Gamla Marsfotografier får ansiktslyftning
Nya fotografier visar att ”Ansiktet på Mars” är en illusion. Ansiktet blev berömt för 30 år sedan när NASA publicerade fotografiet som togs av rymdsonden Viking 1. (Foto: G. Neukum/ESA/DLR/FU Berlin, MOC)


Nya högupplösta bilder av Mars yta som tagits av European Space Agencys rymdsond runt Mars ger stöd för teorin att det berömda ”Ansiktet på Mars” är en naturlig klippformation.

Den 22 juli kunde forskarna med hjälp av en högupplöst stereokamera på Marssonden få fram de mest detaljerade 3D-bilderna hittills från Cydonia-regionen där ”ansiktet” är beläget. Tidigare försök att få bilder från området i april 2004 förhindrades av atmosfäriskt stoft och hög flyghöjd.

”Ansiktet på Mars” blev berömt för 30 år sedan när NASA publicerade ett fotografi av Mars yta som tagits av rymdsonden Viking 1. Fotografiet visade en eroderad kulle med tydliga ”ansiktsdrag” som framhävdes av solljus och skuggor.

Det vimlade av konspirationsteorier. Enstusiaster spekulerade i att det 2,4 km långa “ansiktet” hade byggts av intelligenta varelser och att NASA försökte dölja det. En mängd ”pyramider” och ”ruiner av städer” upptäcktes i landformationer i närheten och jämfördes med sfinxen och flygbilder av pyramider i Egypten. Marsentusiaster med teknisk expertis bearbetade NASA:s bild av ”ansiktet” digitalt och påstod sig se finare detaljer såsom pupiller i ögonen och näsborrar.

Flera böcker och webbsidor tillägnas de “marsianska oregelbundenheterna” och är nu en del av populärkulturen.

NASA vidhöll att det inte fanns någon konspiration och 1998 och 2001 togs åter bilder i Cydonia-regionen av Mars Global Surveyor med förhoppningen att tysta spekulationerna. Bilderna var av bättre kvalitet och visade att ”ansiktet” verkligen såg betydligt mer naturligt ut än på de suddiga bilderna från 1976.

De nya 3D-bilderna, som kan ses på European Space Agencys (ESA) webbsida www.esa.int, visar en ännu tydligare vy över det tungt eroderade landskapet med utspridda klippformationer, bland annat en ny klippa som fått namnet ”Skallen”.

Cydonia ligger mellan de norra slätterna och de bergiga områdena i söder, i ett område som karakteriseras av vidsträckta skräpfyllda dalar. Det är erosionsprocesserna som planetgeologer är intresserade av att studera.

Landformationerna, däribland ”ansiktet”, kan ha formats av glaciärer eller av forntida hav som en gång täckte slätterna, säger forskare på ESA. Emellertid är kanske de som söker efter tidigare civilisationer på Mars inte övertygade ännu.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/news/6-10-9/46835.html


Det ursprungliga fotografiet ”Ansiktet på Mars” som gav upphov till spekulationer huruvida planeten en gång bebotts av intelligenta varelser. (Foto: NASA/JPL).

Det ursprungliga fotografiet ”Ansiktet på Mars” som gav upphov till spekulationer huruvida planeten en gång bebotts av intelligenta varelser. (Foto: NASA/JPL).