Genombrott för Kina: 15 miljoner kineser har lämnat kommunistpartiet
Det finns stöd för kinesers utträde ur Kinas kommunistparti (KKP) även i Sverige. Lördagen den 4 november höll Sverigegrenen av det Globala centret för utträde ur KKP en manifestation på Mynttorget i Stockholm. (Foton: Lilly Wang)


15 miljoner utträden ur kommunistpartiet de två senaste åren är ett stort genombrott för det kinesiska folket.

Epoch Times Sverige vill uttrycka beundran för det stora modet hos de kinesiska medborgare som har sagt upp sitt medlemskap i det kinesiska kommunistpartiet och dess sidoorganisationer.

Det kinesiska kommunistpartiet (KKP) använder stora resurser till att förfölja dem som avsäger sig partimedlemskapet och alla som sprider de ”Nio kommentarer om kommunistpartiet” publicerade som ledarartiklar av Epoch Times i november 2004.  

De nio kommentarerna har inspirerat den stora vågen av utträden ur kommunistpartiet i Kina. De nio kommentarerna har på ett systematiskt och uttömmande sätt dokumenterat det kinesiska kommunistpartiets användande av våld och bedrägeri.

Artiklarna som även publicerats i bokform avslöjar också hur det kinesiska kommunistpartiet har förstört det kinesiska folkets traditionella värderingar och gamla trossystem och hur KKP har bringat död och katastrofer till Kina under de senaste 60 åren.

Det Globala centret för utträde ur KKP har samlat ihop ett stort antal fall med modiga och rättframma personer som har blivit dömda till fängelse i Kina för att ha deltagit eller misstänks ha deltagit i distributionen och författandet av de Nio kommentarerna.

Trots terror och förtryck från KKP har den stora vågen av utträden ur KKP fortsatt och utvecklats i Kina.   

Professor Jia Jia är en av dem som nyligen tagit avstånd från partiet. Professor Jia är generalsekreterare på det Vetenskapliga och teknologiska expertförbundet i Shanxiprovinsen i Kina. Han hoppade av under en resa till Taiwan i slutet av oktober och höll en presskonferens i Hongkong den 27 oktober.

I sitt uttalande sade Jia att hans livslånga ambition är att upplösa Kinas kommunistparti. Han ville lämna Kina för att offentligt uppmana alla KKP-medlemmar att träda ur kommunistpartiet. Han förklarade offentligt att han ville rensa bort kommunistpartiets brutala diktatur och strävar efter frihet och demokrati i Kina. Hans plan är att bilda ett nytt och demokratiskt parti.

Jias avhopp, som kom efter den kinesiske piloten, Yuan Shengs avhopp till USA i augusti i år, är ännu ett tecken på att det kinesiska folket håller på att vakna upp.

Jias avhopp är ytterligare ett bevis på att många kineser är angelägna att bryta det kinesiska kommunistpartiets diktaturstyre.

Stöd från västvärlden är en nyckel till hjälpa det kinesiska folket att med fredliga medel förverkliga drömmen om ett fritt och demokratiskt Kina.

Epoch Times kommer att fortsätta bevaka händelseutvecklingen och följa den demokratiska utvecklingen i Kina.

Tal uppläst av Epoch Times Sveriges Pirjo Svensson vid en manifestation i Stockholm den 4 november som uppmärksammade 15 miljoner avhopp från KKP, arrangerad av det Globala centret för utträde ur KKP i Sverige.


Epoch Times Sveriges Pirjo Svensson talade till stöd för de 15 miljoner som hoppat av KKP.

Epoch Times Sveriges Pirjo Svensson talade till stöd för de 15 miljoner som hoppat av KKP.