Global diskriminering av kvinnor avslöjas
Saudiska kvinnor kliver in i baksätet på en bil i Riyadh den 14 juni 2011. (Foto: Fayaz Nureldine/ AFP/Getty Images)


När Manal al-Sharif publicerade en YouTube-video där hon själv körde bil i Saudiarabien förra året, var hon i sällskap av sin bror och iförd de rätta sakerna som en saudisk kvinna ska ha om hon ska våga sig ut, en hijab som täcker huvudet och en abaya, en hellång svart klädnad.

En dag senare blev hon insläpad på en polisstation på grund av den här videon och kvarhållen i sex timmar innan hon släpptes för att sedan åter bli arresterad och skickad till en kriminalvårdsanstalt för korrigering.

Al-Sharif hade lärt sig köra bil under en semester i USA och hennes brott var att köra i sin hemstad Al-Khober, och att uppmuntra andra kvinnor.

Kvinnor får inte
köra i kungadömet Saudiarabien, ett domslut som läggs till en lång lista av diskriminerande saudiska lagar. De omfattar restriktioner när det gäller att få ett pass eller att resa ut ur landet, mindre lön för samma arbete och ingen garanti för grundlagsskyddad likhet inför lagen.

Det är denna typ av lagstadgad diskriminering som Världsbanken fokuserar på när man sammanställer sin rapport 2012 Women, Business and the Law (Kvinnor, affärer och lagen).

Rapporten mäter jämställdhet mellan könen i 141 ekonomier för en rad indikatorer. Det var slående hur utbredd och förhärskande diskrimineringen var.

– Endast 38 ekonomier av 141 har lika rättigheter, så de utgör en minoritet, sade Världsbankens Rita Ramalho.

När Ramalho talade om rapporten vid Heritage Foundation den 23 februari, sade hon att rättsliga restriktioner för kvinnor varierade alltifrån att inte kunna lämna huset utan sällskap av en man, till mindre integritetskränkande krav såsom olika pensionsåldrar.

Även om vissa verkade mindre betydelsefulla så utvärderades de alla i termer av påverkan på förmågan att arbeta, sade hon.

Kvinnor utför två tredjedelar av världens arbete och producerar hälften av världens mat, enligt FN-Women, men de får bara 10 procent av inkomsterna och äger så lite som 1 procent av all egendom.


Rita Ramalho. (Foto: Shar Adams/Epoch Times)

Rita Ramalho. (Foto: Shar Adams/Epoch Times)

Ramalho, som är chef för företagsanalysenheten vid Världsbanken, sade att det var när hon forskade i hur reglerna påverkar världens företag som betydande skillnader mellan män och kvinnor började komma till ytan.

– Tittar man på dessa uppgifter stod det klart att kvinnor upplever företagsklimatet annorlunda än män, sade hon till forumet.

– Det finns fler hinder för kvinnor än för män.

Rapporten tittar på könsskillnader i sex områden som definieras som: tillgång till institutioner, användande av egendom, att få ett jobb, att ge motivation till att arbeta, att skapa inflytande och att gå till domstol.

Huruvida en kvinna kan komma in i företag, öppna ett bankkonto, eller underteckna ett kontrakt på samma sätt som en man, var några av de frågor som ställdes i sektionen ”tillgång till institutioner”.

Sektionen ”användande av egendom” inriktade sig på kvinnors rättigheter i äktenskapet och inkluderade vem som ägde egendom i ett äktenskap och lika arvsrätt vid partnerns död, inte bara mellan man och hustru utan även söner och döttrar.

Föräldrapenning, ålderspension och lika lön för lika arbete och lika tillgång till samma yrken och branscher var andra områden som granskades.

I rapporten konstateras att det fanns få begränsningar i lagen för kvinnor i ekonomierna med högre inkomster i den industrialiserade världen, inklusive OECD-länder, delar av Östeuropa och Centralasien. Av dessa begränsningar var alla relaterade till arbetslagstiftningen.

Mellanöstern, Nordafrika, Södra Asien och Afrika söder om Sahara framhölls som områden med de tydligaste juridiska skillnaderna mellan könen.

Ramalho sade att även om rapporten levererade data för vidare forskning var slutmålet att inspirera länderna att ändra sin diskrimineringspolitik.

– Jämställdhet mellan könen är relevant för ett lands utveckling och ekonomiska tillväxt, sade hon.

Översatt från engelska