Gao lever fortfarande säger en initierad källa
En grupp demonstranter inklusive en grupp advokater kräver frisläppande av människorättsadvokaten Gao Zhisheng (avbildad på skylten) vid en protest i Hongkong den 17 juni, 2009. (Foto: Mike Clarke/AFP/Getty Images)


Den kinesiske människorättsadvokaten Gao Zhisheng sägs fortfarande vara vid liv, enligt vad som rapporteras av Sydney Morning Herald.

Tvärtemot de senaste rapporterna om att Gao kan ha dödats av kinesiska säkerhetsstyrkor, har en ”välinformerad källa” i Kinas säkerhetsbyrå berättat för en australisk reporter att advokaten Gao Zhizheng fortfarande lever.

– Gao lever fortfarande… han är inte försvunnen, sade källan till John Garnaut, Pekingskorrespondent vid Fairfax News.

Gao, Kinas mest frispråkige människorättsadvokat, har försvarat Falun Gong-utövare, petitionärer och kristna som tillhör huskyrkorna när ingen annan advokat vågat.

Han har gripits, hållits fången, torterats och trakasserats under de senaste fem åren och har nu varit försvunnen i 11 månader.

För en dryg vecka sedan kom rapporter om att man hade sagt till Gaos bror, Gao Zhiyi, att Gao hade ”kommit bort och var försvunnen.” Många fruktade att detta vara ett tecken på att Gao hade avlidit av tortyr i händerna på Kinas allmänna säkerhetsbyrå.

Heralds källa har dock berättat att hans organisation vet var Gao hålls fängslad, men att han inte var fri att föra denna information vidare.

Enligt uppgift gav han inga indikationer rörande den modige advokatens hälsotillstånd eller vad som händer honom i framtiden.

Gao, som är kristen, har vägrat att låta sig tystas varken när det gällt korruption, orättvisor, förföljelse av Falun Gong-utövare eller bristen på rättssäkerhet i Kina.

Han har skrivit öppna brev till Kinas Nationalkongress, till Kinas president Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabo, där han utförligt beskrivit enskilda fall av orättvisa och samtidigt lyft fram lagstiftarnas hyckleri i Kina.

År 2007 skrev han ett brev till den amerikanska kongressen och bad dess medlemmar att tänka sig för angående OS i Peking 2008 med tanke på den ohyggliga situationen för mänskliga rättigheter i Kina.

”Beteenden som vanligtvis anses vara alltför förnedrande för människor verkställs i mitt land [helt enkelt] som politiska uppdrag. Idag, när vi närmar oss OS i Peking, ber jag er att uppmärksamma den pågående människorättskatastrofen i Kina och jag önskar att ni vidarebefordrar min vädjan till hela världen”, skrev han.

På grund av hans ansträngningar har de kinesiska myndigheterna gjort allt för att förstöra Gaos liv. Hans praktik stängdes; försök gjordes att ta hans liv; och han, hans hustru och deras två barn sattes i husarrest där de led av fysisk och psykisk misshandel i flera månader åt gången.

År 2007 lyckades Gao delge en fasansfull redogörelse för de 50 dagar då han torterades av kinesiska säkerhetstjänstemän. Beskrivningen var upprörande och sände chockvågor genom det internationella rättssamfundet

Edward McMillan-Scott, vice talman i Europaparlamentet, som haft personlig kontakt med Gao, David Kilgour, före detta statssekreterare (Asien-Stillahavsområdet) för Kanada och David Matas, internationell människorättsadvokat, är bara några av de internationella statsmän som har kämpat hårt för Gaos räkning.

Och detta till ingen nytta. I februari 2009 kidnappades Gao från sin hemstad i norra Shaanxiprovincen, enligt uppgift av sju ligister.

Hans fru, Geng He, och två barn hade lyckats fly från Kina innan han försvann och beviljades politisk asyl i USA i mars 2009. Men familjen lever under ständig press.

Gaos 13 åriga dotter Gege blev nyligen inlagd på sjukhus i USA på grund av den psykiska misshandeln.

 

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28367/