Ger renare luft varmare klimat?
Forskning visar att den globala uppvärmningen kommer att öka i takt med att luften blir renare, något som beslutsfattare ofta glömmer när de tar fram klimatmål, menar Almud Arneth. Bilden visar smog över staden Peking i Kina. (foto från AFP)


En forskare i Lund har, i en artikel som publicerats i tidskriften Science, presenterat sin syn på hur minskningen av luftföroreningar påverkar klimatet. Han anser att den globala uppvärmningen kommer att öka i takt med att luftföroreningarna minskar, ett faktum som de beslutsfattande glömmer bort när de tar fram klimatmål menar forskaren.

Almud Arneth forskar i naturgeografi och ekosystemanalys vid Lunds universitet. Han är huvudförfattare till en artikel som publicerats i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Science. I artikeln, med rubriken ”Clean the Air, Heat the planet?”, har han presenterat en samlad bild av de senaste årens forskning kring hur luftburna partiklar, aerosoler, påverkar vårt klimat på jorden.

Den ohälsosamma luften i storstäder som Peking, Mexico City eller Los Angeles måste självklart förbättras, menar Almud Arneth men samtidigt måste man bli medveten om att vissa luftföroreningar, såsom ozon och sot, som man släpper ut, värmer klimatet. Det finns också andra luftföroreningar som har en kylande effekt, dit hör t ex sulfater.

– Det är fortfarande väldigt osäkert hur dessa luftföroreningar påverkar klimatet. Men sammantaget visar de senaste årens forskning att luftföroreningarna har en kylande effekt på jordens klimat, säger Almut Arneth, forskare i naturgeografi och ekosystemanalys vid Lunds universitet i pressmeddelandet.

Det finns forskning som visar att minskningen av sulfater och ökningen av sot har bidragit till den snabba uppvärmningen av Arktis. Det har också visat sig i en annan studie att den globala uppvärmningen ökar ännu fortare om vi i full skala skulle använda modern teknik för att minska utsläppen av aerosoler.

Almud Arneth anser att det är viktigt att vara medveten om de konsekvenser som minskade luftföroreningar kan leda till. I takt med att luften blir renare kommer den globala uppvärmningen att öka, något som beslutsfattare ofta glömmer när de tar fram klimatmål, menar han.

– Vi måste såklart minska utsläppen av t ex sulfater, eftersom de är skadliga för vår hälsa. Så frågan är inte om vi ska införa striktare åtgärder för att minska luftföroreningarna, utan vad effekterna kommer att bli, säger Almut Arneth.

Det är inte en lätt situation som miljöforskningen står inför, något som Lundforskaren sammanfattar:

– De klimatmål som sätts upp idag blir oerhört svåra att nå om man samtidigt har ambitionen att minska luftföroreningarna.