Global fråga & svar: ”Är analfabetism ett problem i ditt land?”
Victoria Jonsson, 21, studerande, Lund, Sverige. <p> Nej, i vårt land finns inte detta problem. Kanske några få i den äldre generationen, om de fortfarande lever idag. (Foto: Epoch Times)


Runt om i världen finns det tecken på analfabetism bland unga samtidigt som analfabetismen i vissa länder  har blivit ett allvarligt problem för många. Det är vad Epoch Times reportrar från Sverige till Argentina upptäckte när de frågade lokalbefolkningen: ” Är analfabetism ett problem i ditt land?”

Översatt från engelska


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/2_Russia_.jpg" alt="Yevgeny Yeremin, 61, pensionerad kemisk tekniker, Mineralnye Vody, Ryssland.

Jag tror att på det stora hela finns inte problemet med analfabetism i vårt land. Men om vi ser på det rent allmänt är människor nu mindre utbildade och kunniga, speciellt ungdomarna. Några människor har inte ens basfakta om historien. Till exempel vem som vann andra världskriget. (Foto: Epoch Times)
” width=”100%”>

Yevgeny Yeremin, 61, pensionerad kemisk tekniker, Mineralnye Vody, Ryssland.

Jag tror att på det stora hela finns inte problemet med analfabetism i vårt land. Men om vi ser på det rent allmänt är människor nu mindre utbildade och kunniga, speciellt ungdomarna. Några människor har inte ens basfakta om historien. Till exempel vem som vann andra världskriget. (Foto: Epoch Times)


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/3_Brazil_.jpg" alt="Aneilton de Souza Silva, 32, sjuksköterska, Santo Antonio de Jesus, Bahia, Brasilien.

Ja, speciellt på landsbygden i vårt älskade Brasilien. De stora skurkarna när det gäller detta är politiker som inte prioriterar eller förenklar de medel som är riktade till utbildning och möjliggör åtkomst till utbildning. Det är det som gör att analfabetism växer oroväckande i landet och blir ett av de allvarligare problemen att lösa. Mitt förslag är att regeringen skulle vara mer engagerade i första hand huvudstäderna i varje stat och prioritera program för att möjliggöra mobila skolor och andra genomförbara metoder för utbildning på avlägsna platser. (Foto: Epoch Times)
” width=”100%”>

Aneilton de Souza Silva, 32, sjuksköterska, Santo Antonio de Jesus, Bahia, Brasilien.

Ja, speciellt på landsbygden i vårt älskade Brasilien. De stora skurkarna när det gäller detta är politiker som inte prioriterar eller förenklar de medel som är riktade till utbildning och möjliggör åtkomst till utbildning. Det är det som gör att analfabetism växer oroväckande i landet och blir ett av de allvarligare problemen att lösa. Mitt förslag är att regeringen skulle vara mer engagerade i första hand huvudstäderna i varje stat och prioritera program för att möjliggöra mobila skolor och andra genomförbara metoder för utbildning på avlägsna platser. (Foto: Epoch Times)


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/4_Mexico_.jpg" alt="Araceli Ramirez, 43, lärare, Tlaxcala, Mexico.

Ja, det är ett problem eftersom analfabeter lever i total okunnighet eftersom de inte är medvetna om viktiga händelser i landet. Dessutom kan de inte stödja sina barn med läxorna. Även om det inte borde vara så är de ofta offer för diskriminering. Men människor som kan läsa och skriva har möjlighet att utveckla sina kompetenser och få bättre arbetsmöjligheter. (Foto: Epoch Times)
” width=”100%”>

Araceli Ramirez, 43, lärare, Tlaxcala, Mexico.

Ja, det är ett problem eftersom analfabeter lever i total okunnighet eftersom de inte är medvetna om viktiga händelser i landet. Dessutom kan de inte stödja sina barn med läxorna. Även om det inte borde vara så är de ofta offer för diskriminering. Men människor som kan läsa och skriva har möjlighet att utveckla sina kompetenser och få bättre arbetsmöjligheter. (Foto: Epoch Times)


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/5_Argentina_.jpg" alt="Gustavo Escatena, 46, tandläkare, Buenos Aires, Argentina.

När det gäller analfabetism i mitt land, även om det finns områden som inte har någon högre utbildning, tror jag att med dagens teknik som är tillgänglig är analfabetism inte något problem i mitt land. (Foto: Epoch Times)
” width=”100%”>

Gustavo Escatena, 46, tandläkare, Buenos Aires, Argentina.

När det gäller analfabetism i mitt land, även om det finns områden som inte har någon högre utbildning, tror jag att med dagens teknik som är tillgänglig är analfabetism inte något problem i mitt land. (Foto: Epoch Times)


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/6_India_.jpg" alt="Vivek Mathew, 30, fotograf, Bangalore, Indien.

