Gates missnöjd med digitala rättigheter
Microsofts Zune och Vista använder det, men ordföranden Bill Gates säger att Digital Rights Management (DRM) är alltför komplext. (Timothy A. Clary/AFP/Getty Images)


Microsofts grundare och ordförande Bill Gates uttryckte missnöje med det nuvarande tillståndet för Digital Rights Management (DRM) på ett möte med en grupp officiella bloggare på Microsofts högkvarter i Seattle den 14 december.

DRM, som används för att begränsa kopiering av digitalt distribuerat material som musik och videor, är en kontroversiell teknologi.

Kritikerna anser att det begränsar användarens möjligheter att använda filer de köpt lagligt och sänker värdet på dem. Förespråkarna anser att det är väsentligt för att upprätthålla upphovsrättsägares rätt att säkerställa att de inte förlorar inkomster på grund av att deras idéer stjäls.

Trots att Gates inte nödvändigtvis är emot idén om DRM är han, enligt bloggaren Steve Rubel som närvarade vid mötet, inte nöjd med den nuvarande situationen för DRM.

Gates anser att det är alltför komplicerat för den vanlige användaren och att konsumenten ofta inte har en fullständig förståelse för vilka restriktioner detta kan innebära för användningen av köpt digitalt material.

Microsoft är en av de största förkämparna för DRM och har integrerat det till fullo i Windows Vista och i den nya portabla mediaspelaren Zune.

Michael Arrington, en annan av de närvarande bloggarna på mötet, uppgav på sin nätblogg på www.techcrunch.com att Gates överraskande nog föreslog att användarna för tillfället bara ska köpa musik-CD och överföra innehållet till önskad mediaspelare. Detta eftersom de flesta CD saknar någon form av skydd mot kopiering och att det åtminstone skulle vara lagligt att göra så.

Relevansen för ett sådant alternativ är dock beroende av vilket område man bor i.

Metoden är laglig i både Australien och USA, men inte i länder som Storbritannien – trots att myndigheterna där tidigare har uppgivit att de inte nödvändigtvis kommer att åtala dem som bryter mot förbudet.

Trots Gates generella ogillande av den nuvarande situationen för DRM hade han ingen inblick i hur det kan förbättras. Han sade att det skulle behöva utvecklas mer flexibla användarmodeller och att man böra röra sig i riktning bort från utrustningsspecifika mjukvaror och skapa mindre problem för konsumenterna.

 

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/6-12-29/49856.html