Glädje förlänger livet


Lyckliga människor lever längre. På Erasmus Universitetet i Rotterdam, Holland, har man påvisat att ett glädjefyllt liv kan skydda en från att bli sjuk.

Effekten på livslängden av att ha glädje i livet är jämförbar med skillnaden mellan att vara rökare eller icke rökare. Resultatet av studien, som publicerades i det senaste numret av tidskriften Journal of Happiness Studies, kommer från analysen av trettio studier som följts under en längre tid.

Det har visserligen funnits flera rapporter om att lyckliga människor lever längre men forskarna har inte varit säkra på om det är just lyckan som orsakar längre liv, eftersom det också kan vara så att god hälsa i sig ger upphov till både glädje och längre liv.

Forskare bedömer orsak och verkan genom att göra långsiktiga uppföljande studier där man tar med individens hälsostatus vid studiens början. Resultaten från sådana studier verkar vara motsägelsefulla eftersom flera studier kom fram till det förväntade orsakssambandet mellan lycka och långt liv, medan andra studier inte hittade någon sådan effekt. Vissa studier visade till och med att lyckliga människor levde ett kortare liv.

Analysen av de trettio studierna som gjordes av forskare vid Erasmus Universitetet visade att skillnaden ligger hos människor som deltar i undersökningen. Glädje och lycka förlänger inte livet hos dem som är allvarligt sjuka, men den förlänger livet hos dem som från början är friska.

Ett glädjefyllt liv verkar skydda mot sjukdomar. En av mekanismerna bakom detta kan ligga i att en kronisk känsla av att leva ett olyckligt liv orskakar stress, villket i sin tur försämrar immunförsvaret.

En annan möjlig mekanism är att glädje också bidrar till möjligheten att anamma en hälsosam livsstil.