Generellt är de bildade människorna i Indien de som är mest analfabeter, eftersom de inte har en utbildning ens om de grundläggande aspekterna av livet, till exempel hur man hanterar sina personliga sopor och hur man följer trafikreglerna. Således har bildade personer i Indien de mest obildade attityderna. Tidigare var lärare förebilder men nu beter de sig som om de är de mest obildade och är lagöverträdare. Vår kompetens handlar om matematik och historia men det han inget att göra med att bli en bra människa. Många obildade personer i Indien är bättre medborgare. (Foto: Med tillstånd av Vivek Mathew)
” width=”100%”>

Vivek Mathew, 30, fotograf, Bangalore, Indien.

Generellt är de bildade människorna i Indien de som är mest analfabeter, eftersom de inte har en utbildning ens om de grundläggande aspekterna av livet, till exempel hur man hanterar sina personliga sopor och hur man följer trafikreglerna. Således har bildade personer i Indien de mest obildade attityderna. Tidigare var lärare förebilder men nu beter de sig som om de är de mest obildade och är lagöverträdare. Vår kompetens handlar om matematik och historia men det han inget att göra med att bli en bra människa. Många obildade personer i Indien är bättre medborgare. (Foto: Med tillstånd av Vivek Mathew)


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/7_Dubai_.jpg" alt="Nicole Barua, 23, modell/författare, Dubai, Förenade Arabmineraten.

Jag tycker att här i landet är inte analfabetismen en så stor fråga, men där jag kommer ifrån är det så. Analfabetism är inte bara ett problem i Indien utan det är också orsaken till så många andra problem. Analfabetism och överbefolkning är sammanlänkade och det leder till omfattande fattigdom, högre kriminalitet och arbetslöshet och det kan man observera idag i Indien. Jag tror att regeringen inte bara behöver göra utbildningen gratis utan också obligatorisk, och det bör även gälla gymnasieutbildning. Kvinnors utbildning behöver göras mer målmedvetet vilket i sin tur skulle utrota så många sociala missförhållanden. Det största problemet ligger i att hantera den stora massan av människor och att hitta en väg för att ge utbildning till alla dessa miljontals barn. (Foto: Epoch Times)
” width=”100%”>

Nicole Barua, 23, modell/författare, Dubai, Förenade Arabmineraten.

Jag tycker att här i landet är inte analfabetismen en så stor fråga, men där jag kommer ifrån är det så. Analfabetism är inte bara ett problem i Indien utan det är också orsaken till så många andra problem. Analfabetism och överbefolkning är sammanlänkade och det leder till omfattande fattigdom, högre kriminalitet och arbetslöshet och det kan man observera idag i Indien. Jag tror att regeringen inte bara behöver göra utbildningen gratis utan också obligatorisk, och det bör även gälla gymnasieutbildning. Kvinnors utbildning behöver göras mer målmedvetet vilket i sin tur skulle utrota så många sociala missförhållanden. Det största problemet ligger i att hantera den stora massan av människor och att hitta en väg för att ge utbildning till alla dessa miljontals barn. (Foto: Epoch Times)


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/8_Spain.jpg" alt="Manuel García, 47, lagerarbetare, Zaragoza, Spanien.

Nej. Detta problem existerar inte i Spanien nu. Det kunde finnas bland de senaste anlända utländska nykomlingarna, men det finns tillräckligt med sociala medier där de kan lära sig läsa och skriva så fort som möjligt. (Foto: Epoch Times)
” width=”100%”>

Manuel García, 47, lagerarbetare, Zaragoza, Spanien.

Nej. Detta problem existerar inte i Spanien nu. Det kunde finnas bland de senaste anlända utländska nykomlingarna, men det finns tillräckligt med sociala medier där de kan lära sig läsa och skriva så fort som möjligt. (Foto: Epoch Times)


<img class="size-full " src="/static/images/conv/1404/9_USA_.jpg" alt="Bill Bruce, 52, författare, Old Greenwich, Connecticut, U.S.A.

Alla skolsystem är inte jämlika. Det är som polarisering eftersom klasserna i det här landets så rika samhällen har mycket bättre ekonomisk ställning och finanser och fattiga områden har det inte…….Jag tycker det är ett allvarligt problem, eftersom såsom utbildningssystemet är, så är också landet. (Foto: Epoch Times)” width=”100%”>

Bill Bruce, 52, författare, Old Greenwich, Connecticut, U.S.A.

Alla skolsystem är inte jämlika. Det är som polarisering eftersom klasserna i det här landets så rika samhällen har mycket bättre ekonomisk ställning och finanser och fattiga områden har det inte…….Jag tycker det är ett allvarligt problem, eftersom såsom utbildningssystemet är, så är också landet. (Foto: Epoch Times)