Gao Zhishengs dotter vädjar om hjälp
Gao Zhishengs dotter Geng Ge (Gege) 13 år. (Foto: från Hu Jia, en känd människorättsaktivist i Kina)


Den 21 oktober 2006 tog Gao Zhishengs dotter Geng Ge upp telefonen för att än en gång kalla på hjälp från omvärlden och berättade om vad som hade hänt hemma på sista tiden. I ett försök att förebygga den kinesiska kommunistregimen att ytterligare försvåra situationen för den 13-åriga flickan, bad människorättsaktivister i Kina att vi inte skulle rapportera mera nyheter om Gege.

Men efter två veckors tystnad hade situationen inte alls förbättrats för fru Gao och hennes barn. Den hade istället försämrats. Vi anser att det inte finns något annat alternativ än att offentliggöra telefonsamtalet med Gege till omvärlden för att vidarebefordra Geges angelägna rop på hjälp. (Geng Ge kallas för Gege.)

Sedan den 15 augusti då Geges pappa advokat Gao Zhisheng arresterades av polisen har den kinesiska regimens bevakning och påtryckningar av Geng Ge, hennes mor och 3-årige lillebror ytterligare tilltagit.

Efter Gao Zhisengs gripande har trycket ökat på resten av familjen och den 20 oktober orkade inte Gege längre med husarresten. (Familjen har varit i husarrest sedan november 2005).  Hon rymde för andra gången hem till en skolkamrat. Men polisen hämtade tillbaka Gege samma dag och skärpte ytterligare hennes bevakning.

Efter två månader av sträng bevakning, ständiga förolämpningar och misslyckade flyktförsök är flickan nära en mental kollaps. En dag bröt Gege ihop framför sin skolklass.

Sedan hennes pappa Gao Zhisheng greps illegalt den 15 augusti, 2006 har fyra polismän följt henne till skolan varje dag. Under lektionen bevakar polisen henne utanför klassrummets fönster. Under rasterna bevakar två polismän henne tätt för att hindra henne från att använda någon av sina klasskamraters telefoner till att kontakta någon.

Under de senaste dryga två månaderna har de klasskamrater som brukade ta avstånd från Gege på grund av att kommunistpartiet pekat ut hennes pappa som en politisk fånge och motståndare till regimen börjat ta hennes parti efter att ha sett hur polisen behandlar henne.  

Den 21 oktober lyckades Gege ringa Hu Jia som är en känd människorätts- och demokratiaktivist i Kina. Hu Jia spelade in telefonkonversationen som varade endast 50 sekunder.

Telefonkonversationen som finns återgiven nedan på svenska mellan Gege och Hu Jia kan laddas ner på kinesiska  recording in MP3 format  http://pkg.dajiyuan.com/ pkg/2006-11-04/1.mp3.

Telefonkonversationen mellan Gege och Hujia

Hu Jia: Hej

Geng Ge: Farbroro Hu, några barn i min klass hjälper mig att ringa till dig. De agerar som lockbete; de tog polisen (en polisman och tre kvinnliga poliser) på en rundtur i skolan. De sade att de skulle medvetet undvika platsen där jag gömmer mig. Farbror Hu, jag vill verkligen försöka ta mig till den amerikanska ambassaden men jag vet att det är omöjligt för mig att klara det. Farbror Hu, de där poliskvinnorna kallade mig för en slampa. (Gege börjar gråta)

Hu Jia: Vilka avskyvärda människor!

Geng Ge: Polisen har berättat för alla de möter att de är “snälla människor som skyddar det kinesiska folket.” De berättade för mina klasskamrater att inte tro på min pappa. (Gege fortsätter att snyfta) Farbror Hu! Farbror Hu! De trakasserar och förolämpar mig ständigt! Jag vill inte gå tillbaka till skolan på måndag.”

Hu Jia: Jag förstår hur du känner dig. Gege, hur lyckades du komma bort från polisen? Är du på skolan nu?

Geng Ge: Ja. Några av mina skolkamrater hjälper mig. Omkring sex av dem hjälpte mig att komma undan.

Hu Jia: Jag vill fråga dig någonting. Hallå! Hallå! (Telefonen stängdes av).

Två veckor senare i början av november fick Hu Jia ett nytt telefonsamtal från Gege där han hörde de andra skolbarnens röster mycket tydligt. Barnen sade, ”Skynda dig! Annars tar polisen telefonen igen.”

Från skolbarnens nervösa utrop drog Hu Jia slutsatsen att polisen måste ha konfiskerat telefonen som Gege fått låna av sin skolkamrater.

– Gege är endast 13 år gammal. Hon har inget privatliv, sade Hu Jia.
Baserat på den begränsade infornationen som Gege lämnat, orkar hennes mor inte med den  extremt höga stressnivån, föranledd av att maken hålls fängslad på okänd ort och polisernas konstanta närvaro i hemmet. Flera poliser bor hemma hos henne sedan den 15 augusti.

Enligt Hu Jia, har polisen byggt en slags hydda på bottenvåningen i huset med möbler och en TV. Varje dag är alla i familjen under en intensiv bevakning. I mitten av oktober sade fru Gao till polisen att hon inte orkar längre och att enda utvägen är att hon tar sitt liv.  

Polisen i Peking har beordrat fru Gaos mor att lämna Peking och återvända till Xinjiangprovinsen. Demokratiaktivisterna i Kina som hörde nyheten är ytterst bekymrade för fru Gao. Om hennes mor tvingas återvända till Xinjiangprovinsen, vem vet vad som kommer att hända med fru Gao under de konstanta påtryckningarna från polisen?

Hu Jia har själv varit under en konstant bevakning sedan 110 dagar. Trots sina egna svårigheter ber han omvärlden om omdelebar hjälp. Han ber alla människor med samvete att uppmärksamma Gao Zhishengs familjs svåra situation. Han ber alla utländska tjänstemän stationerade i Peking att besöka fru Gao och hennes barn. Han ber omvärlden att vidarebefordra denna lilla flickans bön om hjälp. Han ber Jacgues Rogge, president för de Olympiska Spelen (IOC) att besöka lägenhet nr 7, på Xiaoguanbeili 11, där Gaos familj bor, nära den Olympiska arenan i Peking. Han ber Rogge att se för sig själv hur illa fru Gao och hennes 13-åriga dotter och 3-årige son behandlas.

Hu Jia sade, “Jag skulle vilja be Rogge att inspektera verkligheten i detta land som kommer att stå värd för de Olympiska spelen år 2008. För att kunna stå värd för de Olympiska spelen förtrycker kommunistregimen i Kina otaliga kvinnor och barn på ett omänskligt sätt. De Olympiska spelen är en symbol för frihet, jämställdhet, öppenhet och fred och de kommer att hållas i ett land som står i motsats till dessa värderingar!”

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-11-6/47832.html

Tidigare artiklar:

Rights Advocate Calls for International Support of Chinese Attorney Gao

http://www.theepochtimes.com/news/6-11-4/47786.html

Kinesisk människorättsadvokat anklagad för omstörtande verksamhet

http://www.epochtimes.se/articles/2006/10/28/10288.html

Polisen bekräftar äntligen för Gao Zhishengs fru att han arresterats

http://www.epochtimes.se/articles/2006/10/07/10124.html

Gao Zhisheng kan bli fredspristagare

http://www.epochtimes.se/articles/2006/09/11/9935.html