GI-kost skyddar ögonen
Kost med lågt glykemiskt index kan skydda ögonen mot gula fläcken-sjukan. (Foto: Louise Valentine/The Epoch Times)


Åldersberoende förändringar i gula fläcken, så kallad makulardegenaration, är den vanligaste orsaken till stark synnedsättning och blindhet hos medelålders och framför allt äldre människor. En ny studie från Australien tyder på att kost med lågt glykemiskt index kan minska risken för sjukdomen.

Förra året skrev jag om en studie som hittade en koppling mellan kost som ger höga blodsockernivåer (med högt glykemisk index) och en ökad risk för gula fläcken-sjukan.

Författarna till den studien kom fram till att en kost med låg glykemisk index (GI) kunde förebygga 20 procent av fallen. En studie som nyligen utförts i Australien har visat samma resultat. I studien bedömde man förhållandet mellan glykemiskt index och risken för att insjukna i gula fläcken-sjukan hos nästan 2000 personer [1].

Resultaten från den här studien visade att de som åt en diet med det högsta GI-värdet ökade risken att utveckla gula fläcken-sjukan med 77 procent. Dessa fynd överensstämmer med studien från förra året.

Kost med lågt GI är en diet som baseras huvudsakligen på kött, fisk, ägg, gröna grönsaker, bönor, linser och vissa frukter som äpplen och bär. Mitt råd är att begränsa intaget av spannmål, bröd och vissa sorters müsli. Dessa födoämnen påverkar blodsockret och insulinnivåerna negativt.

Studien tittade också på förhållandet mellan intag av fiber och risken för makulardegeneration. När intaget av dessa födoämnen gick upp så gick risken för gula fläcken-sjukan delvis ner. Men även hos individer som åt mest fiberrik kost, var risken inte statistiskt sett mindre jämfört med hos dem som åt minst fiber.

Det finns flera
anledningar att äta en kost med lågt glykemiskt index, däribland en troligen minskad risk att gå upp i vikt. Risken för typ 2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar minskar också. Nu finns det även indikationer på att kost med lägre glykemiskt index kan hjälpa till att skydda mot gula fläcken-sjukan och upprätthålla synen medan vi åldras.

Fakta gula fläcken-sjukan

Gula fläcken (macula lutea) är det centrala området i näthinnan som svarar för det skarpa seendet. Det har fått sitt namn efter den gula färg som orsakas av de två gula antioxidanterna lutein och zeaxantin.

Sjukdomen finns i en torr (atrofisk) och i en våt (exsudativ) form. Den torra är den vanligaste och ses hos cirka 85 procent av de drabbade. Vid denna form utvecklas förändringarna ganska långsamt. Vanliga symtom är synnedsättning, framförallt av närsynskärpan. Bokstäver eller delar av dem faller bort och lässvårigheter uppkommer. Patienten har svårt att se anletsdrag och svårt att se i dunkel belysning.

Den torra formen leder inte till lika svår synnedsättning som den våta. Vid svårt cellbortfall (så kallad geografisk atrofi) kan dock synnedsättningen vara uttalad.

Källa: Medicallink.se

 

Referens:

1. Kaushik S, et al. Dietary glycemic index and the risk of age-related macular degeneration. American Journal of Clinical Nutrition 2008; 88(4): 1104–1110

John Briffa är läkare, författare och hälsoskribent i London, med intresse i kosthållning och naturmedicin.

John Briffas webbsida: http://www.drbriffa.com/

Översatt från engelska