Gangsters valdes in i bykommitté
Val till bykommitttén i Hebu i Guangdongprovinsen, 26 mars. (Foto: från lokalbefolkningen)


Byvalen har utmålats som en slags demokratisk process av kommunistpartiet, men resultaten i åtminstone en by förra månaden gjorde byborna desillusionerade. De menar att valet var en fars och att gangsters som har skrämt och förtryckt dem i åratal nu valts in i bykommittén.

– Resultaten i byvalen gjorde byborna extremt besvikna, sade Huang Peng från Hebu till Epoch Times, efter valet den 26 mars.

– Alla som valdes in är gangsters. De är dessutom samma grupp som regeringen använt för att ta över invånarnas mark under alla dessa år. Det är omöjligt att det är alla de bybor som de skrämt och förtryckt i alla dessa år som röstat på dem. Det måste vara så att valet manipulerats av valkommittén, som inte bryr sig ett dugg om demokrati, sade Huang.

En annan bybo, Wang, sade:

– Med gangsters som ledare kommer vi får svårt att klara oss. På senare tid har de här nya kommittémedlemmarna gjort många dåliga saker. Särskilt förra året, då de hjälpte bykadrerna att ta över vår mark med våld.

Wang sade att de här personerna manipulerade valet genom att hota byborna, köpa röster och muta högre tjänstemän.

En annan bybo som inte ville uppge sitt namn sade:

– Det blir allt mer motsättningar mellan tjänstemän och vanliga medborgare. Det har därför blivit allt vanligare att myndigheterna föredrar att styra med våld. Det förklarar varför vi har det här valresultatet.

Bao, som är människorättsadvokat, sade till Epoch Times att han inte visste exakt hur man arbetat bakom kulisserna för att vinna valet, men att det bevisar att det är problem med valsystemet. Det är inte första gången det händer på landsbygden, sade han.

En demokratiförespråkare i Guangdong sade att mer än tusen bybor röstade i byvalen i Hebu i hopp om att välja en byledare som skulle kunna stå upp för dem. I slutänden blev dock valet en fars, sade han. Han sade att vilken våldsam grupp som helst kan ta makten på lokal nivå genom att manipulera valen, och han menade att det är precis det som kommunistpartiet som helhet skapar.

Eftersom vinster från lokalregeringarna kommer från markförsäljning, så är tvångsvräkningar och markstölder legio i Kina.

Byborna i Hebu sade att lokala kadrer och ledarna för de lokala ekonomiska kommittéerna konspirerade 2009 med tjänstemän en nivå upp för att illegalt ta över bybornas mark för en orimligt låg kompensation. Vissa bybor tvingades att skriva på under hot från personer som de kallade ”gangsters”.

I februari 2010 kom ledaren för markexproprieringen tillsammans med flera av dessa gangsters in i byn för att skrämma invånarna. Byborna försökte dra med dem till polisstationen, men ledaren för gruppen kom undan och polisen var inte intresserade av att hjälpa till, vilket ledde till att situationen förvärrades, enligt bybornas utsagor på nätet.

I mars 2010 kapade dessa inhyrda gangsters elektriciteten till byn, vilket tvingade lokalbefolkningen att flytta ut. De kunde inte heller bevattna sina fält.

Översatt från engelska.