Funktionshindrade används som slavar i Kina
En arbetare flyttar på halvfärdiga tegelstenar i Huangzhongs härad i Qinghaiprovinsen, Kina. (China Photos/ Getty Images)


Återigen konstateras att tegelstensfabriker i Kina använder sig av slavar i produktionen. Den här gången har man upptäckt 32 offer, alla mentalt funktionshindrade.

2007 chockades Kina av rapporter om att tegelstensfabriker i centrala Kinas Shanxiprovins använde barn som slavar, varav den yngsta bara var 8 år.

Enligt Kinas statskontrollerade media Xinhua News Agency, tog en mellanhand 32 mentalt funktionshindrade personer med sig från östra Kinas Shandongprovins till den närliggande Anhuiprovinsen. Offren, som lurades iväg, hyrdes sedan ut till tegelstensfabrikerna.

Människorättsaktivisten Tang Jingling från Guangzhou i södra Kina, berättade för Radio Free Asia att slavarbetare ofta används i Kinas tegelstensfabriker. Även om det inte finns många tegelstensfabriker i Guandongprovinsen, använder en del fabriker i staden Dongguan, i närheten av där Tang bor, slavarbetare. Offren begränsas inte bara till de mentalt funktionshindrade.

– Omfattningen på några av fabrikerna är ganska stor. Vissa kan ha tiotals eller rentav hundratals människor som jobbar där, men folk känner sällan till vad som pågår därinne, sade Tang.

Tang hävdar att samverkan mellan näringslivet och regeringen är grundorsaken.

– Regeringen upprätthåller inte arbetsrättslagarna enligt uppsatta normer. Med andra ord, ser det ut som om det finns en arbetsrättslag med en anständig standard, men den verkställs med en helt annan standard, sade han.

Översatt från engelska:
http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/20225/