Gao Zhishengs bok "Chinas Hope" utgiven i Tyskland
Bokomslag: “China's Hope” av Gao Zhisheng. Med undertiteln: “My life and struggles as an attorney in the largest communist state”. ("Kinas hopp av Gao Zhisheng. Livet och kampen som jurist i den största kommuniststaten"). (Foto: Agenda Verlag)


Nu har Gao Zhishengs bok Chinas Hope släppts även i Tyskland. Boken har tidigare publicerats på engelska.

Vid boksläppet kunde författaren själv inte närvara eftersom han sedan ett år tillbaka sitter fängslad på okänd ort i Kina. Istället visades en video inspelad i Peking 2007, två månader innan Gao ”försvann”. I videon diskuterade Gao öppet erfarenheter ur livet, skildrade den förnedrande behandlingen de kinesiska säkerhetsagenterna utsatt honom för och framlade sina egna slutsatser. 

12 september 2007 skrev Gao ett öppet brev till USA:s kongress, med detaljer om kommunistregimens huvudsakliga brott och särskilt den grymma förföljelsen av Falun Gong.

Tio dagar senare arresterades han och bortfördes till en okänd plats. Man vet fortfarande inte vart han befinner sig.

På en fråga från publiken svarade utgivaren Thomas Kalmund:
– Om jag var du skulle jag köpa boken. Den har ett faktiskt innehåll. Då skulle du veta.