Gao Zhishengs familj har kommit till USA
Gao Zhisheng, hans fru Geng He och deras två barn. (Epoch Times)


Enligt föreningen ”Global Association for the Rescue of Gao Zhisheng” anlände den kinesiske människorättsadvokatens hustru Geng He och deras två barn till New York den 11 mars.

”Friends of Gao Zhisheng” och ”Global Association for the Rescue of Gao Zhisheng” meddelade att Geng He och parets två barn reste till Thailand och därifrån omedelbart ansökte om att få asyl i USA genom FN:s flyktingstatus. De accepterades sedan snabbt som flyktingar av USA:s regering och anlände i USA den 11 mars.

Sherry Zhang från organisationen ”Friends of Gao Zhisheng” uttryckte djup oro för familjens välfärd.

– Den här familjen har lidit svårt, särskilt dottern. Hon är 16 år och har utstått fysiska och mentala övergrepp från den kinesiska regimen. Sonen, som är fem och ett halvt år, har också lidit och har stora känslosvängningar. Familjen behöver ett stabilt liv. Vi är väldigt glada för att USA:s regering hjälper dem.

Sherry Zhang kommenterade också hur det kan komma att påverka Gao att hans familj undkommit.

– Den kinesiska regimen har använt familjen som gisslan. Vi är säkra på att det är ett stort stöd för honom att hans familj är säker i USA. Vi vet inte exakt var han är, men vi misstänker att polisen har honom och att han blir brutalt torterad. Det är mycket oroande. Den kinesiska regimen kan komma att tortera honom ännu mer nu för att försöka få reda på exakt var hans familj är.

De båda hjälporganisationerna riktade ett särskilt tack till dem som hjälpt till med att rädda Geng He och de två barnen. De uttryckte även särskild tacksamhet till USA:s regering som snabbt godkände Geng Hes ansökan och lät dem komma till USA, samt till FN:s flyktingkommission.

För att hjälpa Geng He och hennes familj har de två hjälporganisationerna startat ”Gao Zhisheng’s Family Aid Foundation”. (För ytterligare info om hur du kan hjälpa, se längst ned i den engelska artikeln: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/13510/)

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/13510/