Gåtfulla ristningar på undervattensruiner i Kina förbryllar forskare


Vid en undersökning i Fuxiansjön i Yuannan-provinsen i Kina upptäckte arkeologer lämningar från en samling väldiga forntida byggnader på botten av sjön. Undersökningen startade den 13 juni och i slutet av juni fann undersökningsteamet ett flertal regelbundet placerade stenar med mystiska ristningar.

De nya upptäckterna visar att den magnifika arkitekturen byggdes av civiliserade människor, men väcker tvivel beträffande experters tidigare antaganden.

Enligt den kinesiska tidningen Life News står det skrivet i historiska dokument att en stad som hette Yuyuan etablerades i området kring Fuxiansjön under Västra Han-dynastin (206 f Kr – 24 e Kr), men den staden finns inte nämnd i historiska dokument senare än Sui- och Tang-dynastin (589-907 år e Kr). En lokal legend berättar att staden Yuyuan och dess folk sjönk till botten av Fuxiansjön.

En tidigare expedition till Fuxiansjön gjordes under antagandet att ruinerna antingen tillhörde den sjunkna staden Yuyuan eller huvudstaden i det forna kungariket Dian. Men den nyligen genomförda expeditionen lämnar bevis som motsäger detta antagande: byggnaderna som man nu funnit är gjorda av sten, medan de båda städerna Dians och Yuyuan huvudsakligen var uppförda i trä och lera.

Ekolodsundersökningar har visat att byggnadskomplexet på botten av Fuxiansjön täcker en yta på ungefär 2,4 kvadratkilometer, vilket är större än huvudstaden under Han-dynastin. Folk kan inte låta bli att undra hur det kommer sig att en sådan stor stad inte lämnat något spår efter sig i historiska dokument.

I lämningarna under Fuxiansjön finns en konstruktion som liknar en pyramid. Denna pyramid tycks vara mer avancerad än de egyptiska pyramiderna, då stenarna är utsmyckade med olika mönster och symboler.

Bland de många stenarna med ristningar finns en sten som dragit till sig särskild uppmärksamhet. Överst till höger på stenen finns en inristad liten cirkel omgiven av sju radiala linjer, liknande solen. På den vänstra sidan av stenen finns en liknande cirkel inristad, men med endast fyra radiala linjer.

Enligt experter är det mycket ovanligt med solformade intaglior (en typ av ristning) på stenar. Denna typ av solar, med fyra radiala linjer, har återfunnits på bronstrummorna från Vår- och höstperioden (722-481 före Kristus). Symbolen på stenen tros emellertid vara ännu äldre än så – långt äldre än 1 800 år.

Undersökningsteamet fann också några ristningar på stenarna som liknade masker. Maskernas platta kinder och ojämna tänder stämmer inte med ansiktsdragen hos människor.

Andra spår som hittats på stället innefattar nollor och ettor samt sju hål, inristade i prydligt mönster på stenarna. Några enkla streckfigurer hittades också, av vilka en liknar ett mänskligt ansikte. På några andra stenar finns rader med tecken som ser ut som romerska ettor och bokstaven ”y”.

Experter medger att det ännu inte är möjligt att tyda dessa symboler.

Om undervattenslämningarna verkligen är långt äldre än 1 800 år så måste forskarna förklara vilka redskap som kan ha använts för att göra sådana inristningar vid den tiden.

http://www.theepochtimes.com/news/6-6-30/43412.html