Gao Zhishengs familj terroriseras
Gao Zhisheng och hans familj (Foto: Epoch Times)


Människorättsadvokaten Gao Zhisheng arresterades återigen den 22 september. Hans hustru och barn är sedan dess panikslagna. Under tiden pågick det kinesiska kommunistpartiets (KKP) 17:e nationalkongress.

Insidern Hu Jia från Peking berättade i onsdags för Radio Free Asia att Gaos familj varit extremt oroad efter att han återigen rövats bort av regimen.

Hu Jia sade:

– Polisen följer alltid med dem när de skall gå någonstans och många vittnen har sett hur Gaos fru Geng He bevakas av ett dussin poliser när hon är ute. Gengs oro och rädsla har kommit tillbaka. Hon skakar varje gång det knackar på dörren och vet aldrig vad polisen kommer att berätta för henne. Allt detta är otroligt stressande för familjen och vittnen har sett hur polis i september gjorde en razzia mot deras hem för att leta efter datorer, telefoner och andra kommunikationsmedel. Sektionschefen för den nationella säkerhetsbyrån sade då på ett elakt och respektlöst sätt till Geng att de inte hade tillåtelse att på något sätt kontakta omvärlden. Geng är väldigt stressad. Man har även låst deras bankkonton vilket skapat ytterligare problem. Samma sak hände då Gao arresterades förra året.

Gaos 14-åriga dotter Ge Ge är dessutom övervakad i skolan och har till och med hållits isolerad. Andra elever vågar inte vara vän med henne och läraren hålls nära knuten till polisen.

Även människorättsaktivisten Huang Yan arresterades eftersom hon står i nära relation till Gao och hans familj. Även Huangs situation är oroande och enligt Hu Jia försökte hon begå självmord för två dagar sedan eftersom hon inte stod ut med polisens trakasserier.

Hu Jia sade:

– Efter att Huang arresterades har polisen bundit hennes händer och misshandlat henne med vattenflaskor. Manliga poliser har örfilat henne och blåst rök i hennes ansikte. Sådana saker gör detta kriminella gäng hela tiden. Den allmänna säkerhetsbyrån skickade senare polis från Hubei för att transportera Huang till staden Jingzhou i provinsen Hubei. Hon sitter för närvarande under husarrest på ett hotell. Chefen för Hubei Jingzhous allmänna säkerhetsbyrå kallade henne hora, och ett antal poliser misshandlade henne kontinuerligt. Under denna fysiska och psykiska misshandel försökte hon begå självmord genom att använda bitar från en sönderslagen ruta för att skära upp sina handleder.

Hu Jia sade:

Uppträdandet hos myndigheter och rättssystemet samt deras behandling av kvinnor och barn visar KKP:s kriminella natur.

Enligt Radio Free Asia har polisen länge kontrollerat Gaos möjligheter att kommunicera. Detta har gjort att inte heller grannarna i samma byggnad har kunnat använda sina datorer eller mobiltelefoner. De har nu alla sålt sina hem och flyttat därifrån.

Zhang Dongcui som i augusti besökte Gao i hans hem berättade i onsdags för Radio Free Asia att Gao, när de träffades, ofta hade konflikter med polisen och att hans arm var skadad. Gao protesterade mot att hans grannars kommunikationsmöjligheter hade skurits av.

Zhang Dongcui sade:

– Han sade att många av grannarna i hans byggnad sålt sina bostäder eftersom de inte kunde använda sina mobiltelefoner eller datorer.

Zhang Xuerong, språkrör för Föreningen för att stödja Gao Zhisheng, uppmuntrar människor att bevaka Gaos och hans familjs situation.

Not: Se även kategorin version