Gamla goda råd för att undvika cancer
Italienska grundskolebarn äter lunch. I Rom, Italien började man servera ekologiska luncher efter bestämda regler på skolmatsalar från och med december 2007. (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)


Har de senaste decenniernas forskning verkligen gjort oss så mycket klokare när det gäller hur vi ska undvika cancer? Den schweiziske naturläkaren Alfred Vogels hälsoråd tror jag står sig starka än idag.

Vi vet att vår kropp är uppbyggd av ett oändligt antal celler. Innanför cellhinnan finner vi cellplasman och innerst inne, väl skyddad finns cellkärnan. Om vi betänker att det pågår en ständig verksamhet i cellerna, det vi kallar för ämnesomsättning, så kan det väl vara en god idé att understödja den här verksamheten på bästa sätt.

Cellerna upptar äggviteämnen, socker- och saltlösning tillsammans med olika mineralämnen och de avger i sin tur andra ämnen som vi betraktar som avfallsämnen. Men vi vet inte varför den enskilda cellen väljer vissa ämnen, medan en annan upptar helt andra ämnen.

Denna sinnrika konstruktion som cellverksamheten utgör kan bringas ur funktion. En cell kan bli sjuk och degenerera, vilket kan ge upphov till cancer. Vi känner till en rad kända orsaker som utgör en påfrestning för de friska cellerna såsom arvsanlag, otillräcklig näring, radioaktiv strålning, kemiska tillsatser i kosten och miljögifter.

I sin bok ”Den lille doktorn: en brokig samling goda, naturmedicinska råd” från 1963 skriver naturläkaren Alfred Vogel om de kända orsaker som kan rubba cellens naturliga harmoni och han nämner också gödningsskadors påverkan på växterna och cellerna.

”Gödningskador på växterna förstör deras inre jämvikt. Tvingas man äta sådana under en längre tid, kan jämviktsstörningar uppstå i den mänskliga organismen.”, skriver Vogel.

Detta kan kanske vara något att tänka på i dessa tider när debatten om genmanipulerad mat är på tapeten.

Den kloke doktorn fortsätter:

”Kramper och förhårdnader stör celloämnesomsättningen och medverkar i hög grad till cancer Regelbundna avslappningsövningar rekommenderas därför som ett utmärkt profylaktiskt medel. Förhårdnader, ärr och vårtor måste man hålla ett öga på och akta sig för att riva upp dem”

Läkarna blir nuförtiden mer och mer införstådda med det intima sambandet mellan kropp och själ.

För Vogel var den här kopplingen helt självklar:

”Sorger och förargelser har en ännu större cancerogen verkan på organismen.”

Bekymmer och tråkigheter, sorg och ilska kan enligt Vogel hämma all motståndskraft, när det gäller cancer. Han vill till och med ge den själsliga jämvikten ännu större betydelse:

”Ett själsligt tryck, konstant och under en längre tid hämmar cellernas liv i högre grad än någonting annat. Ja, det till och med förgiftar kroppssafterna och försämrar cellernas livsmöjligheter mer än alla andra uppräknade orsaksfaktorer tillsammans.”

Enligt Vogel har en negativ livsinställning en förödande effekt på hälsan och i synnerhet på leverns funktion. Han uppmanar oss att sköta om den bättre än kroppens alla andra organ.

Han vågar till och med hävda att om vår lever fungerar felfritt, och alltså inte uppvisar vare sig störningar eller brister kan cancer heller inte uppstå. Levern är kanske vår viktigaste barriär mot cancer.

Den schweiziske naturläkarens bok må ha några år på nacken. Men jag tycker att den känns helt tidsenlig ändå. Harmoni, balans, ett enkelt leverne i sämja med sina medmänniskor är det liv ”Den lille doktorn” förespråkar. Vi får förmoda att doktor Vogel levde som han lärde, han uppnådde den aktningsvärda åldern av 94 år.

Det kan ändå kännas svårt att kanske omsätta det i praktiken, vi utsätts för gifter i maten och luften vi inandas. Men genom ökad kunskap och medvetenhet har vi större möjligheter att ställa krav på livsmedelsproducenterna och tacka nej till det vi inte vill ha. Att leva i sämja och undvika vrede var en av de viktigaste punkterna på Vogels lista, den kan vi i alla fall försöka vårt bästa att följa.

 

Doktor Vogels sju råd på vägen för att undvika cancer

*Gläd dig frisk- låt inte svårigheter tynga ner oss till den grad att de rubbar vår själsliga jämvikt.

*Äta ren föda; utan tillsatser av färg, smakämnen, rester av besprutningsmedel och undermåligt näringsvärde. Födan bör ha ett överskott på basiskt verkande ämnen och vi ska undvika alltför riklig föda som kan ge åtföljande jäsningar och tarmgaser som är en faktor till förmån för uppkomsten av cancer.

*Undvika alla substanser som kan förgifta cellerna; rökning, droger och kemiska medel.

*Regelbundet ta promenader och vandringar i frisk luft.

*Vi bör noga sköta vår lever; inte äta för mycket fett, äta maten i lugn och ro, äta måttligt med kött för att befrämja leverns funktion. Han påminner oss också i den här punkten att vrede och osämja skadar levern.

*Försöka undvika farlig strålning; röntgen, radium och radioaktivitet. Här nämns också gyttjebad och vissa vulkaniska områden.  Kosmisk strålning som kan samverka med jordstrålning kan också vara ohälsosamt. (Här kan man undra vad doktor Vogel skulle ha sagt om människornas användning av mobiltelefoner idag) .

*Underlätta de endokrina körtlarnas funktion, här kan ett harmoniskt äktenskap ha betydelse.