mänskliga rättigheter i Kina märkte jag under min vistelse i Kina att det kinesiska folket är starkt begränsade i att resa utomlands, både för att arbeta och av andra skäl.
” width=”100%”>

Yordanka Georgieva, 31, teleingenjör, Sofia, Bulgarien.

Jag tycker inte att de olika statsskicken ska behandla mänskliga rättigheter i Kina annorlunda än i andra länder. När det gäller handelsrelationer är Kina en stor marknad och tillverkare och när något land importerar deras produkter måste de införa kvantitetskontroller som är baserade på sin standard. När det gäller mänskliga rättigheter i Kina märkte jag under min vistelse i Kina att det kinesiska folket är starkt begränsade i att resa utomlands, både för att arbeta och av andra skäl.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/Australia-350x291_03.jpg" alt="Ron Frasa, 85, pensionerad värderingsman, Maroochydore, Australien.

Jag tycker att det måste vara separata frågor. Vi har skapat en sovande jätte i Kina. Vi gör affärer med dem och de fortsätter att växa och bli större och större och jag är rädd att i något stadium måste vi separera frågorna. Det är mycket svårt att tala om för ett annat land hur de ska styra sitt land. Det är som vi sett i arabländerna där kvinnorna behöver bära slöja och vi tycker det är fel. Ändå tycker många kvinnor att det är rätt för att de känner sig mer bekväma att bära slöja. Vi borde alltid vara vänliga och trevliga mot varandra. Vi ska alltid behandla varandra med respekt.
” width=”100%”>

Ron Frasa, 85, pensionerad värderingsman, Maroochydore, Australien.

Jag tycker att det måste vara separata frågor. Vi har skapat en sovande jätte i Kina. Vi gör affärer med dem och de fortsätter att växa och bli större och större och jag är rädd att i något stadium måste vi separera frågorna. Det är mycket svårt att tala om för ett annat land hur de ska styra sitt land. Det är som vi sett i arabländerna där kvinnorna behöver bära slöja och vi tycker det är fel. Ändå tycker många kvinnor att det är rätt för att de känner sig mer bekväma att bära slöja. Vi borde alltid vara vänliga och trevliga mot varandra. Vi ska alltid behandla varandra med respekt.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/Peru-350x291_01.jpg" alt="Victor Zamudio, 32, grafisk designer, Lima, Peru.

Jag tycker att vi ska behandla de två samtidigt. De borde inte förhandla med länder på bekostnad av utnyttjande av landets eget folk. Vi vet att politikernas intentioner inte kommer att ändras. Det är alltid människorna som protesterar och regimen kommer alltid fortsätta att utöva makt. Jag tycker också att världen utanför är en reflektion av vårt inre, men utan detta uttryck kan vi inte nå förbättring.
” width=”100%”>

Victor Zamudio, 32, grafisk designer, Lima, Peru.

Jag tycker att vi ska behandla de två samtidigt. De borde inte förhandla med länder på bekostnad av utnyttjande av landets eget folk. Vi vet att politikernas intentioner inte kommer att ändras. Det är alltid människorna som protesterar och regimen kommer alltid fortsätta att utöva makt. Jag tycker också att världen utanför är en reflektion av vårt inre, men utan detta uttryck kan vi inte nå förbättring.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/New_York_Edmonton-350×291.jpg" alt="Dick Brunner, försäljare, Edmonton, Canada.

Jag tycker att båda ska beaktas. Jag tycker mänskliga rättigheter också är en del av ekvationen. Kina har en enorm befolkning och handeln är mycket viktig men barnläger och mänskliga rättigheter måste också vara en del av ekvationen. Vill vi verkligen ha med detta att göra? En del människor är som slavar. De arbetar långa och hårda timmar för en undermålig lön. De är i praktiken ägda av fabriksägarna. Det är förmodligen ett bättre liv än att klara sig själva men det betyder inte att det är rätt. Det kommer inte att ändras om vi inte står upp emot det.
” width=”100%”>

Dick Brunner, försäljare, Edmonton, Canada.

Jag tycker att båda ska beaktas. Jag tycker mänskliga rättigheter också är en del av ekvationen. Kina har en enorm befolkning och handeln är mycket viktig men barnläger och mänskliga rättigheter måste också vara en del av ekvationen. Vill vi verkligen ha med detta att göra? En del människor är som slavar. De arbetar långa och hårda timmar för en undermålig lön. De är i praktiken ägda av fabriksägarna. Det är förmodligen ett bättre liv än att klara sig själva men det betyder inte att det är rätt. Det kommer inte att ändras om vi inte står upp emot det.


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/Brazil-350x291_02.jpg" alt="Carlos Eduardo Leal de Castro Nunes, 50, åklagare, Rio de Janeiro, Brasilien.

Separat. Trots det faktum att det huvudsakliga målet för mänskliga rättigheter är att skydda varje människa måste dessa rättigheter tolkas i enlighet med förhållandena i varje enskilt land och respektera varje lands olika kulturer. Å andra sidan är handel en verksamhet som syftar till vinst. Handel ska inte förväxlas med ideologi.” width=”100%”>

Carlos Eduardo Leal de Castro Nunes, 50, åklagare, Rio de Janeiro, Brasilien.

Separat. Trots det faktum att det huvudsakliga målet för mänskliga rättigheter är att skydda varje människa måste dessa rättigheter tolkas i enlighet med förhållandena i varje enskilt land och respektera varje lands olika kulturer. Å andra sidan är handel en verksamhet som syftar till vinst. Handel ska inte förväxlas med ideologi.