Giftigt slam från en fabrik i Ungern hotar Donau
En man går i slam blandat med stenar i Kolontar cirka 160 km sydväst om Budapest, den 6 oktober 2010 efter att en våg av giftigt rött slam svept genom den lilla byn två dagar tidigare. (Foto: Attila Kisbenedek/AFP/Getty Images)


Floden av förorenat slam från en brusten reservoar vid en aluminiumfabrik i Ungern hotar Donau, rapporterade webbsidan EurActiv. Två dagar efter att uppskattningsvis 680 000 kubikmeter slam (motsvarande 280 simbassänger av OS-storlek) strömmade ut från reservoaren, försökte räddningspersonalen hindra slammet från att rinna ut i Donau.

TV-bilder visade hur man hällde ut gips i en flod 45 km från Donau. Gips förväntas binda slammet och hålla det borta från Europas största flod.

Länderna längs Donau följer händelserna noga men väntar sig för närvarande inte några allvarliga konsekvenser. Rumänien anser att det inte finns någon risk för förorening av dess territorium och Bulgarien förväntar sig att föroreningen kommer att vara kraftigt reducerad, enligt rapporten.

Det slam som producerats under bauxitraffinering, innehåller tungmetaller och kaustiksoda. Vågor av det giftiga rödaktiga slammet förstörde byar runt anläggningen Ajkai Timfoldgyar, belägen i staden Ajka i västra Ungern.

Hundratals hem översvämmades och bilar hittades staplade uppe på varandra efter att floden runnit förbi. Fyra människor dödades och fler än hundra skadades. Många av dem som skadades fick kemiska brännskador när giftiga ämnen gick igenom deras kläder.

Brännskador från det giftiga slammet kan uppstå efter flera dagar och orsaka djupa vävnadsskador, berättade en läkare för Associated Press.

Ungerns regering har förklarat undantagstillstånd i tre län och premiärminister Viktor Orban sade att katastrofen var ett resultat av mänskliga misstag. 

Enligt företaget som äger anläggningen, MAL Zrt ansågs slammet inte vara farligt avfall enligt EU-konventioner. Företaget har börjat reparera den skadade dammen.

Enligt TT har giftutsläppet på fredagen nått floden Donau men ungerska Greenpeace tror att giftet blir utspätt och är inte någon fara för boende i exempelvis Budapest. Greenpeace varnar också för att tungmetaller förgiftar dricksvatten och mark och orsakar långsiktiga skador på miljön och människorna i de drabbade områdena. 

Ungerns inrikesminister Sandor Pinter tonar ner riskerna för en biologisk katastrof i floden Donau samt säger att dricksvattnet inte påverkats.

Tjänstemän vid räddningsmyndigheten sagt till AFP att dammkatastrofen har skördat ett sjunde dödsoffer. På lördagen den 9 oktober inleddes evakuering av den närmaste byn.

Översatt från engelska med tillägg för de senaste uppdaterade uppgifterna:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/43829/