Frysta bär kan ha orsakat hepatit A
Blåbär kan ge skydd mot högt blodtryck, enligt forskning. (Foto: AFP Photo/Ermal Meta)


Antalet fall av hepatit A har ökat både i Sverige och övriga Norden de senaste månaderna. Smittan tros komma från frysta bär. Livsmedelsverket rekommenderar nu att köpta djupfrysta bär ska kokas innan de äts, meddelade Smittskyddsinstitutet den 11 april.

I Sverige har 22 fall rapporterats från olika delar av landet sedan början av december 2012, mot normalt omkring fem fall. Fem av dem har visat sig ha samma hepatit A-stam som ett utbrott i Danmark, där 30 personer har smittats och den mest troliga smittkällan är frysta bär.

Även i Norge och Finland har man noterat en ökning av hepatit A och ett samarbete pågår mellan de nordiska länderna.

Livsmedelsverket ger nu
ett tillfälligt råd att koka köpta bär minst en minut innan man äter dem. I Danmark och Finland rekommenderas redan kokning av frysta bär.

Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket försöker spåra smittan för att ta reda på vad utbrottet beror på. Alla som smittats i Sverige sedan december har fått ett frågeformulär från Smittskyddsinstitutet. Prov på frysta bär som misstänks ha samband med utbrottet har skickats till Livsmedelsverket på analys. 

Hepatit A-virus utsöndras via avföring och kan smitta genom mat eller vatten som förorenats av avloppsvatten. Vid upphettning dör viruset. Smittan kan överföras vid nära kontakt i hemmet eller i förskolan och även spridas sexuellt.

Ett viktigt råd för att undvika smitta är att alltid tvätta händerna före matlagning, innan man äter och vid toalettbesök.

Små barn blir sällan särskilt sjuka men kan ändå utgöra en betydande smittrisk för sin omgivning. Man är smittsam under den senare delen av inkubationstiden, sju till tio dagar innan sjukdomen bryter ut, och cirka en vecka efter det att symptomen uppträtt, totalt tre till fyra veckor.

Sjukdomen är inte kronisk och läker normalt utan bestående men. Det finns ingen specifik behandling och sjukdomen ger livslång immunitet. Dödligheten är mycket låg, väl under en procent.

Vaccination mot hepatit A ger ett bra skydd och gammaglobulin kan ges i förebyggande syfte.

Källa: Smittskyddsinstitutet