Fu Xi - kulturens skapare
Den gudomlige varelsen Fu Xi vid tiden då människan samexisterade med gudarna. (illustrerad av Katarina Chang, Epoch Times)


Enligt kinesisk historiebeskrivning kom gudar från himlen för att förmedla kultur direkt till de kinesiska människor som Nu Wa hade skapat. Av dessa gudomliga varelser är Fu Xi och Shen Nong de mest kända.

De sändes ner till jorden för att berika kinesiska färdigheter, se till att kineserna blev medvetna om naturen och lära människorna grundläggande färdigheter och kunskap som behövdes för att leva.

Det fanns en tid då människor samexisterade med gudarna och Kina kallades då det Gudomliga landet.

Vid den här tiden var kinesernas tankar mycket enkla. De letade efter mat när de kände sig hungriga och kastade bort resterna när de var mätta. Fu Xi lärde forntidens kineser hur man gör nät för att fånga fisk. På så sätt förbättrades deras förmåga att prestera. Fu Xi lärde dem också hur man tämjer djur, och det är ursprunget till att människorna håller sig med boskap.

Äktenskapet instiftas

Fu Xi införde dessutom systemet med äktenskap till det kinesiska samhället. Långt innan Fu Xi kom till jorden, parade människor sig med nära släktingar och barnen levde med mamman utan att känna sin far. Fu Xi förändrade grundligt parningssättet och instiftade system med äktenskap och bröllopsceremoni.

Förutom att lära ut det ovan nämnda skapade Fu Xi ett sätt att föra journal. Han skapade ”Shu Qi”, att rista i trä, för att ersätta det tidigare sättet att föra ”Quipu-anteckningar” där noteringarna bestod av knutna knutar.

Han fastslog även mänsklighetens lagar och de geografiska gränserna inom vilka man regerade, och utnämnde tjänstemän som ansvarade för den offentliga förvaltningen och makten. Detta blev en modell för kommande generationer.

Respekt för himlen och  naturen

Fu Xi anses vara upphovsmannen till trigrammen (Bagua) som får det kinesiska folket att förstå himmelska fenomen, och han grundade filosofin att lyda gudarnas arrangemang. Sålunda dyrkar det kinesiska folket himlen och naturen med oändlig respekt, eftersom de tror att deras kultur gavs till dem av gudarna. Dessutom visar trigrammen på karaktärers möjligheter och den innehåller gudomlig kultur.

Med gudars hjälp förbättrades livskvaliteten hos forntidens kinesiska folk och de lärde sig att hantera sin upplevelse av naturen. Gudarna införde också de grundläggande normerna för mänskligt beteende. På det här sättet blev de oskuldsfulla kineserna gradvis starkare och samhället förändrades till en tidig civilisation.

Enligt traditionen var det Shen Nong som lärde kineserna hur man gör jordbruksredskap, odlar upp marken och odlar grödor. Det ska vi berätta om i nästa avsnitt.