Fullkorn skyddar mot tjocktarmscancer
En närbild på det mjuka innandömet i grovt rågbröd. Ny forskning har visat att ämnen i fullkorn har en skyddande effekt mot tjocktarmscancer. (Foto: Joel Saget/AFP)


Genom att mäta halten av ett ämne som finns i fullkorn har forskare sett att personer som äter fullkornsprodukter löper mindre risk att drabbas av tjocktarmscancer.

Tjocktarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och drabbar främst äldre personer.

I skalet på råg och vete finns ett ämne som kallas alkylresorcinol. Den kan passera från tarmen över till blodet och har visat sig vara en mätbar markör för hur mycket fullkorn man äter.

Forskare från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har tillsammans med forskare från en dansk cancerfond, Kraeftens Bekaempelse, analyserat blodprover från europeiska män och kvinnor. Deltagarna har även fått berätta om sina kostvanor och livsstil.

Halten av alkylresorcinoler i blodet mättes hos 1 372 personer som utvecklat tjocktarmscancer och hos en kontrollgrupp med lika många deltagare som inte hade utvecklat cancer.

Forskarna såg att personer med en förhöjd nivå av alkylresorcinoler i blodet löpte en lägre risk att utveckla tjocktarmscancer.

Att fullkorn skyddar mot tjocktarmscancer är något som forskare redan tidigare känt till, men den kunskapen har grundats på uppgifter från testdeltagare som fått svara på enkäter.

– Det unika med denna studie är att vi använt en oberoende metod som visar att ett högt intag av fullkornsbaserade livsmedel verkar ge ett skydd mot tjocktarmscancer, säger Rikard Landberg, forskare vid institutionen för Livsmedelsvetenskap vid SLU, i ett pressmeddelande.

Han hoppas att denna metod, där man mäter fullkornsintag med en blodmarkör kan användas i flera epidemiologiska undersökningar av den här typen, för att på så sätt öka studiernas tillförlitlighet.

Resultaten har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of the National Cancer Institute.

Fakta om att förebygga tjocktarmscancer

Vad man äter spelar troligen en viss roll för uppkomsten av tjocktarmscancer.

Frukt och grönsaker anses ha en skyddande effekt mot cancer liksom vissa antiinflammatoriska läkemedel, till exempel acetylsalicylsyra.

Man ska dock endast ta tabletter som innehåller acetylsalicylsyra i förebyggande syfte i samråd med läkare.

Om man tillhör någon av riskgrupperna, det vill säga om man har vissa tarmsjukdomar eller har tjock- eller ändtarmscancer i släkten, bör man låta sig undersökas regelbundet.

Ju tidigare tjocktarmscancer upptäcks, desto större är förutsättningarna för att man kan bli botad.

Symtom som kan tyda på tjocktarmscancer:

  • Man blöder från tarmen

  • Man har mer sällan eller oftare avföring än tidigare

  • Svårigheter att tömma tarmen och man har en känsla av att inte kunna tömma den helt

  • Avföringen innehåller blod eller slem eller har annan form och utseende än tidigare

  • Det gör ont i magen

  • Man känner sig trött och kan få hjärtklappning.

Källa: Vårdguiden