Global fråga och svar: Är oljekatastrofen i Mexikanska gulfen en anledning till att stoppa oljeborrning till havs?
Mia Falk, 44 år, mäklarassistent, Ekerö, Sverige. (Foton:Epoch Times)


Miljön, förbättrade säkerhetsåtgärder och ansvarsskyldighet är några angelägenheter som Epoch Times reportrar från Nya Zeeland till Norge fick ta del av när de ställde frågan: ”Anser du att oljekatastrofen i Mexikanska gulfen är en anledning till att stoppa oljeborrning till havs?”

Mia Falk, 44 år, mäklarassistent, Ekerö, Sverige

– Ja det tycker jag. Vi behöver oljan men på sikt bör vi stoppa (djuphavsborrning efter olja). Man bör se över säkerheten. Detta är en olycka som kunde ha förhindrats. Den här olyckan förstör så mycket för djurlivet och även för människorna.


Alessandro Grossi, 34 år, läkare, Rio de Janeiro, Brasilien.

Alessandro Grossi, 34 år, läkare, Rio de Janeiro, Brasilien.

Alessandro Grossi, 34 år, läkare, Rio de Janeiro, Brasilien.

– Jag tror att detta är en varningssignal; vi måste börja uppfinna och utveckla teknik som kan förse oss med förnybar energi. Förnybar energi är fortfarande långt ifrån verklighet. Vad som behövs är övervakningsmekanismer, inte bara från företagen utan främst från stater när det gäller denna typ av exploatering. Jag tror att regeringar måste investera, snarare än att förbjuda. Vi är fortfarande beroende av olja. Men det måste finnas större kontroll, särskilt av staten, och parallellt med detta måste tekniken för förnybar energi utvecklas.


Jill McCorkindale, 44 år, administratör, Wellington, Nya Zeeland.

Jill McCorkindale, 44 år, administratör, Wellington, Nya Zeeland.

Jill McCorkindale, 44 år, administratör, Wellington, Nya Zeeland.

– Nej, jag tror att fram tills vi har ett bättre sätt att producera energi på så måste vi borra efter olja; världen är beroende av olja. Vi behöver ta fram säkrare och bättre sätt att hantera oljeutsläpp på. Men jag tror inte att det är möjligt att stoppa oljeborrning till havs. Det är en fruktansvärd olycka; det är en miljökatastrof.


Martin Stegemann, 38 år, sjukgymnast, Oslo, Norge.

Martin Stegemann, 38 år, sjukgymnast, Oslo, Norge.

Martin Stegemann, 38 år, sjukgymnast, Oslo, Norge.

– Absolut. Jag tror inte att man kommer att sluta, på någon enstaka plats kanske. I Norge talas det om att öka borrningen, tillexempel vid Lofoten i norra Norge. Miljöaktivister är upprörda över det beslutet, de vill inte att det ska ske en liknande olycka som den i Mexikanska gulfen. Så nu har regeringen börjat föra en dialog med dem. Regeringen var förut fasta i sitt beslut men nu är de mer tveksamma om de ska borra.


Miguel Marquez, 70 år, arkitekt, Kanarieöarna.

Miguel Marquez, 70 år, arkitekt, Kanarieöarna.

Miguel Marquez, 70 år, arkitekt, Kanarieöarna.

– Nej. Jag tror inte vi ska lägga skulden på oljeborrningen, eftersom alla industriella processer har sina risker. Men med det sagt, är det ingen tvekan om att desto större risker ju högre säkerhetsåtgärder borde företagen och staterna ha. Så som världen ser ut i dag så är det ofrånkomligt att oljan är lika nödvändig som kärnkraften. Båda har sina risker, och vi vet vilka de är, så om vi tar detta på allvar och överlåter övervakningen till oberoende övervakare så kan vi undvika liknande katastrofer.


Melvin Maccallaugh, 40 år, assistent inom alternativmedicin, Sheffield, Yorkshire, Storbritannien.

Melvin Maccallaugh, 40 år, assistent inom alternativmedicin, Sheffield, Yorkshire, Storbritannien.

Melvin Maccallaugh, 40 år, assistent inom alternativmedicin, Sheffield, Yorkshire, Storbritannien.

