Global fråga & svar: ”Är demokratin värd att kämpa för?”
Varberg, Sverige: Conny Paulsson, 76, pensionär


Att uppnå demokrati eller behålla den är mycket viktigt för alla människor i världen i dag och för våra barn i framtiden. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Chile upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: ”Är demokratin värd att kämpa för?”


Varberg, Sverige: Conny Paulsson, 76, pensionär

Varberg, Sverige: Conny Paulsson, 76, pensionär

Ja, jag tror att de flesta människorna tycker att den är värd att kämpa för, jag också.


Buenos Aires, Argentina: Andrés Orden, 28, egen företagare

Buenos Aires, Argentina: Andrés Orden, 28, egen företagare

Ja, absolut! Jag skulle kämpa för demokrati eftersom utan tvekan är den mycket bättre än en totalitär regim. Och jag skulle göra på samma sätt som studenterna och ungdomarna gör i Hongkong – protestera, ta över gatorna, göra motstånd utan våld.


Zaragoza, Spanien: Cristina Román Planas, 23, lärare

Zaragoza, Spanien: Cristina Román Planas, 23, lärare

Jag tycker att det är värt att kämpa för demokrati. Den ger dig möjlighet att rösta. Om någon inte sköter sig har du möjlighet att välja någon annan. I en diktatur måste du stå ut med den som bestämmer. För närvarande har jag ingen klar uppfattning om något alternativ till demokrati, jag har röstat så kort tid och eftersom jag är ung söker jag information själv och analyser allt detta.


Bogotá, Colombia: Ana María Ochoa, 21, ekonomistudent

Bogotá, Colombia: Ana María Ochoa, 21, ekonomistudent

Ja, det är värt besväret att kämpa för demokrati därför att det är ett sätt för oss att möta dessa problem, att kämpa för demokrati är att kunna välja en ledare som representerar oss i samhället. De bästa alternativen i en demokrati är inte att välja vem som passar oss själva, eller den som lovar materiella saker utan är att välja ett samhälle som behöver förändring och ledare som är ärliga. Det bästa beslutet är det som binder oss människor samman och efterlämnar en stabil värld utan konflikter.


Lima, Peru: Ronal Veliz, 35, elektromekanisk ingenjör

Lima, Peru: Ronal Veliz, 35, elektromekanisk ingenjör

Ja! Alltid när det är till gagn för alla människor. Demokrati är verkligen ett tillstånd som skapas i samhället. Många människor i historien har dödat för att få det. Ja, kämpa för det för våra barn och barnbarns skull. Om det finns en risk att förlora den måste det finnas prodemokratiska grupper och föreningar, men kämpa fredligt.


Puerto Montt, Chile: Francisco Milanca, 24, säljare

Puerto Montt, Chile: Francisco Milanca, 24, säljare

Naturligtvis är det värt att kämpa för demokrati, att ha en framtid och rättigheter för alla så att vi har samma möjligheter att utvecklas, att välja vad vi vill. Jag ser inget annat alternativ, kommunism, diktatur, kaos, jag ser inte dessa som önskvärda för att få ett fullständigt liv.


Översatt från engelska