G8 vädjar om ansvar
Gruppfoto vid G8-mötet i Tyskland, Heiligendamm. Tysklands förbundskansler Merkel, tillsammans med, från vänster, Rysslands president Putin, Kanadas premiärminister Harper, Japans premiärminister Abe och Europakommissionens ordförande Barrosso. (Foto: AFP)


När de åtta rika ländernas G8-möte avslutades i fredags var det många globala problem som hade diskuterats. ”Tillväxt och ansvar” var temat.

Kärnfrågan var hur världens ekonomi kan fortsätta att växa utan att jorden skadas för alltid och människornas framtid hotas av konflikter och obalans i välståndet. Det krävs att alla länder tar sitt ansvar, vilket också var mötets budskap.

Ett ämne som diskuterades särskilt var utvecklingsländernas roll in den globala ekonomin och miljön. De fem största utvecklingsländerna Kina, Indien, Mexico, Brasilien och Sydafrika, spelar en allt viktigare roll i den globala ekonomiska utvecklingen.

Den tyske förbundskanslern Angela Merkel som var värd för årets möte sade på konferensen den 8 juni att dessa länders inflytande är växande och att traditionella industriländer måste samverka med dem.

Världens ekonomi anses vara i ”gott tillstånd” trots en del obalans och risk för långsiktig ohållbarhet. Den inhemska konsumtionen i alla rika länder är stark, men människorna i utvecklingsländerna vill också vara med och konsumera.

De rika länderna oroar sig för stora handelsunderskott, förfalskade varor, teknikstöld och protektionism. Kina figurerar på samtliga dessa områden. Stor obalans i handeln riskerar att skapa svagare ekonomier, enligt ekonomer på världshandelsorganisationen WTO.

En av överenskommelserna från G8-mötet handlade om att mänskligheten idag konfronteras med sammankopplade utmaningar i undvikandet av farliga klimatförändringar och därför bör trygga en ren och säker tillgång till energi. Detta är en faktor för ekonomisk tillväxt.

Ett framsteg i sammanhanget är att G8-länderna kom överens om att verka för minskade koldioxidutsläpp i enlighet med FN:s ramavtal om klimatförändring (UNFCCC). De folkrika utvecklingsländerna Kina och Indien har förhållandevis små utsläpp per invånare, jämfört med USA och Europa. Men om tillväxten i dessa länder fortsätter i samma takt som idag, kommer de att släppa ut stora mängder av växthusgaser i framtiden. Redan idag ligger Kina på andra plats efter USA och Indien på fjärde plats.

Merkel påpekade att tillväxt ska åstadkommas hand i hand med koldioxidreduktion, och att alla måste tar ansvar.

Den afrikanska kontinenten, förutom Sydafrika och norra Afrika, har låga koldioxidutsläpp. Här finns många av världens fattigaste länder. Befolkningen lever resurssnålt och får mycket av sitt energibehov från ved. Det ger inte mycket utsläpp men eldning med ved bidrar till avskogning och ökenutbredning. Afrika utlovades ytterligare 60 miljarder US-dollar för bekämpning av HIV/AIDS, malaria och TB.

Ovanpå dessa globala problem fanns terrorhotet, korruptionen på nationell och internationell nivå, samt den ständiga krisen i Mellanöstern på agendan. Det är märkligt att Mellanöstern inte är bättre representerat i G8-mötet. Endast Egypten, i egenskap av representant för afrikanska unionen, var inbjuden.