Fukushima bygger sin första flytande vindkraftspark
Arbetare står nära det havererade kärnkraftverket Daiichi i Fukushima i slutet av februari. (Foto: Yoshikazu Tsuno /AFP/Getty Images)


Kustområdet utanför Fukushima i Japan kan bli platsen för världens första flytande vindkraftverk till havs.

Regeringen meddelade att de skulle uppföra två sju-megawattsturbiner och en på två megawatt utanför länets kust. Konstruktionen av den mindre turbinen kommer att påbörjas senare i år och de större under 2013 och 2015.

”Fukushima prefektur räknar med att försöksprojektet kan ge upphov till en ny industri inom förnybar energi och skapa sysselsättning som ett led i återuppbyggnadsarbetet efter den förödande jordbävningen förra året”, skriver en rapport som Mitsubishi publicerat, ett av de företag som deltar i utvecklingen av vindparken.

”Genom detta experimentella projekt, hoppas Fukushima prefekturen utveckla en stor vindkraftsindustri och att Fukushimaprojektet kan leda till byggandet av fler vindkraftsparker utanför kusten runt Japan”, stod det.

Fukushimas vindkraftverk är tilltänkt placeras cirka två till fyra mil utanför Japans östkust.

Fukushima var ett av de värst drabbade länen i Japan under förra årets förödande jordbävning och tsunami den 11 mars. Arbetare kämpar fortfarande med att kapsla in radioaktiva föroreningar och avveckla det förstörda kärnkraftverket Daiichi.

Som ett av världens mest kärnkraftsberoende länder vill Japan hitta nya alternativ för sin energiförsörjning. Nästan alla av Japans 54 kärnkraftverk stängdes som en följd av katastrofen, som negativt har påverkat landets ekonomi, enligt en rapport från The New York Times förra veckan.

Japan har planer på att utveckla vindkraftverk till havs på en gigawatt i Fukushima regionen, medan Japans Wind Power Association har beräknat att det finns potential att generera 519 gigawatt från vindkraft över hela landet, enligt Recharge News.

”Tokyoområdet har goda förutsättningar för vindkraftsparker utanför kusten. Det är lätt att ansluta till kraftledningar där. Kärnkraftverken i Fukushima kommer aldrig att tas i bruk igen så det finns lediga kraftledningar där”, berättade Yoshinori Ueda, talesman för Mitsubishi Heavy Industries, för publikationen.

Översatt från engelska.