Full aktivitet vid vallokalerna
Paula Hammar bestämde sig i sista stund vad hon skulle rösta på. Det blev samma parti som i förra valet. (Foto: Susanne Willgren/ Epoch Times Sverige)


Denna ruggiga söndag begav sig svenska medborgare till vallokalerna. Många väljare tog som traditionen bjuder en av varje valsedel från partiernas representanter vid ingången.

Till vallokalen på Västerhedsskolan i stadsdelen Högsbohöjd i västra Göteborg rörde sig en jämn, gles ström av invånare. Några kom i bil, andra promenerade. Paula Hammar kom gående med sin treårige son i en vagn.

– Jag har velat lite fram och tillbaka, men nu har jag bestämt mig, jag ska rösta på Folkpartiet. De ligger närmast vad jag tycker, inte i allt men i den stora helheten, berättar hon.
Paula Hammar tilltalas av att partiet värnar om skolan, vilket hon tycker väger tungt, inte minst med tanke på sonen Simon.

Tebin och Bayan Hussein röstade i år båda på samma parti. De anser att Sverige har en bra välfärd och de är främst intresserade av utrikespoliltiska frågor. De har tagit ställning till vilket av partierna som har en bra inställning till Kurdistan, som de ursprungligen kommer ifrån, och lagt sin röst på det partiet.

Karin Eriksby röstade på Feministiskt Initiativ i såväl riksdagsvalet som till landsting och kommun. Hon anser att frågorna om jämnställdhet har hamnat lite i skymundan i årets val, det var mer på tapeten i valet 2006.

Marcus och Bodil Marin har inte hunnit sätta sig så väl in i valdebatten i år eftersom de har småbarn hemma. De har röstat utifrån en ideologisk grund snarare än utifrån speciella valfrågor. De anser att det är mycket viktigt att gå och rösta.

– Det är viktigt att ta ställning, men också viktigt att vara solidarisk med andra länder där folk dör för att de har en åsikt, säger Bodil Marin.