Galtabäcksskeppet invigdes i Varberg
Galten, som skeppet döpts till, på väg in till kaj vid invigningen.


Inför många besökare längs Varbergs kajkanter invigdes lördagen den 30 juni Galtabäcksskeppet.

Mest gladdes kanske de cirka 40 personer som på olika sätt under tre år deltagit i byggnationen av skeppet. Ordföranden i Galtabäckskeppets bygglag Björn Ohlsson uttryckte:

– Nu är skeppet i hamn i dubbel bemärkelse.

2003 samlades några entusiaster och båbyggare för att diskutera om det var möjligt att bygga en fullskalig rekonstruktion av det fynd som 1928 grävts fram i Galtabäck. Ytterligare ett fynd har gjorts av skeppsrester i närheten, kallat Galtabäck II.

För tre år sedan stegade Roy Magnusson in till chefen för Varbergs länsmuseum Agneta Boqvist för att presentera idén om att bygga en kopia av Galtabäcksskeppet.

– Han kom med några brädstumpar och jag tyckte att detta var en man med en stor fantasi… och jag ska erkänna att jag var lite skeptisk, sade Agneta Boqvist.

Stöd har ändå byggnationen fått, och sponsorer har efter hand kommit till projektet som beräknas kosta cirka 2,5 miljoner kronor.

Galtabäckskeppets längd är c:a 14 meter och bredd c:a 4 meter. Man har kommit fram till att det är från slutet av 1100-talet och är ett havsgående fraktsskepp, en så kallad knarr. Vikingatidens skeppsplundringståg hade vid den tiden blivit mindre betydelsefulla för försörjning. Vikingahövdingarna hade låtit kristna sig och jordbruk och handel blev allt viktigare. Galtabäcksskeppet är således en efterföljare till Vikingatidens långskepp.

Intill den plats där fyndet av Galtabäck I gjordes finns spår av en medeltida hamnanläggning, rester av en by, husgrunder, brunnar och gator. I originalskeppet har gjorts fynd av bolmört, havre och humle. Järnmalm hämtades och bearbetades på flera platser en bit från kusten och skeppet kan ha använts för utskeppning av järn.

Det har aldrig tidigare gjorts någon rekonstruktion av ett liknande skepp, säger samordnare Yvonne Elwing.

– På Jylland finns lämningar av Ellingaåsskeppet och på ostkusten Kalmar I, vilka vi kunnat göra jämförelser med.

Galtens hemmahamn blir enligt projektchef Magnusson Galtabäck.

– Där kommer det att finnas informationsbod och båtmuseet byggs ut med kontor och samlingssal, med plats för att visa delar av originalskeppet Galtabäck I.

Klicka på bilden för att se ett bildspel över rekonstruktionen av Galtabäcksskeppet.

Galtabäcksskeppets bygglag: http://www.galtabacksskeppet.varberg.org/


Skeppet lägger till - för att officiellt invigas och döpas.

Skeppet lägger till – för att officiellt invigas och döpas.


Föreningen Varbergs Museums ordförande Åke Bendix, museichef Agneta Boqvist och VD för Varbergs Energi Carl-Arne Pedersén var några av de som talade vid invigningen av Galten.

Föreningen Varbergs Museums ordförande Åke Bendix, museichef Agneta Boqvist och VD för Varbergs Energi Carl-Arne Pedersén var några av de som talade vid invigningen av Galten.


Gruppen Sal spelade medeltida inspirerad musik.

Gruppen Sal spelade medeltida inspirerad musik.