– Åh, det är en stor fråga! (skrattar) Jag skulle säga, nej. Jag tycker det finns en anledning att närmare granska korruption på alla nivåer, från regering till företag och även regleringsorgan. Jag tror att olja fortfarande är en resurs som behövs för tillfället, men förhoppningsvis kommer samhället att förändras så att andra resurser blir lika viktiga.


Steven Mogan, 45 år, skomakare, Guldkusten, Australien.

Steven Mogan, 45 år, skomakare, Guldkusten, Australien.

Steven Mogan, 45 år, skomakare, Guldkusten, Australien.

– Jag tycker att man ska stoppa oljeborrning till havs omedelbart, och detta ska gälla i hela världen. Det är förödande för allt liv i havet. Teknologin vi använder är inte tillräcklig för att utföra sådan här verksamhet på ett säkert sätt. Jag tror att omfattningen av den här olyckan i gulfen kommer vi att se följder av i hela världen, och vi har ännu inte sett konsekvenserna ordentligt.


Gabriel Jazdzikowski, 18 år, student, Warszawa, Polen.

Gabriel Jazdzikowski, 18 år, student, Warszawa, Polen.

Gabriel Jazdzikowski, 18 år, student, Warszawa, Polen.

– Jag tror att oljeolyckan i Mexikanska gulfen kommer att ha stor betydelse för miljön. Det kan vara en mer ödesdiger situation än vad som förefaller oss. Jag tycker att tills det finns alternativa energikällor att tillgå så ska oljan vara kvar men utvinningen måste sakta fasas ut. Hela strukturen på energianvändningen och marknaden måste ändras och övergå till alternativa energikällor. Oljan är tyvärr den populäraste och det är inte så lätt att ändra en marknad över en natt, men vi måste sträva efter en förändring.


Wassiem Shalak, 26 år, revisor, Syrien (på besök i Dubai).

Wassiem Shalak, 26 år, revisor, Syrien (på besök i Dubai).

Wassiem Shalak, 26 år, revisor, Syrien (på besök i Dubai).

– Jag tycker inte att det är en orsak att stoppa borrning efter olja till havs, men det bör finnas bättre säkerhetsåtgärder och bättre åtgärdsplaner.


Seckin Sert, 23 år, ekonomistudent, Eskisehir, Turkiet.

Seckin Sert, 23 år, ekonomistudent, Eskisehir, Turkiet.

Seckin Sert, 23 år, ekonomistudent, Eskisehir, Turkiet.

– Jag har hört tidigare att det var några företag som investerade i borrning efter olja på just den där platsen, men på grund av händelsen så var de tvungna sluta arbeta där. Naturen är så förstörd av olyckan att det inte går att återställa den.


Franco Ramella Livrin, 49 år, trädgårdsförman, Tavigliano, Italien.

Franco Ramella Livrin, 49 år, trädgårdsförman, Tavigliano, Italien.

Franco Ramella Livrin, 49 år, trädgårdsförman, Tavigliano, Italien.

– Det borde ha funnits varningssignaler tidigare, att det kanske är bättre att försöka förbättra de alternativa energikällorna och inte bara använda fossila bränslen för energi. Tyvärr så tror jag inte detta kommer att bli droppen som får bägaren att rinna över.  Det är så här marknadsekonomin fungerar.


Veronika Adamcikova, 20 år, student, Ostrava, Tjeckien.

Veronika Adamcikova, 20 år, student, Ostrava, Tjeckien.

Veronika Adamcikova, 20 år, student, Ostrava, Tjeckien.

– Det bästa skulle vara att stoppa borrningen. Men om man stoppar så får vi ingen olja. Jag skulle kunna sluta köra bil om det bara fanns ett alternativ. Jag föredrar förmånen med bilar och transportmedel mot miljön.


Juraj Mihalic, 30 år, servicetekniker, Medizilaborce, Slovakien.

Juraj Mihalic, 30 år, servicetekniker, Medizilaborce, Slovakien.

Juraj Mihalic, 30 år, servicetekniker, Medizilaborce, Slovakien.

– Jag tycker inte att det är nödvändigt att sluta … men vi måste se över säkerheten och tillförlitligheten på utrustningen, och på så sätt förhindra miljökatastrofer.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/39925/