Gemensam ställning mot oetisk organhandel sätter press på Kina
Donationsrådets ordförande Heidi Stensmyren, som även är narkosläkare och ordförande i Stockholms Läkarförening. (Pressbild från Stockholms Läkarförening)


Den oetiska organhandeln i Kina fördöms på den internationella arenan. Ett steg i rätt riktning, anser Donationsrådet.

Kina har upprättat ”organbanker”, där organ, främst från fängslade Falun Gong-utövare, matchas med efterfrågan. De som ”donerar” blir i själva verket bestulna på inre organ, och dör i och med att organen avlägsnas, enligt den oberoende utredningen Bloody Harvest.

I december antog EU en resolution med krav på att Kina omedelbart upphör med organstölder från samvetsfångar. Hur stor inverkan har en sådan resolution på ett land som Kina, som förnekar att praktiken äger rum? Donationsrådets ordförande Heidi Stensmyren tycker det är svårt att säga exakt hur stor betydelse resolutionen kommer att få.

– Kina är ju Kina. Men det är viktigt att länder går ihop, så att det inte är enstaka länder som uppmärksammar det, utan hela Europa. Det ger en styrka internationellt, eftersom Kina vill tillhöra den internationella arenan på ett annat sätt än tidigare. Jag tror att resolutionen har betydelse för deras internationella anseende idag, säger hon.

Stensmyren ser hälso- och sjukvård, och inte minst transplantationer som en internationell angelägenhet. Donationer sker över landgränser och Sverige har ett utbyte med organ som transplanteras till mottagare utomlands.

Organdonationer måste bygga på en legitimitet och frivillighet, säger hon, annars förlorar allmänheten sitt förtroende för verksamheten.

Hon anser att det är bra att kunskapen om illegala donationer ökar, så att man får bukt med problemet. Donationsrådet fördömer olagliga organtransplantationer, men det är inte så att man som svensk skulle råka ut för repressalier ifall man kom hem till landet efter en utlandsvistelse med en ny njure som man inte vet ursprunget till.


Henrik Ripa, moderaternas riksdagsledamot i Donationsrådet. (Bild från riksdagen)

Henrik Ripa, moderaternas riksdagsledamot i Donationsrådet. (Bild från riksdagen)

Henrik Ripa (M) är riksdagens representant i Donationsrådet. Han tycker att Sverige och EU tar steg i rätt riktning i frågan om organstölder, men tror att man behöver göra mer för att få slut på handeln.

– Vi har haft besök i riksdagen från organisationer som har berättat hur fruktansvärt organhandeln hanteras idag i Kina. Om att organ tas från människor som sitter i fångläger, framförallt Falun Gong som väldigt tydligt används till det här. Uppmärksamhet kring de här frågorna gör förhoppningsvis att folk får upp ögonen för hur det ser ut i Kina – att det här faktiskt är ett verkligt problem. Vissa länder har valt att väldigt tydligt klargöra att det inte är okej att köpa organ illegalt.

Ripa anser personligen att man borde se illegala köp av organ utomlands som brottsligt.

– Min personliga åsikt är att om man gör någonting utomlands som vi tycker är brottsligt i Sverige så är det inte acceptabelt. Men vi vill ju självfallet inte se att människor åker till Kina och sedan kommer tillbaka och känner sig tvugna att uppge att de har fått det någon helt annanstans. Jag hoppas att EU-resolutionen gör att man får upp ögonen för att det här problemet finns.

Svenska Donationsrådet är tillsatt av regeringen och ger stöd och råd till Socialstyrelsens donationsfrämjande arbete.