Genmodifierade livsmedel oroar


Livsmedel med genmodifierade organismer, GMO, oroar allmänheten enligt Riksrevisionen, som har granskat hur myndigheterna prövar tillstånd att få använda GMO.

Riksrevisionens granskning visar att myndigheternas prövningar om tillstånd inte är tillräckligt omfattande. Den etiska bedömningen är minimal och regelverket är ofullständigt och oklart på flera punkter. Dessutom används GMO inte bara i livsmedel utan också i industriråvaror och i djurens foder.

I sin rapport till riksdagen skriver Riksrevisionen att regeringen bör förbättra rapporteringen till riksdag och allmänhet när det gäller frågor om GMO i naturen.

Det håller inte miljö- och jordbruksutskotten med om. De menar att förbättring av informationen till allmänheten är något som alltid pågår och de förutsätter att regeringen redovisar GMO-frågorna utförligt.

Frågan om tydligare regler för GMO kommer att diskuteras i riksdagen den 17 december.