Galet med åttor


Några säger att goda saker kommer till dem som väntar. I den kinesiska kulturen tror man att goda saker kommer i samband med åttor.

Numret åtta anses i Kina som lyckosamt, eftersom uttalet ba, är liknande det kinesiska ordet för framgång och lycka, fa. Det är också vördat för den perfekta symmetrin, som i sig självt ger perfekt balans, perfekt balans är ett ideal i den kinesiska astrologin.

Men lyckan verkar ha gjort en kovändning i Kina, eftersom en serie natur- och av människan skapade katastrofer som förenas med siffran åtta de senaste månaderna har inträffat i hela landet.
En matematikens tragedi.

Ett antal svåra stormar
hade sin början från den 25 januari, Kina hade sitt värsta vinterväder på femtio år. Kommunikationerna fungerade inte och tusentals resande som skulle fira det kinesiska nyåret med sina familjer kunde inte göra det.

Den 14 mars slog det kinesiska kommunistpartiet till mot munkarna i Tibet i Tibets huvudstad Lasa. Enligt United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), kvävdes munkarnas försök till yttrandefrihet när de kinesiska myndigheterna arresterade dussintals demonstranter, begränsade åtkomsten till templen och visade ”nonchalans för de internationella överenskommelserna att skydda grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive religionsfrihet.” USCIRF fördömde kommunistregimens agerande.

I maj, dödades 69 185 kineser, 374 171 skadades och 18 467 saknades och förmodades senare vara döda efter en jordbävning i östra Sichuan. Jordbävningens magnitud var 7,9 på Richterskalan, enligt det U.S. Geological Survey. Efter jordskalvet som inträffande den 12 maj, skiftade världens fokus från Kinas jordbävningstragedi till de kommande Olympiska spelen i Peking.

Hur passar siffran åtta in i dessa katastrofer?

Den 25 januari kan skrivas 25/1. Genom att lägga samman alla siffror i datumet, finner man att 2+5+1=8. Samma mattematik kan användas på siffrorna den 14 mars, 14/3 och den 12 maj, 12/5, och båda bildar samma summa: åtta. Jordbävningen den 12 maj var 88 dagar före olympiaden.

Förutom dessa tydliga samband med Kina, skedde de nyss nämnda händelserna oberoende av varandra. Ändå har många grupperat dessa händelser och kallat dem dåliga omen inför Olympiaden. På grund av sambanden med siffran åtta, har många också börjat känna en rädsla för att siffran åtta inte längre är en lyckosiffra.

Runt omkring Peking, har posters som framställts av propagandaavdelningen i Dongchens distrikt, satts upp, vilka uppmanat lokalbefolkningen att undvika använda ”åtta frågor att inte ställa” Listan innehåller frågor om ålder, hälsa, arbete och civilstånd, tillsammans med andra personliga frågor.

CNN rapporterade att dessa posters ingår i de kinesiska myndigheternas kampanj att ”förbättra” bilden av Kina under Olympiaden.

Den Internationella Olympiska Kommittén, IOC, har valt att inviga spelen 080808 på kvällen klockan 080808 lokal tid. För de kineser som har satt sin tro till siffran 8, tror att Olympiaden kommer att ge framgång och lycka för hela spelen. Men med de senaste omen relaterade till siffran ska Kina kanske inte lita på siffrans lycka.

Det är inte bara siffran
åtta som har misslyckats att ge Kina framgång. Andra lyckotrollformler har också fallit.

För att fira förhoppningarna – om att internationell vänskap kommer genom Olympiaden, presenterade Kinas Fuwas, spelens fem maskotar, år 2005. Lyckomaskotarna antogs vara lätta och fridfulla för affärsmännen att sälja.

Men nyligen har Fuwa kommit att kopplas ihop med nationella katastrofer, och ryktena om ”Fuwas förbannelse” har spridit sig genom hela landet via sms, enlig Britain´s Telegraph.

Fuwa skapades som avbilder
av den Olympiska facklan och fyra av nationens favoritdjur. De föreställer en fisk, en panda, en fackla, en tibetansk antilop och en svala. Maskotarna heter Beibei, Jingjing, Huanhuan, Yingying och Nini. Tillsammans läses namnen som ”Beijing huanying ni,” och översätts som ”Peking välkomnar dig.”

Varje maskot har blivit associerad med olika nationella kriser. Jingjing Pandan sägs representera jordbävningen i maj eftersom pandans boplats är i Sichuan regionen.

Kontroversen med den Olympiska facklan när den kom till Tibet har kopplats samman med Huanhuan Facklan och Yingying den Tibetanska antilopen med polisens våld i Tibet.

Den 28 april dödas 66 människor i en tåg kollision i Weifang, ”Drak staden,” i Shandong provinsen. Nini Svalan, liknar en drake och har blivit ihopkopplad med kollisionen.

När 1,6 millioner människor tvingades evakueras från sina hem i södra Kina i juni, skyllde man på fisken Beibei för att orsakat den största översvämningen som landet upplevt de sista fem åren.

Spekulationerna om vad åttan kommer att medföra kommer att visa sig de kommande veckorna.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/china/crazy-eights-2167.html