Giftig mjölk har hållits hemlig i tre år
Föräldrar till barn som fått i sig mjölkpulvret från Sanlu väntar utanför en klinik i Hunanprovinsen. (Foto: Getty Images)


Hebeis provinsguvernör Yang Suiyong erkände den 17 september att en undersökning visat att Sanlu Group blandat melamin i sin mjölk sedan 2005 och hela tiden dolt det. 

Enligt en artikel i tidskriften Caijing erkände Yang den 17 september att regeringen i Hebeiprovinsen och särskilt lokalregeringen i Shijiazhuang båda bär ansvaret för Sanlus mjölkpulver.

Det var i Shijiazhuang man först identifierade problemet med mjölkpulvret.

Den 2 augusti rapporterade
Sanlu i Shijiazhuang till lokalregeringen att det fanns problem med kvaliteten på mjölkpulvret. Lokalregeringen undlät emellertid att meddela allmänheten och rapporterade inte vidare till provinsregeringen förrän den 9 september.

Enligt Yang undersöker polisen nu huruvida Sanlu blandade i melamin i sina mjölkprodukter. Han sade att Sanlu vidtog åtgärder för att försöka sopa situationen under mattan innan man rapporterade till lokalregeringen, men han gav inga detaljer.

Enligt den första undersökningen som gjordes i Hebeiprovinsen blandade 41 av Sanlus 372 färskmjölkcentraler melamin i mjölken. För närvarande har polisen gripit 4 av totalt 27 misstänkta. 

Innan detta hävdade Sanlu att det var mjölkbönder som blandat melamin i mjölken.

Eftersom melamin bara är delvis lösligt via upphettning, tillsatte de misstänkta andra kemikalier för att få det att lösa ut bättre, enligt Yang.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/china/tainted-milk-sanlu-group-china-4399.html